Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­lio­lo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Iso-Britannia
Britannian kuningas Charlesilla on todettu syöpä

Bri­tan­nian ku­nin­gas Char­le­sil­la on todettu syöpä

05.02.2024 22:01
Yhdysvallat iski liittolaisineen Jemeniin – huthit uhkaavat iskeä takaisin

Yh­dys­val­lat iski liit­to­lai­si­neen Je­me­niin – huthit uh­kaa­vat iskeä ta­kai­sin

12.01.2024 22:17 7
Sanna Marinin palkannut Tony Blair haluaa työväenpuolueelle vaalivoittoa ja konsultoi satraappeja – Rahakas instituutti saa Britanniasta purevaa kritiikkiä

Sanna Marinin pal­kan­nut Tony Blair haluaa työ­väen­puo­lueel­le vaa­li­voit­toa ja kon­sul­toi sat­raap­pe­ja – Rahakas ins­ti­tuut­ti saa Bri­tan­nias­ta purevaa kri­tiik­kiä

16.09.2023 12:00 6
Tilaajille
Näyttelijä Kevin Spacey vapautettiin seksuaalirikossyytteistä Britanniassa – valamiehistö pohti yli 12 tuntia

Näyt­te­li­jä Kevin Spacey va­pau­tet­tiin sek­suaa­li­ri­kos­syyt­teis­tä Bri­tan­nias­sa – va­la­mie­his­tö pohti yli 12 tuntia

26.07.2023 20:14 1
Suomen Käärijä oli yleisöäänten selvä suosikki, mutta jäi kokonaisäänissä toiseksi – Ruotsin Loreen on Euroviisujen voittaja

Suomen Käärijä oli ylei­sö­ään­ten selvä suo­sik­ki, mutta jäi ko­ko­nais­ää­nis­sä toi­sek­si – Ruotsin Loreen on Eu­ro­vii­su­jen voit­ta­ja

14.05.2023 09:23 82
Oulussa asuvalle Pauline Collingswoodille teenjuonti on yhtä tärkeä rituaali kuin saunominen suomalaisille – Britit nauttivat teetä kotikatsomoissa ja seuraavat kruunajaisia

Oulussa asu­val­le Pauline Col­lings­woo­dil­le teen­juon­ti on yhtä tärkeä ri­tuaa­li kuin sau­no­mi­nen suo­ma­lai­sil­le – B­ri­tit naut­ti­vat teetä ko­ti­kat­so­mois­sa ja seu­raa­vat kruu­na­jai­sia

05.05.2023 17:00
Tilaajille
Oululaiset anopit lähtivät Lontooseen hakemaan selfietä kuningasparin kanssa – Pelipaikoille mennään jo aamukuudeksi

Ou­lu­lai­set anopit läh­ti­vät Lon­too­seen ha­ke­maan sel­fie­tä ku­nin­gas­pa­rin kanssa – Pe­li­pai­koil­le mennään jo aa­mu­kuu­dek­si

05.05.2023 06:10 4
Kolme venäläistä sotilaskonetta havaittu Itämeren yllä ilman transpondereita – britannialaiset ja saksalaiset hävittäjät tekivät tunnistuslennon

Kolme ve­nä­läis­tä so­ti­las­ko­net­ta ha­vait­tu Itä­me­ren yllä ilman trans­pon­de­rei­ta – bri­tan­nia­lai­set ja sak­sa­lai­set hä­vit­tä­jät tekivät tun­nis­tus­len­non

26.04.2023 12:31 5
Mediat: Britannia lähettää köyhdytettyä uraania sisältäviä panssariammuksia Ukrainaan – Venäjän mielestä ydinsota on vain muutaman askeleen päässä

Mediat: Bri­tan­nia lä­het­tää köyh­dy­tet­tyä uraania si­säl­tä­viä pans­sa­ri­am­muk­sia Uk­rai­naan – ­Ve­nä­jän mie­les­tä ydin­so­ta on vain muu­ta­man as­ke­leen päässä

22.03.2023 11:05 66
Zelenskyi vierailulla Britanniassa, tapasi pääministeri Sunakin ja kuningas Charlesin – jatkoi matkaansa Ranskaan

Ze­lens­kyi vie­rai­lul­la Bri­tan­nias­sa, tapasi pää­mi­nis­te­ri Sunakin ja ku­nin­gas Char­le­sin – jatkoi mat­kaan­sa Rans­kaan

08.02.2023 17:57 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aut­ta­mal­la Uk­rai­naa autamme it­seäm­me

04.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Oululainen osaaminen kiehtoo – Iso-Britannian Suomen suurlähettiläs Theresa Bernice Bubbear vaikuttui Oulun roolista tietotekniikan kehityksessä

Ou­lu­lai­nen osaa­mi­nen kiehtoo – Iso-Bri­tan­nian Suomen suur­lä­het­ti­läs Theresa Bernice Bubbear vai­kut­tui Oulun roo­lis­ta tie­to­tek­nii­kan ke­hi­tyk­ses­sä

11.11.2022 06:00
Tilaajille
Rishi Sunak nousemassa Britannian pääministeriksi – vastaehdokas vetäytyi kisasta

Rishi Sunak nou­se­mas­sa Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­rik­si – vas­ta­eh­do­kas ve­täy­tyi kisasta

24.10.2022 17:50 5
BBC: Johnson jättäytyi ulos pääministerikisasta

BBC: Johnson jät­täy­tyi ulos pää­mi­nis­te­ri­ki­sas­ta

23.10.2022 23:56 2
Rishi Sunak ilmoitti asettuvansa ehdolle Britannian pääministeriksi

Rishi Sunak il­moit­ti aset­tu­van­sa ehdolle Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­rik­si

23.10.2022 13:47 1
Talouskriisin keskellä kärvisteleviä brittejä poliittinen draama ei huvita – "Moni kokee, että Britannia nähdään naurettavana"

Ta­lous­krii­sin kes­kel­lä kär­vis­te­le­viä brit­te­jä po­liit­ti­nen draama ei huvita – "Moni kokee, että Bri­tan­nia nähdään nau­ret­ta­va­na"

21.10.2022 19:11 14
Tilaajille
Britannian pääministeri Liz Truss taipui eroamaan, oppositio vaatii uusia vaaleja

Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Liz Truss taipui eroa­maan, op­po­si­tio vaatii uusia vaaleja

20.10.2022 17:45 20
Kuningatar Elisabetin hautajaiset alkoivat Britanniassa – kuningattaren perhe saatteli arkun kirkkoon

Ku­nin­ga­tar Eli­sa­be­tin hau­ta­jai­set al­koi­vat Bri­tan­nias­sa – ku­nin­gat­ta­ren perhe saat­te­li arkun kirk­koon

19.09.2022 14:09 5
Kuningatar Elisabet II:n surujuhla tuo tauon brittien kovaan arkeen – Lontoossa löytyy nyt kysyntää kuningattaren kaltaisille viileille harkitsijoille

Ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet II:n su­ru­juh­la tuo tauon brit­tien kovaan arkeen – Lon­toos­sa löytyy nyt ky­syn­tää ku­nin­gat­ta­ren kal­tai­sil­le vii­leil­le har­kit­si­joil­le

18.09.2022 18:30
Tilaajille
Kuningatar Elisabetin hautajaiset järjestetään 19. syyskuuta – arkku kuljetetaan armeijan lentokoneella

Ku­nin­ga­tar Eli­sa­be­tin hau­ta­jai­set jär­jes­te­tään 19. syys­kuu­ta – arkku kul­je­te­taan ar­mei­jan len­to­ko­neel­la

10.09.2022 21:51 2