Hollywood
Kolumni

Pal­voim­me ido­lei­ta jo lajimme al­ku­hä­mä­ris­sä – Nyt ido­lei­tam­me ovat huo­mio­ta­lou­den kauniit ja rohkeat

07.08.2021 06:00
Tilaajille

Arvio: Black Widow on ihan­teel­li­nen se­koi­tus huu­mo­ria, toi­min­taa ja nais­ener­giaa

08.07.2021 15:10 1
Tilaajille

Arvio: Ismo Leikola kir­joit­ti An­ge­li­ka-puo­li­son­sa kanssa hauskan oppaan Yh­dys­val­toi­hin me­ni­jöil­le

02.05.2021 15:00
Tilaajille

Suo­mi-fa­nik­si tun­nus­tau­tu­va Hol­ly­wood-tuot­ta­ja tuli tut­kai­le­maan Oulun mah­dol­li­suuk­sia – "Ko­ro­nan aikaan Suomi on numero yksi elo­ku­van­te­ki­jöil­le"

05.02.2021 18:55 2
Tilaajille

Do­ku­ment­ti: Scotty Bowers oli Hol­ly­wood-näyt­te­li­jöi­den su­te­nöö­ri ja ra­kas­ta­ja

16.01.2021 07:00

Hol­ly­wood-täh­ti Jasper Pääk­kö­nen nähdään seu­raa­vak­si ko­ti­mai­ses­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa: "Fil­mia­laan liittyy aina epä­var­muus tu­le­vas­ta, mutta minulle se on tosi va­paut­ta­vaa"

15.07.2020 09:56
Tilaajille

Elo­ku­va­teat­te­ri­ket­jut Suo­mes­sa ja maail­mal­la odot­ta­vat Hol­ly­woo­din uu­tuuk­sia ennen kuin pää­tök­siä salien avaa­mi­ses­ta tehdään

14.05.2020 19:00