Pääkirjoitus: Kau­pun­gin elin­voi­ma ei synny it­ses­tään, siksi Oulun ko­koi­nen kau­pun­ki tar­vit­see myös aree­nan­sa

Tulipalot: Kem­pe­le­läi­nen Anu Mikkola pelasti lap­si­per­heen pa­la­vas­ta talosta

Oikeus: Knuu­ti­lan­kan­kaan uutta K-su­per­mar­ke­tia ei tar­vit­se purkaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hollywood
Hollywoodin yhä kalliimmiksi käyneet jättielokuvat ovat alkaneet flopata – Tom Cruisen tuotoksia lukuun ottamatta
Kolumni

Hol­ly­woo­din yhä kal­liim­mik­si käyneet jät­ti­elo­ku­vat ovat al­ka­neet flopata – Tom Cruisen tuo­tok­sia lukuun ot­ta­mat­ta

17.07.2023 10:44 8
Tilaajille
Ylhäältä saneltuja hyveitä – Elokuva ei pääse enää Oscar-ehdokkaaksi, ellei siinä näy "aliedustettu" väestöryhmä: sen perusteella vaikkapa Kummisedällä ei olisi kilpailuun mitään asiaa
Kolumni

Yl­hääl­tä sa­nel­tu­ja hyveitä – Elokuva ei pääse enää Os­car-eh­dok­kaak­si, ellei siinä näy "a­lie­dus­tet­tu" väes­tö­ryh­mä: sen pe­rus­teel­la vaik­ka­pa Kum­mi­se­däl­lä ei olisi kil­pai­luun mitään asiaa

24.06.2023 06:00 18
Tilaajille
Leffavieras: Lumijokinen Mikko Moilanen innostui Asteroid Cityn autenttisesta 1950-luvun Amerikka-miljööstä, mutta tarina näyttäytyi sekamelskana

Lef­fa­vie­ras: Lu­mi­jo­ki­nen Mikko Moi­la­nen in­nos­tui As­te­roid Cityn au­tent­ti­ses­ta 1950-lu­vun Ame­rik­ka-mil­jöös­tä, mutta tarina näyt­täy­tyi se­ka­mels­ka­na

14.06.2023 15:05
Tilaajille
Elokuva-arvio: Wes Andersonin Asteroid City on retroestetiikan ystävän unelma

Elo­ku­va-ar­vio: Wes An­der­so­nin As­te­roid City on ret­roes­te­tii­kan ystävän unelma

08.06.2023 15:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Uusin Transformers on hauskempi ja viihdyttävämpi kuin edeltäjänsä

Elo­ku­va-ar­vio: Uusin Trans­for­mers on haus­kem­pi ja viih­dyt­tä­väm­pi kuin edel­tä­jän­sä

08.06.2023 14:10
Tilaajille
Alustataloudella on omat sääntönsä – digitaalisten alustojen, sähkö- ja äänikirjojen tarjoajien ansaintalogiikka antaa tekijöille murto-osia siitä, mikä on käytäntö painettujen kirjojen kohdalla
Kolumni

Alus­ta­ta­lou­del­la on omat sään­tön­sä – di­gi­taa­lis­ten alus­to­jen, sähkö- ja ää­ni­kir­jo­jen tar­joa­jien an­sain­ta­lo­giik­ka antaa te­ki­jöil­le mur­to-osia siitä, mikä on käy­tän­tö pai­net­tu­jen kir­jo­jen koh­dal­la

06.05.2023 06:00 2
Tilaajille
Elokuva-arvio: Steven Spielbergin uutuus on sentimentaalinen ylistyslaulu elokuvan lumoukselle

Elo­ku­va-ar­vio: Steven Spiel­ber­gin uutuus on sen­ti­men­taa­li­nen ylis­tys­lau­lu elo­ku­van lu­mouk­sel­le

16.02.2023 16:10
Tilaajille
Leffavieras: Hollywoodin kultakaudelle sijoittuva Babylon näyttää, miten ääni mullistaa elokuvan tekemisen

Lef­fa­vie­ras: Hol­ly­woo­din kul­ta­kau­del­le si­joit­tu­va Babylon näyt­tää, miten ääni mul­lis­taa elo­ku­van te­ke­mi­sen

25.01.2023 14:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Hollywoodin unelmatehtaan riehakkaita juhlia seuraa pitkä krapula – kolmituntisessa eepoksessa on niin kunnianhimoa kuin tyylirikkoja

