Säästötoimet: Mitä ti­loil­le käy, kun il­mas­toin­ti sul­je­taan yöksi? Ky­syim­me oleel­li­sia ky­sy­myk­siä Oulun sääs­tö­toi­mis­ta

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sodat
Niinistö New Yorkissa: Ydinasevaara on nyt täysin teoreettinen, mutta se kasvaa, jos suursota syttyy tai tilanne eskaloituu

Nii­nis­tö New Yor­kis­sa: Ydin­ase­vaa­ra on nyt täysin teo­reet­ti­nen, mutta se kasvaa, jos suur­so­ta syttyy tai tilanne es­ka­loi­tuu

18.09.2023 23:53 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos etenee – kehitys hi­das­tuu, jos löytyy kan­sain­vä­li­nen aito tah­to­ti­la

13.09.2023 06:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maailma tar­vit­si­si rau­han­ra­ken­ta­jia

29.07.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ää­rim­mäi­nen val­veil­la­olo yh­tei­sen elämän hoi­dok­si

24.07.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjän syn­ti­lis­ta on karmiva

20.07.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihminen pitää itseään luo­ma­kun­nan kruu­nu­na – luo­vuu­del­la ei ole kui­ten­kaan mitään te­ke­mis­tä älyk­kyy­den kanssa

12.07.2023 05:30 2
Tilaajille
Israelin puolustusvoimat kertoo päättäneensä operaationsa Länsirannalla – käytti kyynelkaasua iskussa sairaalaan

Is­rae­lin puo­lus­tus­voi­mat kertoo päät­tä­neen­sä ope­raa­tion­sa Län­si­ran­nal­la – käytti kyy­nel­kaa­sua iskussa sai­raa­laan

05.07.2023 12:52 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sodan muis­to­ja lapsen silmin – Kar­ja­lan kul­le­rot olivat suuria ja me­si­mar­jat makeita

05.06.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Dip­lo­ma­tia petti

03.06.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

San­ka­ri­vai­na­jien muistoa kun­nioit­taen – vapaus ja it­se­näi­syys luovat pohjan edel­leen ke­hit­tää isän­maa­tam­me

21.05.2023 05:30 6
Tilaajille
Kansallista veteraanipäivää juhlistettiin Oulussa – Ukrainan tilanne toi mieleen sotamuistot ja nosti tunteet pintaan

Kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää juh­lis­tet­tiin Oulussa – Uk­rai­nan tilanne toi mieleen so­ta­muis­tot ja nosti tunteet pintaan

27.04.2023 21:50 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rau­han­työl­le on tilaus

26.04.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­män­ar­vom­me kär­si­vät eroo­sios­ta

04.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvyys ohjaa maail­maa ja elä­määm­me

26.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voiko Venäjä hävitä? – Ukraina maksaa epä­in­hi­mil­li­sen kal­lis­ta hintaa tais­te­luis­ta Venäjää vastaan

24.02.2023 06:00 10
Tilaajille
Venäjän hyökkäys on tuhonnut Ukrainaa pahoin, mutta jälkiä korjataan koko ajan – Kaleva kokosi vaihtokuvia, joista näet miltä tuhotut rakennukset ja kadut näyttävät nyt

Venäjän hyök­käys on tu­hon­nut Uk­rai­naa pahoin, mutta jälkiä kor­ja­taan koko ajan – ­Ka­le­va kokosi vaih­to­ku­via, joista näet miltä tuhotut ra­ken­nuk­set ja kadut näyt­tä­vät nyt

24.02.2023 05:00 9
Tilaajille
Kolumni: Nuoret, uskokaa tulevaisuuteen
Kolumni

Ko­lum­ni: Nuoret, uskokaa tu­le­vai­suu­teen

02.02.2023 18:46 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oliko kaikki sit­ten­kään vain unta...

23.01.2023 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eivätkö miehet kärsi sodan kau­huis­ta?

17.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitään hoh­do­kas­ta tap­pa­mi­ses­sa ei pidä olla

13.01.2023 05:15 15
Tilaajille