Rovaniemen hovioikeus
Kuukausi
Mies vei asuntomurron yhteydessä yli 60 000 euroa käteistä – varastetuilla rahoilla juhlittiin päiväkausia ja yli 10 000 euroa unohtui oululaiseen kapakkaan, kahdelle ehdollista

Mies vei asun­to­mur­ron yh­tey­des­sä yli 60 000 euroa kä­teis­tä – va­ras­te­tuil­la ra­hoil­la juh­lit­tiin päi­vä­kau­sia ja yli 10 000 euroa unohtui ou­lu­lai­seen ka­pak­kaan, kah­del­le eh­dol­lis­ta

20.10.2020 14:52 9
Tilaajille
Mies välitti isot määrät amfetamiinia, ekstaasia ja muita huumeita Oulussa – hovioikeus tuomitsi yli kuuden vuoden vankeuteen

Mies välitti isot määrät am­fe­ta­mii­nia, eks­taa­sia ja muita huu­mei­ta Oulussa – ho­vi­oi­keus tuo­mit­si yli kuuden vuoden van­keu­teen

14.10.2020 15:30 1
Tilaajille
Hovioikeus sovelsi isyyslakia äitiyden selvittämiseen – Käräjäoikeuden tuomio kumottiin, nainen ja lapsi määrättiin oikeusgeneettiseen tutkimukseen

Ho­vi­oi­keus sovelsi isyys­la­kia äi­tiy­den sel­vit­tä­mi­seen – Kä­rä­jä­oi­keu­den tuomio ku­mot­tiin, nainen ja lapsi mää­rät­tiin oi­keus­ge­neet­ti­seen tut­ki­muk­seen

02.10.2020 17:17 0
Tilaajille
Hovioikeus ei muuttanut toimittajan kunnianloukkaustuomiota

Ho­vi­oi­keus ei muut­ta­nut toi­mit­ta­jan kun­nian­louk­kaus­tuo­mio­ta

30.09.2020 10:07 3
Tilaajille
Lokan ja Vehkoon kiistasta annetaan hovituomio tänään – Rikosoikeuden professori selittää, millainen rikos on kunnianloukkaus

Lokan ja Vehkoon kiis­tas­ta an­ne­taan ho­vi­tuo­mio tänään – Ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri se­lit­tää, mil­lai­nen rikos on kun­nian­louk­kaus

30.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Naisen tuomio vainoamisesta kaatui hovissa, tuomittiin vain kunnianloukkauksesta – Lähetti toiselle naiselle asiattomia ja loukkaavia viestejä sekä postikortteja

Naisen tuomio vai­noa­mi­ses­ta kaatui ho­vis­sa, tuo­mit­tiin vain kun­nian­louk­kauk­ses­ta – Lähetti toi­sel­le nai­sel­le asiat­to­mia ja louk­kaa­via vies­te­jä sekä pos­ti­kort­te­ja

24.09.2020 18:56 0
Tilaajille
Hovioikeus tuomitsi miehen Oulussa tapahtuneesta raiskauksesta – Käräjäoikeus oli hylännyt syytteen, tekijä vetosi unitilaan

Ho­vi­oi­keus tuo­mit­si miehen Oulussa ta­pah­tu­nees­ta rais­kauk­ses­ta – Kä­rä­jä­oi­keus oli hy­län­nyt syyt­teen, tekijä vetosi uni­ti­laan

24.09.2020 15:38 1
Tilaajille
Karhunpennun Kuusamossa ampuneen miehen tuomio koveni hovissa – ehdollisen vankeuden ja metsästyskiellon kesto pitenivät

Kar­hun­pen­nun Kuu­sa­mos­sa am­pu­neen miehen tuomio koveni hovissa – eh­dol­li­sen van­keu­den ja met­säs­tys­kiel­lon kesto pi­te­ni­vät

22.09.2020 13:54 0
Tilaajille
Vanhemmat
Mies puukotti nukkuvaa vaimoaan 19 kertaa lapsen nukkuessa vieressä – hovioikeus kovensi tuomion murhatuomioksi, mies tuomittiin elinkautiseen

Mies puu­kot­ti nuk­ku­vaa vai­moaan 19 kertaa lapsen nuk­kues­sa vie­res­sä – ho­vi­oi­keus kovensi tuomion mur­ha­tuo­miok­si, mies tuo­mit­tiin elin­kau­ti­seen

11.09.2020 14:12 3
Tilaajille
Kännykkää ajaessa käyttänyt kuorma-autoilija törmäsi pientareella ajaneeseen pyöräilijään, joka kuoli myöhemmin sairaalassa – hovioikeus piti kuskin saaman tuomion voimassa

