Kolumni
Tilaajille

Uusi kult­tuu­ri­nen yli­val­ta ei ole enää kon­ser­va­tii­vi­nen, mutta mo­ni­ää­ni­syys on sil­le­kin ongelma

Hegemonia tarkoittaa hallitsevien ryhmien kulttuurista ylivaltaa. Termin kehitti italialainen kommunisti Antonio Gramsci aikana, jolloin yhteiskunnallinen hegemonia oli porvarillisissa, konservatiivisissa käsissä.

Tarvittiin vuosikymmeniä kestävä "pitkä marssi yhteiskunnan instituutioiden läpi" (kuten 1960-luvun opiskelijaradikaali Rudi Dutschke asian muotoili), ja lännessä on vallalla uusi hegemonia. Se ei ole kommunistien havittelema sosialistinen hegemonia, vaikka sitä väliin "kulttuurimarxilaiseksi" haukutaankin.