Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Sodat
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man­po­li­tiik­kaa on vaikea ym­mär­tää

05:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Oulussa töhrittiin Tornion maihinnousun muistomerkki, mutta olisiko Suomi osa Venäjää ilman tätä erikoista Lapin sodan operaatiota?

Oulussa töh­rit­tiin Tornion mai­hin­nou­sun muis­to­merk­ki, mutta olisiko Suomi osa Venäjää ilman tätä eri­kois­ta Lapin sodan ope­raa­tio­ta?

28.10.2022 18:23 28
Tilaajille
Kun Neuvostoliitto uhkasi katkaista Suomen Oulun kohdalta keskeltä kahtia, komennettiin kenraali Uno Fagernäs urotekoihin Suomussalmelle: "Ottakaa ryssiltä aseet!" hän komensi joukkojaan

Kun Neu­vos­to­liit­to uhkasi kat­kais­ta Suomen Oulun koh­dal­ta kes­kel­tä kahtia, ko­men­net­tiin ken­raa­li Uno Fa­ger­näs uro­te­koi­hin Suo­mus­sal­mel­le: "Ot­ta­kaa rys­sil­tä aseet!" hän komensi jouk­ko­jaan

12.10.2022 06:00 13
Tilaajille
Yli puolet suomalaisista kokee maailmankuvansa muuttuneen – sodan uhka huolien kärjessä

Yli puolet suo­ma­lai­sis­ta kokee maail­man­ku­van­sa muut­tu­neen – sodan uhka huolien kär­jes­sä

02.08.2022 08:38 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voi­sim­me­ko me olla ih­mi­siä? Vai onko ikui­ses­ti hau­dat­tu maail­man joh­ta­jien viisaus ja ih­mis­kun­nan kyp­syys?

15.07.2022 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lokan kylän par­ti­saa­ni-is­ku hei­nä­kuus­sa 1944

13.07.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toisiko Putinin syr­jäyt­tä­mi­nen rauhan?

19.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Korkeinta moraalia on vastata itse teoistaan – "Demokratian parhaita puolia onkin se, että kenelläkään ei ole niin paljoa valtaa, että voisi vapautua kokonaan vastuustaan"
Essee

Kor­kein­ta mo­raa­lia on vastata itse teois­taan – "De­mok­ra­tian par­hai­ta puolia onkin se, että ke­nel­lä­kään ei ole niin paljoa valtaa, että voisi va­pau­tua ko­ko­naan vas­tuus­taan"

12.06.2022 09:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen ja Uk­rai­nan 105 sodan päivää

10.06.2022 04:30 3
Tilaajille
Euroopan nykyiset tapahtumat ovat kuin Ilmestyskirjasta, eivätkä ennusmerkit lupaa hyvää taloudessakaan
Kolumni

Eu­roo­pan ny­kyi­set ta­pah­tu­mat ovat kuin Il­mes­tys­kir­jas­ta, eivätkä en­nus­mer­kit lupaa hyvää ta­lou­des­sa­kaan

03.06.2022 18:00 5
Tilaajille
Kun kaikki tuttu ja rakas jää taakse, voi perhealbumista tulla kansoja yhdistävä aarreaitta
Kolumni

Kun kaikki tuttu ja rakas jää taakse, voi per­he­al­bu­mis­ta tulla kansoja yh­dis­tä­vä aar­re­ait­ta

27.05.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

His­to­ria toistaa itseään sodissa

08.05.2022 06:30 4
Tilaajille
Venäjän sotilaiden teot osoittavat, että kaikki moraaliset rajat ylitettyään ihminen kykenee uskomattomiin raakuuksiin
Kolumni

Venäjän so­ti­lai­den teot osoit­ta­vat, että kaikki mo­raa­li­set rajat yli­tet­tyään ihminen kykenee us­ko­mat­to­miin raa­kuuk­siin

07.05.2022 06:00 22
Tilaajille
Kansallista veteraanipäivää juhlistettiin Oulussa kahden vuoden tauon jälkeen – Ukrainan sota varjosti tunnelmaa

Kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää juh­lis­tet­tiin Oulussa kahden vuoden tauon jälkeen – Uk­rai­nan sota var­jos­ti tun­nel­maa

27.04.2022 21:08
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sodat ja il­mas­ton­muu­tos – sodan hai­tal­li­set vai­ku­tuk­set on va­ka­vas­ti otet­ta­va kan­sain­vä­li­seen kes­kus­te­luun

23.04.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten sodasta rau­haan? – eri­tyi­ses­ti pitää tuoda esiin rauhan pa­laut­ta­mi­seen liit­ty­vää tut­ki­mus­tie­toa

19.04.2022 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kautta his­to­rian ih­mis­kun­ta on pys­ty­nyt jul­muuk­siin

10.04.2022 04:30
Tilaajille
Hettalaisen Taina Niemelän ura pianistina päättyi rasitusvammaan – elämä vei hänet vuosiksi siirtolaisten telttaslummeihin ja idän rajamaille, kunnes Turkissa hänet pidätettiin vakoilusta epäiltynä

Het­ta­lai­sen Taina Nie­me­län ura pia­nis­ti­na päättyi ra­si­tus­vam­maan – elämä vei hänet vuo­sik­si siir­to­lais­ten telt­ta­slum­mei­hin ja idän ra­ja­mail­le, kunnes Tur­kis­sa hänet pi­dä­tet­tiin va­koi­lus­ta epäil­ty­nä

09.04.2022 19:30
Tilaajille
Sota tuo ihmisestä hirviön esiin, ja siihen tähtää myös Venäjän armeijan julma simputussysteemi
Kolumni

Sota tuo ih­mi­ses­tä hirviön esiin, ja siihen tähtää myös Venäjän ar­mei­jan julma sim­pu­tus­sys­tee­mi

09.04.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rauha Uk­rai­naan – ym­mär­ryk­sel­lä voi luoda muu­tos­ta

27.03.2022 04:00 6
Tilaajille