Dokumentit
Viimeisin 4 tuntia
Uusi sarja kertoo kymmenestä kadonneesta – Mitä Riinalle on voinut tapahtua?

Uusi sarja kertoo kym­me­nes­tä ka­don­nees­ta – Mitä Rii­nal­le on voinut ta­pah­tua?

07:00 1
Kuukausi
Oletko tullut ajatelleeksi meikkien ympäristövaikutuksia – brittidokumentti näyttää kosmetiikkateollisuuden nurjan puolen

Oletko tullut aja­tel­leek­si meik­kien ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia – brit­ti­do­ku­ment­ti näyttää kos­me­tiik­ka­teol­li­suu­den nurjan puolen

04.08.2020 07:00 2
Reindeerspottingin itsenäinen jatko-osa Lost Boys saa ensi-iltansa syksyllä – dokumentti kertoo Kambodžan kaduille kadonneista rovaniemeläisistä miehistä

Rein­deers­pot­tin­gin it­se­näi­nen jat­ko-osa Lost Boys saa en­si-il­tan­sa syk­syl­lä – do­ku­ment­ti kertoo Kam­bod­žan ka­duil­le ka­don­neis­ta ro­va­nie­me­läi­sis­tä mie­his­tä

31.07.2020 08:32 0
Vihan hedelmät on yhä totta – mutta dokumentti maailmakirjallisuuden klassikosta harmillisesti sivuuttaa sen

Vihan he­del­mät on yhä totta – mutta do­ku­ment­ti maail­ma­kir­jal­li­suu­den klas­si­kos­ta har­mil­li­ses­ti si­vuut­taa sen

21.07.2020 07:00 0
Victorin katoaminen mysteerejä täynnä eikä kehno dokumentti valaise asiaa yhtään sen enempää

Vic­to­rin ka­toa­mi­nen mys­tee­re­jä täynnä eikä kehno do­ku­ment­ti valaise asiaa yhtään sen enempää

20.07.2020 07:00 0
Vanhemmat
Arvio: Monitasoinen taidedokumentti henkii ikuisuuden tuntua, se seuraa erään Renoirin maalauksen dramaattisia vaiheita

Arvio: Mo­ni­ta­soi­nen tai­de­do­ku­ment­ti henkii ikui­suu­den tuntua, se seuraa erään Re­noi­rin maa­lauk­sen dra­maat­ti­sia vai­hei­ta

14.07.2020 07:00 0
Arvio: Tietomaan uusi jättielokuva näyttää, miten eläimet ovat oppineet lentämään

Arvio: Tie­to­maan uusi jät­ti­elo­ku­va näyt­tää, miten eläimet ovat op­pi­neet len­tä­mään

09.07.2020 16:30 1
Tilaajille
HBO:n uutuusdokumentti avaa polkua karmivan rikollisen jäljille – Michelle McNamara tutki pakkomielteisesti kultaisen osavaltion tappajaa

HBO:n uu­tuus­do­ku­ment­ti avaa polkua kar­mi­van ri­kol­li­sen jäl­jil­le – Mic­hel­le McNa­ma­ra tutki pak­ko­miel­tei­ses­ti kul­tai­sen osa­val­tion tap­pa­jaa

29.06.2020 07:00 0
Sinnikäs perhe ei jätä kotiaan Aleppon pommituksissa – äiti halusi kuvata dokumentin tyttärelleen

Sin­ni­käs perhe ei jätä kotiaan Aleppon pom­mi­tuk­sis­sa – äiti halusi kuvata do­ku­men­tin tyt­tä­rel­leen

27.06.2020 07:00 0
Dokumentti: Aikamatkoja jalkapallon historian huippuhetkiin – nostalgiannälkä tyydyttyy, kun pääsee seuraamaan parhaiden pelaajien taidokasta harhauttelua

Do­ku­ment­ti: Ai­ka­mat­ko­ja jal­ka­pal­lon his­to­rian huip­pu­het­kiin – nos­tal­gian­näl­kä tyy­dyt­tyy, kun pääsee seu­raa­maan par­hai­den pe­laa­jien tai­do­kas­ta har­haut­te­lua

11.06.2020 07:00 0
Hannu Karpo tekee comebackin: dokumenttielokuva elävästä legendasta saapuu teattereihin syksyllä

Hannu Karpo tekee co­me­bac­kin: do­ku­ment­ti­elo­ku­va elä­väs­tä le­gen­das­ta saapuu teat­te­rei­hin syk­syl­lä

09.06.2020 07:14 3
Nyt puhuu Hillary Clinton – katso koko tarina, tuoreella dokumentilla on paljon ansioita

Nyt puhuu Hillary Clinton – katso koko tarina, tuo­reel­la do­ku­men­til­la on paljon an­sioi­ta

04.06.2020 07:00 0
Dokumentti: Arkistorainat elävöittävät säveltäjän elämäkertaa – George Gershwin oli uuden amerikkalaisen soinnin luoja

Do­ku­ment­ti: Ar­kis­to­rai­nat elä­vöit­tä­vät sä­vel­tä­jän elä­mä­ker­taa – George Gersh­win oli uuden ame­rik­ka­lai­sen soinnin luoja

26.05.2020 07:00 0
TV-arvio: Paha huumekoukku vei koomaan – rehellinen dokumentti kertoo ruotsalaisesta heavy metal -yhtyeestä

TV-ar­vio: Paha huu­me­kouk­ku vei koomaan – re­hel­li­nen do­ku­ment­ti kertoo ruot­sa­lai­ses­ta heavy metal -yh­tyees­tä

23.05.2020 07:00 1
Postimerkkikokoelman katoaminen syy kostaa yhteiskunnalle – Ruotsin vaarallisimmasta pyromaanista kertova tv-dokumentti hämmästyttää

Pos­ti­merk­ki­ko­koel­man ka­toa­mi­nen syy kostaa yh­teis­kun­nal­le – Ruotsin vaa­ral­li­sim­mas­ta py­ro­maa­nis­ta kertova tv-do­ku­ment­ti häm­mäs­tyt­tää

18.05.2020 07:00 0
Dokumentti: Niin omituista mutta rentouttavaa – netin kuiskailuvideoista haetaan mielihyvän väristyksiä ja apua yksinäisyyteen

Do­ku­ment­ti: Niin omi­tuis­ta mutta ren­tout­ta­vaa – netin kuis­kai­lu­vi­deois­ta haetaan mie­li­hy­vän vä­ris­tyk­siä ja apua yk­si­näi­syy­teen

10.05.2020 07:00 1