Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den pro­tes­tit ker­to­vat pe­rus­tel­luis­ta huo­lis­ta

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Festarit
OstariFestari järjestetään Höyhtyällä neljättä kertaa – katso esiintyjät

Os­ta­ri­Fes­ta­ri jär­jes­te­tään Höyh­tyäl­lä nel­jät­tä kertaa – katso esiin­ty­jät

10.08.2023 20:13 5
Epäonniset festarit keskeytettiin Rukalla, oululainen kulttuuriyhdistys järjesti libyalaistähdelle keikan Ouluun – IL: Kävijöiden ennakkoon maksettuja bussikuljetuksia peruttu

Epä­on­ni­set fes­ta­rit kes­key­tet­tiin Ru­kal­la, ou­lu­lai­nen kult­tuu­ri­yh­dis­tys jär­jes­ti li­bya­lais­täh­del­le keikan Ouluun – IL: Kä­vi­jöi­den en­nak­koon mak­set­tu­ja bus­si­kul­je­tuk­sia peruttu

06.08.2023 08:40 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kesän fes­ti­vaa­li­kä­vi­jä odottaa häi­rin­nän nol­la­to­le­rans­sia ja tur­val­lis­ta tilaa

29.06.2023 06:00 2
Tilaajille
Oululainen Soda ottaa töistä 4 päivää vapaata, että pääsee festareille – Sitten hän kantaa selkä vääränä juomalaatikoita yötä myöten

Ou­lu­lai­nen Soda ottaa töistä 4 päivää va­paa­ta, että pääsee fes­ta­reil­le – Sitten hän kantaa selkä vääränä juo­ma­laa­ti­koi­ta yötä myöten

14.06.2023 17:30 4
Tilaajille
Jyrkkäfestin järjestäjä odottaa viikonloppua "innolla, mutta kauhunsekaisin tuntein" – Yhä useampi ostaa liput viime tingassa, niin myös pudasjärveläiselle festarille

Jyrk­kä­fes­tin jär­jes­tä­jä odottaa vii­kon­lop­pua "in­nol­la, mutta kau­hun­se­kai­sin tun­tein" – Yhä useampi ostaa liput viime tin­gas­sa, niin myös pu­das­jär­ve­läi­sel­le fes­ta­ril­le

08.06.2023 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

La­tis­tu­nut fes­ta­ri­ko­ke­mus – vam­mai­set eivät ole tur­val­li­suu­suh­ka, heitä pitää koh­del­la ih­mis­ar­voi­ses­ti

19.07.2022 05:30 1
Tilaajille
Ampumavälikohtaukset on huomioitu Oulun festareita järjestäessä – suurimmat ongelmat festarialueen sijaan lähiympäristössä

Am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­set on huo­mioi­tu Oulun fes­ta­rei­ta jär­jes­täes­sä – suu­rim­mat on­gel­mat fes­ta­ri­alueen sijaan lä­hi­ym­pä­ris­tös­sä

16.07.2022 21:16 3
Tilaajille
Varjo-festivaalin lipunmyynti ei ole edennyt odotetusti – Perumisen sijaan Pro Piknik lanseeraa kaksi yhden hinnalla -lippukampanjan

Var­jo-fes­ti­vaa­lin li­pun­myyn­ti ei ole edennyt odo­te­tus­ti – Pe­ru­mi­sen sijaan Pro Piknik lan­see­raa kaksi yhden hin­nal­la -lip­pu­kam­pan­jan

12.07.2022 09:01 36
Festarien panttikäytäntö puhutti myös Oulun Rock in the Cityssä viikonloppuna – " Tarkoituksena ei ole, että joku tulisi paikalle vain panteilla rahastamaan"

Fes­ta­rien pant­ti­käy­tän­tö puhutti myös Oulun Rock in the Cityssä vii­kon­lop­pu­na – " ­Tar­koi­tuk­se­na ei ole, että joku tulisi pai­kal­le vain pan­teil­la ra­has­ta­maan"

11.07.2022 13:08 28
Tilaajille
Oulun Hässäkkä-päivät ovat pienen budjetin punk-festarit, joissa kiitosta saavat niin esiintyjät, järjestäjät kuin kävijät – "Kun eivät muut tee, niin pitää tehdäkin itse"

Oulun Häs­säk­kä-päi­vät ovat pienen bud­je­tin punk-fes­ta­rit, joissa kii­tos­ta saavat niin esiin­ty­jät, jär­jes­tä­jät kuin kävijät – "Kun eivät muut tee, niin pitää teh­dä­kin itse"

02.07.2022 21:30 2
Tilaajille
Oulun kiekkotähdet palkitaan tänään Kaikkien kesäfestarilla Kuusisaaressa – maksuttoman tapahtuman lavalle nousee muun muassa Maustetytöt

Oulun kiek­ko­täh­det pal­ki­taan tänään Kaik­kien ke­sä­fes­ta­ril­la Kuu­si­saa­res­sa – mak­sut­to­man ta­pah­tu­man lavalle nousee muun muassa Maus­te­ty­töt

08.06.2022 13:06 26