Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Elämä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ajatus

29.12.2023 05:00
Oulussa kokoonnutaan puhumaan kuolemasta kääretortun äärelle – Death Cafe on toiminut kaupungissa jo neljä vuotta

Oulussa ko­koon­nu­taan pu­hu­maan kuo­le­mas­ta kää­re­tor­tun äärelle – Death Cafe on toi­mi­nut kau­pun­gis­sa jo neljä vuotta

20.12.2023 18:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Au­te­taan, kuun­nel­laan ja ollaan tukena

21.09.2023 05:30
Rovaniemeläiset Tuija ja Ilkka Kauppinen myivät yrityksensä ja luopuivat puolesta omaisuudestaan toteuttaakseen unelmansa  – "En heti keksi ketään, jolle voisin suositella Etelä-Amerikan halki polkemista"

Ro­va­nie­me­läi­set Tuija ja Ilkka Kaup­pi­nen myivät yri­tyk­sen­sä ja luo­pui­vat puo­les­ta omai­suu­des­taan to­teut­taak­seen unel­man­sa – "En heti keksi ketään, jolle voisin suo­si­tel­la Ete­lä-Ame­ri­kan halki pol­ke­mis­ta"

02.09.2023 18:00 4
Tilaajille
Mitä tekisit, jos sinulla ei olisi kiire?
Kolumni

Mitä te­ki­sit, jos sinulla ei olisi kiire?

21.08.2023 06:00 11
Tilaajille
Oululaisen Pekan päässä elää kahdeksan harhaäänen joukko – Pahimmillaan ne ovat sadistisia, ja komentavat Pekkaa vahingoittamaan itseään

Ou­lu­lai­sen Pekan päässä elää kah­dek­san har­haää­nen joukko – Pa­him­mil­laan ne ovat sa­dis­ti­sia, ja ko­men­ta­vat Pekkaa va­hin­goit­ta­maan itseään

06.08.2023 06:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Entäs sitten jos?

24.07.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ää­rim­mäi­nen val­veil­lao­lo yh­tei­sen elämän hoi­dok­si

24.07.2023 05:00
Tilaajille
Auttaako 300 euron verkkokurssi lapsettomuuteen? Oululaislääkärin mielestä naiset ansaitsevat kunnolliset diagnoosit ja hoidon

Aut­taa­ko 300 euron verk­ko­kurs­si lap­set­to­muu­teen? Ou­lu­lais­lää­kä­rin mie­les­tä naiset an­sait­se­vat kun­nol­li­set diag­noo­sit ja hoidon

12.06.2023 13:26 3
Tilaajille
Kolumni: Elämän merkityksellisyyden puuttuminen uhkaa demokratioita
Kolumni

Ko­lum­ni: Elämän mer­ki­tyk­sel­li­syy­den puut­tu­mi­nen uhkaa de­mok­ra­tioi­ta

14.05.2023 14:00 10
Tilaajille
Onko elämän tarkoitus elämä itse?
Kolumni

Onko elämän tar­koi­tus elämä itse?

30.04.2023 14:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­ja­nai­sia huo­mioi­ta si­vul­li­sen sil­mä­nur­kas­ta

16.04.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven suositun eräliikkeen perustaja Ano Tenhunen täyttää sata vuotta – syntymäpäivälahjaksi sotaveteraani toivoo Suomen pikaista pääsyä Natoon

Pu­das­jär­ven suo­si­tun erä­liik­keen pe­rus­ta­ja Ano Ten­hu­nen täyttää sata vuotta – syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si so­ta­ve­te­raa­ni toivoo Suomen pi­kais­ta pääsyä Natoon

01.03.2023 18:12 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun tulen van­hak­si

12.02.2023 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jou­ti­laan jutut – pittää koik­ke­leh­tia niillä mitä on

11.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoret: tark­kail­kaa, reis­sat­kaa, haas­ta­kaa, eläkää!

03.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man myön­net­tä­vä tekonsa oman kur­juu­ten­sa kas­vat­ta­ja­na

03.01.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Mil­loin sinä menet hau­taus­maal­le?”

05.11.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­ke­roi­duil­la sa­noil­la so­tiin­kin sor­ru­taan

21.03.2022 04:30
Tilaajille
Kerro meille: Onko Oulu paras paikka asua vai kamalin kaikista, josta pitää päästä pois

Kerro meille: Onko Oulu paras paikka asua vai kamalin kai­kis­ta, josta pitää päästä pois

20.01.2022 12:33 111