Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Rovaniemen hovioikeus
Viimeisin 24 tuntia
"Tässä kyllästetään Pohjois-Suomea huumausaineilla" – pohjoisen suuren huumejutun hovioikeuskäsittely päättyi

"Tässä kyl­läs­te­tään Poh­jois-Suo­mea huu­mau­sai­neil­la" – poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­ly päättyi

29.03.2023 19:37 4
Tilaajille
Vanhemmat
Uusi käänne pohjoisen suuren huumejutun hovioikeuskäsittelyn loppumetreillä – Ranska luovutti Suomeen uusia SkyECC-viestejä, joiden salaus on saatu murrettua

Uusi käänne poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyn lop­pu­met­reil­lä – Ranska luo­vut­ti Suomeen uusia SkyECC-vies­te­jä, joiden salaus on saatu mur­ret­tua

22.03.2023 18:30 1
Tilaajille
Hovioikeus ei muuttanut Helvetin enkelin täysjäsenen väkivaltarikostuomiota – pieksi asiakkaita oululaisessa ravintolassa

Ho­vi­oi­keus ei muut­ta­nut Hel­ve­tin enkelin täys­jä­se­nen vä­ki­val­ta­ri­kos­tuo­mio­ta – pieksi asiak­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa ra­vin­to­las­sa

14.03.2023 15:57 6
Tilaajille
Hovioikeus lievensi Oulun käräjäoikeuden langettamaa tuomiota törkeästä lapsenraiskauksesta

Ho­vi­oi­keus lie­ven­si Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den lan­get­ta­maa tuo­mio­ta tör­keäs­tä lap­sen­rais­kauk­ses­ta

02.03.2023 15:37 3
Tilaajille
15-vuotias nuori riehui koulukodissa Limingassa ja vastusti poliisia – hovioikeus ei muuttanut tuomiota

15-vuo­tias nuori riehui kou­lu­ko­dis­sa Li­min­gas­sa ja vas­tus­ti po­lii­sia – ho­vi­oi­keus ei muut­ta­nut tuo­mio­ta

23.02.2023 13:47 3
Tilaajille
Korkeimmalta oikeudelta merkittävä ennakkopäätös: Anom-viestejä saa käyttää todisteena  – keskeistä aineistoa Oulussa käsiteltävässä huumerikosvyyhdessä

Kor­keim­mal­ta oi­keu­del­ta mer­kit­tä­vä en­nak­ko­pää­tös: Anom-vies­te­jä saa käyttää to­dis­tee­na – kes­keis­tä ai­neis­toa Oulussa kä­si­tel­tä­väs­sä huu­me­ri­kos­vyyh­des­sä

23.02.2023 15:28 2
Tilaajille
"Ostin järkyttävän määrän aineita" – Syytettyjä kuultiin suuren huumejutun hovioikeuskäsittelyn Oulu-haarassa

"Ostin jär­kyt­tä­vän määrän ai­nei­ta" – Syy­tet­ty­jä kuul­tiin suuren huu­me­ju­tun ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyn Ou­lu-haa­ras­sa

22.02.2023 17:03
Tilaajille
Pohjoisen suuren huumejutun hovikäsittely jatkui Rata-aukiolla – Uusia todisteita "salatusta" laitteesta, syyttäjä kovensi väitteitään Ouluun tuoduista huumemääristä

Poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun ho­vi­kä­sit­te­ly jatkui Ra­ta-au­kiol­la – Uusia to­dis­tei­ta "sa­la­tus­ta" lait­tees­ta, syyt­tä­jä kovensi väit­tei­tään Ouluun tuo­duis­ta huu­me­mää­ris­tä

21.02.2023 18:48 1
Tilaajille
Oulun käräjäoikeuden tuomari Janika Kaski valittiin Lapin käräjäoikeuden laamanniksi – nykyinen määräaikainen laamanni Sakari Laukkanen siirtyy Vaasan hovioikeuden presidentiksi

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den tuomari Janika Kaski va­lit­tiin Lapin kä­rä­jä­oi­keu­den laa­man­nik­si – ny­kyi­nen mää­rä­ai­kai­nen laa­man­ni Sakari Lauk­ka­nen siirtyy Vaasan ho­vi­oi­keu­den pre­si­den­tik­si

16.02.2023 16:12
Tilaajille
Ylämaankarja karkasi toistuvasti naapurin tontille Kärsämäellä, talloi istutuksia ja aiheutti pelkoa – sakkotuomio pysyi hovioikeudessa

Ylä­maan­kar­ja karkasi tois­tu­vas­ti naa­pu­rin ton­til­le Kär­sä­mäel­lä, talloi is­tu­tuk­sia ja ai­heut­ti pelkoa – sak­ko­tuo­mio pysyi ho­vi­oi­keu­des­sa

09.02.2023 19:15 17
Tilaajille
Oulun vankilasta kuultu pohjoisen huumejutun pääsyytetty vertasi huumevelkaa pankkilainaan – subutex-pariskunta laittoi lapset nukkumaan ja käytti aineita

