Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Kolumni
Tilaajille

Ainolan museon myyn­ti­ai­keet nos­tat­ti­vat vilk­kaan kes­kus­te­lun – mutta opit­tiin­ko edel­li­ses­tä mu­seo­ko­hus­ta mitään?

Ainolan museo on arvorakennus ja lähellä monen oululaisen sydäntä. Nämä asiat tulee muistaa, kun sen kohtaloa ratkotaan, kirjoittaa päätoimittaja Sanna Keskinen.

Oulun kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kuluneen viikon maanantaina, että kaupunki myy Pohjois-Pohjanmaan museon käytössä olevan Ainolan museorakennuksen. Vuonna 1931 valmistunut, näyttävä vanha rakennus on pala oululaista historiaa ja osa kaupungin kauneimpia näkymiä.

Ainolan myyntiaikeet nostattivatkin heti vilkkaan keskustelun muun muassa Kalevan verkkosivuilla. Perusvire keskustelussa oli myyntisuunnitelmat tyrmäävä – pitkälti noista edellä mainituista syistä. Ainolalla on vankka paikka oululaisten sydämessä, eikä siihen kohdistuviin mahdollisiin muutoksiin suhtauduta suopeudella.