Julkisen sanan neuvosto
JSN: Yleisön olisi syytä saada tieto eduskunnan turvakameroiden kuvamateriaalin olennaisesta sisällöstä

JSN: Yleisön olisi syytä saada tieto edus­kun­nan tur­va­ka­me­roi­den ku­va­ma­te­riaa­lin olen­nai­ses­ta si­säl­lös­tä

08.04.2021 13:47 8