Sosiaali- ja kriisipäivystys
Kysyimme: Tavoittaako kriisiapu uhrin? – "Kriisiavun tarpeesta päättävät onnettomuuden uhrit ja omaiset itse"

Ky­syim­me: Ta­voit­taa­ko krii­sia­pu uhrin? – "K­rii­sia­vun tar­pees­ta päät­tä­vät on­net­to­muu­den uhrit ja omaiset itse"

07.04.2021 06:00 5
Tilaajille
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen pääpaikka aloittaa Oulaisissa: Kokemukset nostavat esille lisääntyvän perheväkivallan alueella

So­siaa­li- ja krii­si­päi­vys­tyk­sen pää­paik­ka aloit­taa Ou­lai­sis­sa: Ko­ke­muk­set nos­ta­vat esille li­sään­ty­vän per­he­vä­ki­val­lan alueel­la

30.01.2021 06:00
Tilaajille