Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Julkisen sanan neuvosto
Jutun takaa: Kuka tahansa voi kannella mediasta Julkisen sanan neuvostolle

Jutun takaa: Kuka tahansa voi kan­nel­la me­dias­ta Jul­ki­sen sanan neu­vos­tol­le

19.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Julkisen sanan neuvosto antoi vapauttavia päätöksiä pääministerin bilevideouutisointia koskeneista kanteluista

Jul­ki­sen sanan neu­vos­to antoi va­paut­ta­via pää­tök­siä pää­mi­nis­te­rin bi­le­vi­deo­uu­ti­soin­tia kos­ke­neis­ta kan­te­luis­ta

11.11.2022 14:31 20
JSN on ottanut käsittelyyn 16 kantelua pääministerin bilevideouutisista – ykköskohteina ovat suurten mediatalojen jutut

JSN on ottanut kä­sit­te­lyyn 16 kan­te­lua pää­mi­nis­te­rin bi­le­vi­deo­uu­ti­sis­ta – yk­kös­koh­tei­na ovat suurten me­dia­ta­lo­jen jutut

28.09.2022 13:19 1
JSN:ltä vapauttava päätös Seiskalle pääministeri Sanna Marinia koskevasta jutusta tiukalla äänestystuloksella

JSN:ltä va­paut­ta­va päätös Seis­kal­le pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinia kos­ke­vas­ta jutusta tiu­kal­la ää­nes­tys­tu­lok­sel­la

02.09.2022 14:40 3
JSN:ltä vapauttava päätös Iltalehdelle ja STT:lle presidenttiparin lapsesta otetuista kuvista – lapsen yksityisyyttä ei loukattu

JSN:ltä va­paut­ta­va päätös Il­ta­leh­del­le ja STT:lle pre­si­dent­ti­pa­rin lap­ses­ta ote­tuis­ta kuvista – lapsen yk­si­tyi­syyt­tä ei lou­kat­tu

02.09.2022 14:33 1
Mediat katsovat onnistuneensa hyvin Sanna Marinin bilekohun uutisoinnissa – Asiantuntija: "Ehkä jossakin kohdassa olisi ollut hyvä painaa jarrua ja ajatella hiukan enemmän"

Mediat kat­so­vat on­nis­tu­neen­sa hyvin Sanna Marinin bi­le­ko­hun uu­ti­soin­nis­sa – Asian­tun­ti­ja: "Ehkä jos­sa­kin koh­das­sa olisi ollut hyvä painaa jarrua ja aja­tel­la hiukan enem­män"

22.08.2022 22:33 20
Journalisti: JSN saanut kymmenkunta kantelua Marin-uutisoinnista

Jour­na­lis­ti: JSN saanut kym­men­kun­ta kan­te­lua Ma­rin-uu­ti­soin­nis­ta

22.08.2022 19:07 1
JSN arvioi, saiko mediassa julkaista kuvia presidenttiparin lapsesta ja kunnioittiko Seiskan juttu pääministeristä ihmisarvoa

JSN arvioi, saiko me­dias­sa jul­kais­ta kuvia pre­si­dent­ti­pa­rin lap­ses­ta ja kun­nioit­ti­ko Seiskan juttu pää­mi­nis­te­ris­tä ih­mis­ar­voa

23.06.2022 22:01 14
Julkisen sanan neuvosto antoi Kalevalle langettavan päätöksen piilomainonnasta

Jul­ki­sen sanan neu­vos­to antoi Ka­le­val­le lan­get­ta­van pää­tök­sen pii­lo­mai­non­nas­ta

26.08.2021 14:13 4
JSN: Yleisön olisi syytä saada tieto eduskunnan turvakameroiden kuvamateriaalin olennaisesta sisällöstä

JSN: Yleisön olisi syytä saada tieto edus­kun­nan tur­va­ka­me­roi­den ku­va­ma­te­riaa­lin olen­nai­ses­ta si­säl­lös­tä

08.04.2021 13:47 8