Juha Sipilä
Demokraatti: Sipilä kiistää vaikuttaneensa turvallisuuspäällikkö Savolan irtisanomiseen

De­mok­raat­ti: Sipilä kiistää vai­kut­ta­neen­sa tur­val­li­suus­pääl­lik­kö Savolan ir­ti­sa­no­mi­seen

10.04.2021 11:21 33
IL ja Yle: Eduskunnan erotetun turvallisuusjohtajan epäiltiin yrittäneen heikentää Juha Sipilän kertomusta

IL ja Yle: Edus­kun­nan ero­te­tun tur­val­li­suus­joh­ta­jan epäil­tiin yrit­tä­neen hei­ken­tää Juha Sipilän ker­to­mus­ta

12.03.2021 19:38 82
Eduskunnan turvakamerakuvaa medialle luovuttanut turvallisuusjohtaja sai potkut

Edus­kun­nan tur­va­ka­me­ra­ku­vaa me­dial­le luo­vut­ta­nut tur­val­li­suus­joh­ta­ja sai potkut

11.03.2021 19:55 7
Sipilän ryhmä on kerännyt keinot omistajuuden vahvistamiseksi – hallitus voi tehdä ensimmäiset päätökset jo kehysriihessä

Sipilän ryhmä on ke­rän­nyt keinot omis­ta­juu­den vah­vis­ta­mi­sek­si – hal­li­tus voi tehdä en­sim­mäi­set pää­tök­set jo ke­hys­rii­hes­sä

17.02.2021 18:30 10
Tilaajille
Juha Sipilään kohdistuneen epäillyn pahoinpitelyn tutkinta valmistui – väkivallanteon syy ei selvinnyt

Juha Si­pi­lään koh­dis­tu­neen epäil­lyn pa­hoin­pi­te­lyn tut­kin­ta val­mis­tui – vä­ki­val­lan­teon syy ei sel­vin­nyt

12.02.2021 14:20 13
Eduskunta selvittää, kuinka turvakameran video Sipilään kohdistuneesta hyökkäyksestä päätyi MTV:n uutisiin

Edus­kun­ta sel­vit­tää, kuinka tur­va­ka­me­ran video Si­pi­lään koh­dis­tu­nees­ta hyök­käyk­ses­tä päätyi MTV:n uu­ti­siin

20.01.2021 16:44 5
Eduskunta täsmensi ohjeitaan Sipilän tönäisyvideon julkitulon jälkeen: Turvakameran tallenne tapahtumasta on julkista tietoa

Edus­kun­ta täs­men­si oh­jei­taan Sipilän tö­näi­sy­vi­deon jul­ki­tu­lon jäl­keen: Tur­va­ka­me­ran tal­len­ne ta­pah­tu­mas­ta on jul­kis­ta tietoa

18.01.2021 20:20 5
Eduskunta täsmensi ohjeitaan Sipilän tönäisyvideon julkitulon jälkeen: Turvakameran tallenne tapahtumasta on julkista tietoa

Edus­kun­ta täs­men­si oh­jei­taan Sipilän tö­näi­sy­vi­deon jul­ki­tu­lon jäl­keen: Tur­va­ka­me­ran tal­len­ne ta­pah­tu­mas­ta on jul­kis­ta tietoa

18.01.2021 13:08 22
Video näyttää, kuinka Juha Sipilää tönäistiin suojatiellä

Video näyt­tää, kuinka Juha Sipilää tö­näis­tiin suo­ja­tiel­lä

15.01.2021 14:05 10
"Ihan kunnolla lyötiin" -tapaus herätteli poliitikot, mutta kauanko menee seuraavaan iskuun? – väkivallalle ei ole sijaa suomalaisessa politiikassa

"Ihan kun­nol­la lyö­tiin" -tapaus he­rät­te­li po­lii­ti­kot, mutta kauanko menee seu­raa­vaan iskuun? – vä­ki­val­lal­le ei ole sijaa suo­ma­lai­ses­sa po­li­tii­kas­sa

14.01.2021 12:40 5
Lukijalta Mielipide Urho Haho

Sa­nois­ta on lyhyt tie te­koi­hin

14.01.2021 05:00
Tilaajille
Entisen pääministerin Juha Sipilän kimppuun on hyökätty kadulla – Marin ja puhemies tuomitsevat

Entisen pää­mi­nis­te­rin Juha Sipilän kimp­puun on hyö­kät­ty kadulla – Marin ja pu­he­mies tuo­mit­se­vat

12.01.2021 16:44 14
Kotimaista omistajuutta koetetaan vahvistaa – Juha Sipilän johtamalta työryhmältä odotetaan rohkeita esityksiä helmikuussa

Ko­ti­mais­ta omis­ta­juut­ta koe­te­taan vah­vis­taa – Juha Sipilän joh­ta­mal­ta työ­ryh­mäl­tä odo­te­taan roh­kei­ta esi­tyk­siä hel­mi­kuus­sa

09.11.2020 21:28 5
Tilaajille
Eduskunnan vuonna 2023 jättävä Juha Sipilä: "Tässä lajissa kansa päättää ja minä osaan astua sivuun, kun sen aika on"

Edus­kun­nan vuonna 2023 jättävä Juha Sipilä: "Tässä lajissa kansa päättää ja minä osaan astua sivuun, kun sen aika on"

22.07.2020 10:44 10
Tilaajille
Rantalakeus: Juha Sipilä ei aio asettua ehdolle vuoden 2023 eduskuntavaaleissa – "Nyt on tois­ten vuo­ro"

Ran­ta­la­keus: Juha Sipilä ei aio asettua ehdolle vuoden 2023 edus­kun­ta­vaa­leis­sa – "Nyt on toisten vuoro"

21.07.2020 18:06 48
Juha Sipilä tyrmää yliopiston muuttoaikeet – "Kampuksen siirtämisestä Raksilaan on todella vaikea löytää plussia"

Juha Sipilä tyrmää yli­opis­ton muut­to­ai­keet – "Kam­puk­sen siir­tä­mi­ses­tä Rak­si­laan on todella vaikea löytää plus­sia"

04.07.2020 15:00 165
Tilaajille
Ex-pääministeri Juha Sipilä ytimekkäänä roolistaan ministeripelissä: "Minulle tehtävät kansakunnan kusitolppana riittävät"

Ex-pää­mi­nis­te­ri Juha Sipilä yti­mek­kää­nä roo­lis­taan mi­nis­te­ri­pe­lis­sä: "Mi­nul­le teh­tä­vät kan­sa­kun­nan ku­si­tolp­pa­na riit­tä­vät"

08.06.2020 09:58 2