Oulun van­ki­las­ta kuultu poh­joi­sen huu­me­ju­tun pää­syy­tet­ty vertasi huu­me­vel­kaa pank­ki­lai­naan – su­bu­tex-pa­ris­kun­ta laittoi lapset nuk­ku­maan ja käytti aineita

19.01.2023 18:59
Tilaajille
Pohjoisen huumejutun hovikäsittelyssä tutkittiin tukiasemia ja luettiin salaisiksi luultuja viestejä –"Eihän ne tiijä, mitä ollaan tekemässä"

Poh­joi­sen huu­me­ju­tun ho­vi­kä­sit­te­lys­sä tut­kit­tiin tu­ki­ase­mia ja luet­tiin sa­lai­sik­si luul­tu­ja vies­te­jä –"Eihän ne tiijä, mitä ollaan te­ke­mäs­sä"

18.01.2023 19:15 4
Tilaajille
Syyttäjä tarkisti syytteitään pohjoisen suuressa huumejutussa, kateissa oleva syytetty määrättiin vangittavaksi – "On etsitty 'kissojen ja koirien' kanssa"

Syyt­tä­jä tar­kis­ti syyt­tei­tään poh­joi­sen suu­res­sa huu­me­ju­tus­sa, ka­teis­sa oleva syy­tet­ty mää­rät­tiin van­git­ta­vak­si – "On etsitty 'kis­so­jen ja koi­rien' kanssa"

17.01.2023 19:10 7
Tilaajille
Poikkeuksellisen suuren huumejutun käsittely pääsi vauhtiin Rovaniemen hovioikeudessa – rikokset tehty pääosin Oulussa ja Kemissä

Poik­keuk­sel­li­sen suuren huu­me­ju­tun kä­sit­te­ly pääsi vauh­tiin Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­des­sa – ri­kok­set tehty pääosin Oulussa ja Kemissä

17.01.2023 11:38 3
Tilaajille
Isä sitoi kehitysvammaisen lapsen pinnasänkyyn katoksen – Oulun käräjäoikeus piti vapaudenriistona, mutta hovioikeus hylkäsi syytteen

Isä sitoi ke­hi­tys­vam­mai­sen lapsen pin­na­sän­kyyn ka­tok­sen – Oulun kä­rä­jä­oi­keus piti va­pau­den­riis­to­na, mutta ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teen

12.01.2023 16:34
Tilaajille
Yksi henkilö oli käräjillä, mutta tuomioita Avarnin var­ti­jat eivät ole Oulussa viime vuosina saaneet työhön liittyvistä rikoksista

Yksi henkilö oli kä­rä­jil­lä, mutta tuo­mioi­ta Avarnin var­ti­jat eivät ole Oulussa viime vuosina saaneet työhön liit­ty­vis­tä ri­kok­sis­ta

05.01.2023 15:14 3
Tilaajille
Hovioikeus: Oulun Mannerheiminpuiston puukotus oli tappo, ei hätävarjelua – väitteille teon rasistisesta motiivista ei näyttöä

Ho­vioi­keus: Oulun Man­ner­hei­min­puis­ton puu­ko­tus oli tappo, ei hä­tä­var­je­lua – väit­teil­le teon ra­sis­ti­ses­ta mo­tii­vis­ta ei näyttöä

22.12.2022 14:04 1
Tilaajille
Oulun moottoritien kupeessa olleella rakennustyömaalla sattui vaaratilanne – hovioikeus muutti työturvallisuusrikoksista annettua tuomiota

Oulun moot­to­ri­tien ku­pees­sa ol­leel­la ra­ken­nus­työ­maal­la sattui vaa­ra­ti­lan­ne – ho­vi­oi­keus muutti työ­tur­val­li­suus­ri­kok­sis­ta an­net­tua tuo­mio­ta

21.12.2022 16:15 5
Tilaajille
Pohjois-Suomen jättimäisen huumejutun oikeusprosessi jatkuu alkuvuodesta – hovioikeus teki jo etukäteen merkittävän ratkaisun FBI:ltä saatujen Anom-viestien hyödyntämisestä

Poh­jois-Suo­men jät­ti­mäi­sen huu­me­ju­tun oi­keus­pro­ses­si jatkuu al­ku­vuo­des­ta – ho­vi­oi­keus teki jo etu­kä­teen mer­kit­tä­vän rat­kai­sun FBI:ltä saa­tu­jen Anom-vies­tien hyö­dyn­tä­mi­ses­tä

20.12.2022 11:31
Tilaajille
"Enää ei voi ryhtyä lätkimään ässiä hihasta" – Uusi presidentti johtaa hovioikeuttaan kohti suurta uudistusta, joka vaikuttaa myös Oulun käräjäoikeudesta tuleviin juttuihin

"Enää ei voi ryhtyä lät­ki­mään ässiä hi­has­ta" – Uusi pre­si­dent­ti johtaa ho­vi­oi­keut­taan kohti suurta uu­dis­tus­ta, joka vai­kut­taa myös Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­ta tu­le­viin jut­tui­hin

23.11.2022 18:30 2