Kän­nyk­kää ajaessa käyt­tä­nyt kuor­ma-au­toi­li­ja törmäsi pien­ta­reel­la aja­nee­seen pyö­räi­li­jään, joka kuoli myö­hem­min sai­raa­las­sa – ho­vi­oi­keus piti kuskin saaman tuomion voi­mas­sa

09.09.2020 20:11 2
Tilaajille
Kajaanilaismies kaatui jäisellä pihalla ja loukkaantui – Joutuu maksamaan vastapuolen oikeuskuluja yli 5700 euroa

Ka­jaa­ni­lais­mies kaatui jäi­sel­lä pihalla ja louk­kaan­tui – Joutuu mak­sa­maan vas­ta­puo­len oi­keus­ku­lu­ja yli 5700 euroa

02.09.2020 16:16 1
Tilaajille
Kiistely toimittajan Facebook-päivityksestä päättyi, hovituomio saadaan syyskuussa

Kiis­te­ly toi­mit­ta­jan Fa­ce­book-päi­vi­tyk­ses­tä päät­tyi, ho­vi­tuo­mio saadaan syys­kuus­sa

27.08.2020 14:13 7
Tilaajille
Uusia todisteita hovioikeudessa toimittajan kunnianloukkausjutussa – Syyttäjä: On otettava huomioon Vehkoon ammatti toimittajana

Uusia to­dis­tei­ta ho­vi­oi­keu­des­sa toi­mit­ta­jan kun­nian­louk­kaus­ju­tus­sa – Syyt­tä­jä: On otet­ta­va huo­mioon Vehkoon ammatti toi­mit­ta­ja­na

26.08.2020 13:41 3
Tilaajille
Toimittajan saama kunnianloukkaustuomio hovioikeudessa – Johanna Vehkoo vaatii kumoamaan käräjäoikeuden tuomion, syyttäjä ja Junes Lokka vastustavat valitusta

Toi­mit­ta­jan saama kun­nian­louk­kaus­tuo­mio ho­vi­oi­keu­des­sa – Johanna Vehkoo vaatii ku­moa­maan kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mion, syyt­tä­jä ja Junes Lokka vas­tus­ta­vat va­li­tus­ta

26.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Kainuulaisen lammastilallisen tuomio koveni hovissa – merkitsi rekisteriin vääriä tietoja, aiheutti karitsoille kärsimystä

Kai­nuu­lai­sen lam­mas­ti­lal­li­sen tuomio koveni hovissa – mer­kit­si re­kis­te­riin vääriä tie­to­ja, ai­heut­ti ka­rit­soil­le kär­si­mys­tä

18.08.2020 14:33 0
Tilaajille
Pyykkituparaiskauksen tuomio ei muuttunut hovissa

Pyyk­ki­tu­pa­rais­kauk­sen tuomio ei muut­tu­nut hovissa

18.08.2020 12:28 0
Tilaajille
Huumekuski kärähti ratista useita kertoja parin kuukauden sisällä ja nukahti varastetun auton rattiin – oikeus tuomitsi nuoren naisen ehdolliseen vankeuteen

Huu­me­kus­ki kärähti ratista useita kertoja parin kuu­kau­den sisällä ja nukahti va­ras­te­tun auton rattiin – oikeus tuo­mit­si nuoren naisen eh­dol­li­seen van­keu­teen

12.08.2020 12:17 2
Tilaajille
Mies kyyditettiin Jäälin soramonttualueelle, riisuttiin alushoususilleen ja ryöstettiin – hovioikeus laski kahden tekijän tuomioita

Mies kyy­di­tet­tiin Jäälin so­ra­mont­tua­lueel­le, rii­sut­tiin alus­hou­su­sil­leen ja ryös­tet­tiin – ho­vi­oi­keus laski kahden tekijän tuo­mioi­ta

13.07.2020 11:55 4
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus piti ennallaan tuomion jutussa, jossa kolmekymppinen mies tuomittiin 14-vuotiaan raiskauksesta Oulussa

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus piti en­nal­laan tuomion ju­tus­sa, jossa kol­me­kymp­pi­nen mies tuo­mit­tiin 14-vuo­tiaan rais­kauk­ses­ta Oulussa

09.07.2020 12:41 0
Karhunpennun Kuusamossa ampuneen miehen tuomio pysyi hovioikeudessa – syyllistyi törkeään metsästysrikokseen

Kar­hun­pen­nun Kuu­sa­mos­sa am­pu­neen miehen tuomio pysyi ho­vi­oi­keu­des­sa – syyl­lis­tyi tör­keään met­säs­tys­ri­kok­seen

09.07.2020 10:03 0
Tilaajille