Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Rovaniemen hovioikeus
Hovioikeus kovensi Oulun Heikinkadulla jalankulkijaan törmänneen autoilijan tuomiota

Ho­vi­oi­keus kovensi Oulun Hei­kin­ka­dul­la ja­lan­kul­ki­jaan tör­män­neen au­toi­li­jan tuo­mio­ta

24.02.2024 18:09 13
Tilaajille
Kiinniotettu mies uhkaili väkivallalla ja sylkäisi Oulun poliisivankilan vartijaa kasvoihin – hovioikeus korotti vartijan kärsimyskorvauksia

Kiin­ni­otet­tu mies uhkaili vä­ki­val­lal­la ja syl­käi­si Oulun po­lii­si­van­ki­lan var­ti­jaa kas­voi­hin – ho­vi­oi­keus korotti var­ti­jan kär­si­mys­kor­vauk­sia

20.02.2024 10:40 5
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus kovensi 11-vuotiaan raiskanneen tuomiota – tekijälle 7,5 vuotta vankeutta

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus kovensi 11-vuo­tiaan rais­kan­neen tuo­mio­ta – te­ki­jäl­le 7,5 vuotta van­keut­ta

26.01.2024 11:10
Tilaajille
Hovioikeus arvioi oululaisravintolan kaljatuoppien annoskoon suuremmaksi kuin verottaja – syyte törkeästä veropetoksesta hylättiin

Ho­vi­oi­keus arvioi ou­lu­lais­ra­vin­to­lan kal­ja­tuop­pien an­nos­koon suu­rem­mak­si kuin ve­rot­ta­ja – syyte tör­keäs­tä ve­ro­pe­tok­ses­ta hy­lät­tiin

24.01.2024 16:20 8
Tilaajille
Oulaisten ylilaskutusjutun vankeustuomiot ja 1,3 miljoonan euron korvaukset pitivät hovioikeudessa

Ou­lais­ten yli­las­ku­tus­ju­tun van­keus­tuo­miot ja 1,3 mil­joo­nan euron kor­vauk­set pitivät ho­vi­oi­keu­des­sa

12.01.2024 13:30 2
Tilaajille
Hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden poikkeuksellisen ratkaisun: Kou­lu­lai­sia häi­rin­nyt 13-vuo­tias mää­rät­tiin lähestymiskieltoon Oulussa

Ho­vi­oi­keus piti voi­mas­sa kä­rä­jä­oi­keu­den poik­keuk­sel­li­sen rat­kai­sun: Kou­lu­lai­sia häi­rin­nyt 13-vuo­tias mää­rät­tiin lä­hes­ty­mis­kiel­toon Oulussa

19.12.2023 14:14
Tilaajille
Hovioikeus arvioi Ksalol-tablettien väärinkäyttöannosta toisin kuin käräjäoikeus – 17-vuotiailta takavarikoitiin 9300 huumelääketablettia Oulussa

Ho­vi­oi­keus arvioi Ksa­lol-tab­let­tien vää­rin­käyt­tö­an­nos­ta toisin kuin kä­rä­jä­oi­keus – 17-vuo­tiail­ta ta­ka­va­ri­koi­tiin 9300 huu­me­lää­ke­tab­let­tia Oulussa

19.12.2023 06:00 7
Tilaajille
Oulun ravintolamaailmaan liittyvät tuomiot eivät muuttuneet hovioikeudessa – laajaan rikosrikosvyyhteen liittyy veronkiertoa, kuittitehtailua ja rahaa pessyt juristi

Oulun ra­vin­to­la­maail­maan liit­ty­vät tuomiot eivät muut­tu­neet ho­vi­oi­keu­des­sa – laajaan ri­kos­ri­kos­vyyh­teen liittyy ve­ron­kier­toa, kuit­ti­teh­tai­lua ja rahaa pessyt juristi

15.12.2023 15:06 5
Tilaajille
Lastenhoitaja teippasi taaperon pussilakanan sisään Oulussa – hovioikeus korotti hieman kärsimyskorvauksia

Las­ten­hoi­ta­ja teip­pa­si taa­pe­ron pus­si­la­ka­nan sisään Oulussa – ho­vi­oi­keus korotti hieman kär­si­mys­kor­vauk­sia

