Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Julkisen sanan neuvosto
JSN arvioi, saiko mediassa julkaista kuvia presidenttiparin lapsesta ja kunnioittiko Seiskan juttu pääministeristä ihmisarvoa

JSN arvioi, saiko me­dias­sa jul­kais­ta kuvia pre­si­dent­ti­pa­rin lap­ses­ta ja kun­nioit­ti­ko Seiskan juttu pää­mi­nis­te­ris­tä ih­mis­ar­voa

23.06.2022 22:01 14
Julkisen sanan neuvosto antoi Kalevalle langettavan päätöksen piilomainonnasta

Jul­ki­sen sanan neu­vos­to antoi Ka­le­val­le lan­get­ta­van pää­tök­sen pii­lo­mai­non­nas­ta

26.08.2021 14:13 4
JSN: Yleisön olisi syytä saada tieto eduskunnan turvakameroiden kuvamateriaalin olennaisesta sisällöstä

JSN: Yleisön olisi syytä saada tieto edus­kun­nan tur­va­ka­me­roi­den ku­va­ma­te­riaa­lin olen­nai­ses­ta si­säl­lös­tä

08.04.2021 13:47 8