Dokumentit
Televisiossa tänään: dokumentti ranskalaisesta maalarista kukkii ja säteilee

Te­le­vi­sios­sa tänään: do­ku­ment­ti rans­ka­lai­ses­ta maa­la­ris­ta kukkii ja sä­tei­lee

14.02.2021 16:00
Tilaajille
"Monissa tapauksissa vaikuttaa siltä, että lapsia ja nuoria vain säilötään laitoksiin" – oululaislähtöinen Visa Koiso-Kanttila järkyttyi tehdessään dokumenttisarjaa lastensuojelulaitosten nuorista

"Mo­nis­sa ta­pauk­sis­sa vai­kut­taa siltä, että lapsia ja nuoria vain säi­lö­tään lai­tok­siin" – ou­lu­lais­läh­töi­nen Visa Koi­so-Kant­ti­la jär­kyt­tyi teh­des­sään do­ku­ment­ti­sar­jaa las­ten­suo­je­lu­lai­tos­ten nuo­ris­ta

13.02.2021 06:30 15
Tilaajille
Estonia-dokumentin tekijät vapautettiin syytteistä hautarauhan rikkomisesta

Es­to­nia-do­ku­men­tin tekijät va­pau­tet­tiin syyt­teis­tä hau­ta­rau­han rik­ko­mi­ses­ta

08.02.2021 12:40
Ei suuri tähti vaan pieni legenda – dokumentissa countryn tuntemattomasta boheemista on persoonallista särmää

Ei suuri tähti vaan pieni legenda – do­ku­men­tis­sa count­ryn tun­te­mat­to­mas­ta bo­hee­mis­ta on per­soo­nal­lis­ta särmää

23.01.2021 07:00
Uutuusdokumentti esittelee ristiriitaisen Jere Karalahden: "Pahin peto sisällä rauhoittui" – Mutta onnistuuko päihderiippuvaiselta kohtuukäyttö?

Uu­tuus­do­ku­ment­ti esit­te­lee ris­ti­rii­tai­sen Jere Ka­ra­lah­den: "Pahin peto sisällä rau­hoit­tui" – Mutta on­nis­tuu­ko päih­de­riip­pu­vai­sel­ta koh­tuu­käyt­tö?

13.01.2021 06:00
Mitä prinsessa Diana todella sanoi – BBC tarttui vielä kerran vuonna 1995 tehtyyn kohuhaastatteluun, mutta dokumentti lunastaa paikkansa

Mitä prin­ses­sa Diana todella sanoi – BBC tarttui vielä kerran vuonna 1995 tehtyyn ko­hu­haas­tat­te­luun, mutta do­ku­ment­ti lu­nas­taa paik­kan­sa

11.01.2021 07:00
Dokumentti: Elvis on kuollut – kauan eläköön Elvis

Do­ku­ment­ti: Elvis on kuollut – kauan eläköön Elvis

27.11.2020 07:00
Poika etsii dokumentissa äitinsä murhaajaa – neliosaiseksi venytetty sarja tuntuu ylimitoitetulta

Poika etsii do­ku­men­tis­sa äitinsä mur­haa­jaa – ne­li­osai­sek­si ve­ny­tet­ty sarja tuntuu yli­mi­toi­te­tul­ta

19.11.2020 07:00

NTRNZ media teki so­ta­do­ku­ment­ti­sar­jas­ta maail­man­laa­jui­sen ja­ke­lu­so­pi­muk­sen

06.11.2020 13:28
Arvio: Roy Anderssonin hidas tapa tehdä elokuvia sopii omanlaisiin maailmoihin

Arvio: Roy An­ders­so­nin hidas tapa tehdä elo­ku­via sopii oman­lai­siin maail­moi­hin

05.11.2020 10:00
Tilaajille
Dna:ta ja hienoja kohtaamisia – uskomattomat päähenkilöt kannattelevat rikosdokumenttia

Dna:ta ja hienoja koh­taa­mi­sia – us­ko­mat­to­mat pää­hen­ki­löt kan­nat­te­le­vat ri­kos­do­ku­ment­tia

03.11.2020 07:00
Seilin saari hämmentää – dokumenttielokuva sairaalasaaren historiasta on kummallinen taidepläjäys

Seilin saari häm­men­tää – do­ku­ment­ti­elo­ku­va sai­raa­la­saa­ren his­to­rias­ta on kum­mal­li­nen tai­dep­lä­jäys

01.11.2020 07:00 1
Kaksikin dokumenttia avaa Tiikerikuningasta – selittävätkö lapsuuden traumaattiset tapahtumat Joe Exoticia?