04.12.2023 11:47 4
Tilaajille
Autokauppa johti julmaan ryöstöön Kaukovainiolla – hovioikeus kovensi tuomiota merkittävästi ja määräsi kaksi miestä vangittaviksi heti

Au­to­kaup­pa johti julmaan ryös­töön Kau­ko­vai­niol­la – ho­vi­oi­keus kovensi tuo­mio­ta mer­kit­tä­väs­ti ja määräsi kaksi miestä van­git­ta­vik­si heti

30.11.2023 16:29 23
Tilaajille
Korkein oikeus päätyi Oulun käräjäoikeuden kannalle raiskausjutussa – kääntöveitsimies piinasi uhriaan tuntien ajan

Korkein oikeus päätyi Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den kan­nal­le rais­kaus­ju­tus­sa – kään­tö­veit­si­mies piinasi uhriaan tuntien ajan

25.11.2023 17:00
Tilaajille
Kalajoen suuren maastopalon hovioikeustuomio sai lainvoiman

Ka­la­joen suuren maas­to­pa­lon ho­vi­oi­keus­tuo­mio sai lain­voi­man

30.10.2023 11:06 1
Tilaajille
Hovioikeus hylkäsi Kittilän kuntapäättäjien virkarikossyytteet – näyttöä kostosta Esa Mäkistä kohtaan ei löytynyt

Ho­vi­oi­keus hylkäsi Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jien vir­ka­ri­kos­syyt­teet – näyttöä kos­tos­ta Esa Mäkistä kohtaan ei löy­ty­nyt

13.10.2023 11:14 5
Tilaajille
Limingan törkeästä lapsenraiskauksesta annettu tuomio pysyi ennallaan hovioikeudessa – Nuori tekijä sai 3,5 vuotta vankeutta

Li­min­gan tör­keäs­tä lap­sen­rais­kauk­ses­ta annettu tuomio pysyi en­nal­laan ho­vi­oi­keu­des­sa – Nuori tekijä sai 3,5 vuotta van­keut­ta

29.09.2023 14:20
Tilaajille
Junes Lokan saama kunnianloukkaustuomio ei muuttunut hovioikeudessa – saa hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisen vuoksi

Junes Lokan saama kun­nian­louk­kaus­tuo­mio ei muut­tu­nut ho­vi­oi­keu­des­sa – saa hy­vi­tys­tä oi­keu­den­käyn­nin vii­väs­ty­mi­sen vuoksi

25.09.2023 13:55 1
Tilaajille
Tyttäriä haettiin jo isän luo Ouluun, kun vouti päättikin toisin ­­– Miksi lasten mielipide painoi enemmän kuin oikeuden tuomio?

Tyt­tä­riä haet­tiin jo isän luo Ouluun, kun vouti päät­ti­kin toisin – Miksi lasten mie­li­pi­de painoi enemmän kuin oi­keu­den tuomio?

16.09.2023 05:00 49
Tilaajille
Juristi huijasi asiakastaan törkeästi Oulussa, hovioikeus kovensi rangaistusta

Juristi huijasi asia­kas­taan tör­keäs­ti Ou­lus­sa, ho­vi­oi­keus kovensi ran­gais­tus­ta

01.09.2023 06:30 11
Tilaajille
Hovioikeus hylkäsi syytteet Kalajoen suuresta maastopalosta – Destian työntekijän syyllisyydestä jäi sille varteenotettava epäily

Ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teet Ka­la­joen suu­res­ta maas­to­pa­los­ta – Destian työn­te­ki­jän syyl­li­syy­des­tä jäi sille var­teen­otet­ta­va epäily

28.08.2023 13:42 11
Tilaajille
Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen ei saanut valituslupaa KKO:lta – harkitsee valittamista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Kan­san­edus­ta­ja Se­bas­tian Tynk­ky­nen ei saanut va­li­tus­lu­paa KKO:lta – har­kit­see va­lit­ta­mis­ta Eu­roo­pan ih­mis­oi­keus­tuo­mio­is­tui­meen

18.08.2023 10:03 21
Tilaajille
Hovioikeus kovensi Kaukovainiolla veitsen kanssa poliiseja lähestyneen miehen tuomiota

Ho­vi­oi­keus kovensi Kau­ko­vai­niol­la veitsen kanssa po­lii­se­ja lä­hes­ty­neen miehen tuo­mio­ta

16.08.2023 16:04 1
Tilaajille