Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Festarit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

La­tis­tu­nut fes­ta­ri­ko­ke­mus – vam­mai­set eivät ole tur­val­li­suu­suh­ka, heitä pitää koh­del­la ih­mis­ar­voi­ses­ti

19.07.2022 05:30 1
Tilaajille
Ampumavälikohtaukset on huomioitu Oulun festareita järjestäessä – suurimmat ongelmat festarialueen sijaan lähiympäristössä

Am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­set on huo­mioi­tu Oulun fes­ta­rei­ta jär­jes­täes­sä – suu­rim­mat on­gel­mat fes­ta­ri­alueen sijaan lä­hi­ym­pä­ris­tös­sä

16.07.2022 21:16 3
Tilaajille
Varjo-festivaalin lipunmyynti ei ole edennyt odotetusti – Perumisen sijaan Pro Piknik lanseeraa kaksi yhden hinnalla -lippukampanjan

Var­jo-fes­ti­vaa­lin li­pun­myyn­ti ei ole edennyt odo­te­tus­ti – Pe­ru­mi­sen sijaan Pro Piknik lan­see­raa kaksi yhden hin­nal­la -lip­pu­kam­pan­jan

12.07.2022 09:01 36
Festarien panttikäytäntö puhutti myös Oulun Rock in the Cityssä viikonloppuna – " Tarkoituksena ei ole, että joku tulisi paikalle vain panteilla rahastamaan"

Fes­ta­rien pant­ti­käy­tän­tö puhutti myös Oulun Rock in the Cityssä vii­kon­lop­pu­na – " ­Tar­koi­tuk­se­na ei ole, että joku tulisi pai­kal­le vain pan­teil­la ra­has­ta­maan"

11.07.2022 13:08 27
Tilaajille
Oulun Hässäkkä-päivät ovat pienen budjetin punk-festarit, joissa kiitosta saavat niin esiintyjät, järjestäjät kuin kävijät – "Kun eivät muut tee, niin pitää tehdäkin itse"

Oulun Häs­säk­kä-päi­vät ovat pienen bud­je­tin punk-fes­ta­rit, joissa kii­tos­ta saavat niin esiin­ty­jät, jär­jes­tä­jät kuin kävijät – "Kun eivät muut tee, niin pitää teh­dä­kin itse"

02.07.2022 21:30 2
Tilaajille
Oulun kiekkotähdet palkitaan tänään Kaikkien kesäfestarilla Kuusisaaressa – maksuttoman tapahtuman lavalle nousee muun muassa Maustetytöt

Oulun kiek­ko­täh­det pal­ki­taan tänään Kaik­kien ke­sä­fes­ta­ril­la Kuu­si­saa­res­sa – mak­sut­to­man ta­pah­tu­man lavalle nousee muun muassa Maus­te­ty­töt

08.06.2022 13:06 26