Kak­si­kin do­ku­ment­tia avaa Tii­ke­ri­ku­nin­gas­ta – se­lit­tä­vät­kö lap­suu­den trau­maat­ti­set ta­pah­tu­mat Joe Exo­ti­cia?

31.10.2020 07:00
Dokumentti kertoo kolmosten synkän kohtalon – Muokkaako meidät kasvatus vai geenit?

Do­ku­ment­ti kertoo kol­mos­ten synkän koh­ta­lon – Muok­kaa­ko meidät kas­va­tus vai geenit?

23.10.2020 11:13
Nuoret räppärit puhuvat suoraan dokumenttisarjassa, joka tarjoaa kurkistuksia erilaiseen Suomeen

Nuoret räp­pä­rit puhuvat suoraan do­ku­ment­ti­sar­jas­sa, joka tarjoaa kur­kis­tuk­sia eri­lai­seen Suomeen

12.10.2020 07:00
Runoilijan ja muusan surullisen kaunis tarina – dokumentti kertoo Leonard Cohenin ja norjalaisen Marianne Ihlenin suhteesta 1960-luvun Kreikassa

Ru­noi­li­jan ja muusan su­rul­li­sen kaunis tarina – do­ku­ment­ti kertoo Leonard Cohenin ja nor­ja­lai­sen Ma­rian­ne Ihlenin suh­tees­ta 1960-lu­vun Krei­kas­sa

10.10.2020 07:00
Elokuvaohjaaja Hamy Ramezan kyllästyi yhteen alati toistuvaan reaktioon pakolaiskeskustelussa: "Mieluummin voisi puhua ihmisistä, inhimillisyydestä ja toivosta"

Elo­ku­va­oh­jaa­ja Hamy Ramezan kyl­läs­tyi yhteen alati tois­tu­vaan reak­tioon pa­ko­lais­kes­kus­te­lus­sa: "Mie­luum­min voisi puhua ih­mi­sis­tä, in­hi­mil­li­syy­des­tä ja toi­vos­ta"

04.10.2020 08:00
Tilaajille
Isabelle Huppert on näyttelijänä kuin mysteeri – Yle Areenassa nähtävissä oleva kulttuuridokumentti esittelee yhden tärkeimmistä elossa olevista elokuvanäyttelijöistä

Isa­bel­le Huppert on näyt­te­li­jä­nä kuin mys­tee­ri – Yle Aree­nas­sa näh­tä­vis­sä oleva kult­tuu­ri­do­ku­ment­ti esit­te­lee yhden tär­keim­mis­tä elossa ole­vis­ta elo­ku­va­näyt­te­li­jöis­tä

02.10.2020 20:00
Tilaajille
Tällainen on kohudokumentti Estoniasta – onko "mullistava löytö" lopulta niin merkittävä?

Täl­lai­nen on ko­hu­do­ku­ment­ti Es­to­nias­ta – onko "mul­lis­ta­va löytö" lopulta niin mer­kit­tä­vä?

02.10.2020 12:37 1
Suuria tunteita kentällä ja katsomossa – dokumenttisarja seuraa jalkapalloseura Leeds Unitedin uurastusta kohti Valioliigaa

Suuria tun­tei­ta ken­täl­lä ja kat­so­mos­sa – do­ku­ment­ti­sar­ja seuraa jal­ka­pal­lo­seu­ra Leeds Uni­te­din uu­ras­tus­ta kohti Va­lio­lii­gaa

17.09.2020 07:00