Päätoimittajan kolumni: Viina vie urat, perheen ja ter­vey­den, mutta mitäpä siitä?

Vanhat kuvat: Lu­mi­lau­tai­lun suosio nousi 2000-lu­vul­la ja nuoriso väsäsi omia hyp­py­rei­tä

Kolumni: Lapsi ihol­la­ni laski tes­to­ste­ro­ni­ta­so­ja­ni nuorena isänä ja jää­kiek­koi­li­ja­na

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Iso-Britannia
Mediat: Britannia lähettää köyhdytettyä uraania sisältäviä panssariammuksia Ukrainaan – Venäjän mielestä ydinsota on vain muutaman askeleen päässä

Mediat: Bri­tan­nia lä­het­tää köyh­dy­tet­tyä uraania si­säl­tä­viä pans­sa­ri­am­muk­sia Uk­rai­naan – ­Ve­nä­jän mie­les­tä ydin­so­ta on vain muu­ta­man as­ke­leen päässä

22.03.2023 11:05 61
Zelenskyi vierailulla Britanniassa, tapasi pääministeri Sunakin ja kuningas Charlesin – jatkoi matkaansa Ranskaan

Ze­lens­kyi vie­rai­lul­la Bri­tan­nias­sa, tapasi pää­mi­nis­te­ri Sunakin ja ku­nin­gas Char­le­sin – jatkoi mat­kaan­sa Rans­kaan

08.02.2023 17:57 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aut­ta­mal­la Uk­rai­naa autamme it­seäm­me

04.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Oululainen osaaminen kiehtoo – Iso-Britannian Suomen suurlähettiläs Theresa Bernice Bubbear vaikuttui Oulun roolista tietotekniikan kehityksessä

Ou­lu­lai­nen osaa­mi­nen kiehtoo – Iso-Bri­tan­nian Suomen suur­lä­het­ti­läs Theresa Bernice Bubbear vai­kut­tui Oulun roo­lis­ta tie­to­tek­nii­kan ke­hi­tyk­ses­sä

11.11.2022 06:00
Tilaajille
Rishi Sunak nousemassa Britannian pääministeriksi – vastaehdokas vetäytyi kisasta

Rishi Sunak nou­se­mas­sa Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­rik­si – vas­ta­eh­do­kas ve­täy­tyi kisasta

24.10.2022 17:50 5
BBC: Johnson jättäytyi ulos pääministerikisasta

BBC: Johnson jät­täy­tyi ulos pää­mi­nis­te­ri­ki­sas­ta

23.10.2022 23:56 2
Rishi Sunak ilmoitti asettuvansa ehdolle Britannian pääministeriksi

Rishi Sunak il­moit­ti aset­tu­van­sa ehdolle Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­rik­si

23.10.2022 13:47 1
Talouskriisin keskellä kärvisteleviä brittejä poliittinen draama ei huvita – "Moni kokee, että Britannia nähdään naurettavana"

Ta­lous­krii­sin kes­kel­lä kär­vis­te­le­viä brit­te­jä po­liit­ti­nen draama ei huvita – "Moni kokee, että Bri­tan­nia nähdään nau­ret­ta­va­na"

21.10.2022 19:11 14
Tilaajille
Britannian pääministeri Liz Truss taipui eroamaan, oppositio vaatii uusia vaaleja

Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Liz Truss taipui eroa­maan, op­po­si­tio vaatii uusia vaaleja

20.10.2022 17:45 20
Kuningatar Elisabetin hautajaiset alkoivat Britanniassa – kuningattaren perhe saatteli arkun kirkkoon

Ku­nin­ga­tar Eli­sa­be­tin hau­ta­jai­set al­koi­vat Bri­tan­nias­sa – ku­nin­gat­ta­ren perhe saat­te­li arkun kirk­koon

19.09.2022 14:09 5
Kuningatar Elisabet II:n surujuhla tuo tauon brittien kovaan arkeen – Lontoossa löytyy nyt kysyntää kuningattaren kaltaisille viileille harkitsijoille

Ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet II:n su­ru­juh­la tuo tauon brit­tien kovaan arkeen – Lon­toos­sa löytyy nyt ky­syn­tää ku­nin­gat­ta­ren kal­tai­sil­le vii­leil­le har­kit­si­joil­le

18.09.2022 18:30
Tilaajille
Kuningatar Elisabetin hautajaiset järjestetään 19. syyskuuta – arkku kuljetetaan armeijan lentokoneella

Ku­nin­ga­tar Eli­sa­be­tin hau­ta­jai­set jär­jes­te­tään 19. syys­kuu­ta – arkku kul­je­te­taan ar­mei­jan len­to­ko­neel­la

10.09.2022 21:51 2
Kuningatar Elisabetin arvovalta ja vakaus olivat jotain, mitä maailma tulee vielä kaipaamaan
Kolumni

Ku­nin­ga­tar Eli­sa­be­tin ar­vo­val­ta ja vakaus olivat jotain, mitä maailma tulee vielä kai­paa­maan

10.09.2022 16:00 2
Tilaajille
Kuningas Charles lupasi puheessaan äitinsä tavoin palvella kansakuntaa koko elämänsä

Ku­nin­gas Charles lupasi pu­hees­saan äitinsä tavoin pal­vel­la kan­sa­kun­taa koko elä­män­sä

09.09.2022 21:55 5
Kuningatar Elisabetin hautajaisista odotetaan massiivista tapahtumaa – kirkkojen kellot soivat tänään, poliitikot muistelivat edesmennyttä kuningatarta

Ku­nin­ga­tar Eli­sa­be­tin hau­ta­jai­sis­ta odo­te­taan mas­sii­vis­ta ta­pah­tu­maa – kirk­ko­jen kellot soivat tänään, po­lii­ti­kot muis­te­li­vat edes­men­nyt­tä ku­nin­ga­tar­ta

09.09.2022 17:04 1
Miksi kuningas on suomen kielessä Charles III eikä enää Kaarle – Nimistöasiantuntijan mukaan suomalaistamiselle ei ole enää takavuosien tarvetta

Miksi ku­nin­gas on suomen kie­les­sä Charles III eikä enää Kaarle – Ni­mis­tö­asian­tun­ti­jan mukaan suo­ma­lais­ta­mi­sel­le ei ole enää ta­ka­vuo­sien tar­vet­ta

09.09.2022 13:25 3
Tilaajille
Britannia valmistautuu aikaan kuningattaren jälkeen – kuningas palaa Lontooseen ja pitää televisiopuheen

Bri­tan­nia val­mis­tau­tuu aikaan ku­nin­gat­ta­ren jälkeen – ku­nin­gas palaa Lon­too­seen ja pitää te­le­vi­sio­pu­heen

09.09.2022 11:47 5
Kuninkaallisuusasiantuntija kertoo, milloin Charles kruunataan kuninkaaksi – katso video

Ku­nin­kaal­li­suus­asian­tun­ti­ja kertoo, milloin Charles kruu­na­taan ku­nin­kaak­si – katso video

09.09.2022 08:37 1
Kuningatar Elisabet nukkui pois – katso video hänen vuosistaan hallitsijana

Ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet nukkui pois – katso video hänen vuo­sis­taan hal­lit­si­ja­na

09.09.2022 08:33
Lontoossa ihmisiä kerääntyi yötä vasten Buckinghamin palatsille muistamaan kuningatarta – "Olemme kaikki tienneet vain yhden kuningattaren"

Lon­toos­sa ihmisiä ke­rään­tyi yötä vasten Buc­king­ha­min pa­lat­sil­le muis­ta­maan ku­nin­ga­tar­ta – "Olemme kaikki tien­neet vain yhden ku­nin­gat­ta­ren"

09.09.2022 06:59 3