Elo­ku­va-ar­vio: Hol­ly­woo­din unel­ma­teh­taan rie­hak­kai­ta juhlia seuraa pitkä krapula – kol­mi­tun­ti­ses­sa ee­pok­ses­sa on niin kun­nian­hi­moa kuin tyy­li­rik­ko­ja

19.01.2023 14:35
Tilaajille
Elokuvat, nuo aikansa tulkit: "Suuren ja mahtavan hyviä ystäviä kun olimme, närää herätti Top Gunin peittelemätön amerikkalaisuuden ja maan sotavoimien hehkutus"
Kolumni

Elo­ku­vat, nuo aikansa tulkit: "Suuren ja mah­ta­van hyviä ystäviä kun olimme, närää herätti Top Gunin peit­te­le­mä­tön ame­rik­ka­lai­suu­den ja maan so­ta­voi­mien heh­ku­tus"

28.05.2022 06:00 3
Tilaajille
Oululaislähtöinen näyttelijä Laura Ollikainen tekee uraa Hollywoodissa – "Kilpailu pienistäkin rooleista on tosi kovaa"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä Laura Ol­li­kai­nen tekee uraa Hol­ly­woo­dis­sa – "Kil­pai­lu pie­nis­tä­kin roo­leis­ta on tosi kovaa"

09.05.2022 06:10
Oulussa muistetaan lauantaina kaikkien goottien esiäitiä Vampiraa – Hollywood-tähti Mailan Nurmen syntymästä on tänä vuonna sata vuotta

Oulussa muis­te­taan lauan­tai­na kaik­kien goot­tien esi­äi­tiä Vam­pi­raa – Hol­ly­wood-täh­ti Mailan Nurmen syn­ty­mäs­tä on tänä vuonna sata vuotta

06.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Bodomin tekijät halusivat tehdä englanninkielisen kauhuleffan suomalaisin voimin – Hollywood-tähden kiinnitys toi hankkeeseen lisää kierroksia ja lisää euroja

Bodomin tekijät ha­lu­si­vat tehdä eng­lan­nin­kie­li­sen kau­hu­lef­fan suo­ma­lai­sin voimin – Hol­ly­wood-täh­den kiin­ni­tys toi hank­kee­seen lisää kier­rok­sia ja lisää euroja

05.04.2022 17:30
Tilaajille
Palvoimme idoleita jo lajimme alkuhämärissä – Nyt idoleitamme ovat huomiotalouden kauniit ja rohkeat
Kolumni

Pal­voim­me ido­lei­ta jo lajimme al­ku­hä­mä­ris­sä – Nyt ido­lei­tam­me ovat huo­mio­ta­lou­den kauniit ja rohkeat

07.08.2021 06:00
Tilaajille
Arvio: Black Widow on ihanteellinen sekoitus huumoria, toimintaa ja naisenergiaa

Arvio: Black Widow on ihan­teel­li­nen se­koi­tus huu­mo­ria, toi­min­taa ja nais­ener­giaa

08.07.2021 15:10 1
Tilaajille
Arvio: Ismo Leikola kirjoitti Angelika-puolisonsa kanssa hauskan oppaan Yhdysvaltoihin menijöille

Arvio: Ismo Leikola kir­joit­ti An­ge­li­ka-puo­li­son­sa kanssa hauskan oppaan Yh­dys­val­toi­hin me­ni­jöil­le

02.05.2021 15:00
Tilaajille
Suomi-faniksi tunnustautuva Hollywood-tuottaja tuli tutkailemaan Oulun mahdollisuuksia – "Koronan aikaan Suomi on numero yksi elokuvantekijöille"

Suo­mi-fa­nik­si tun­nus­tau­tu­va Hol­ly­wood-tuot­ta­ja tuli tut­kai­le­maan Oulun mah­dol­li­suuk­sia – "Ko­ro­nan aikaan Suomi on numero yksi elo­ku­van­te­ki­jöil­le"

05.02.2021 18:55 2
Tilaajille
Dokumentti: Scotty Bowers oli Hollywood-näyttelijöiden sutenööri ja rakastaja

Do­ku­ment­ti: Scotty Bowers oli Hol­ly­wood-näyt­te­li­jöi­den su­te­nöö­ri ja ra­kas­ta­ja

16.01.2021 07:00
Hollywood-tähti Jasper Pääkkönen nähdään seuraavaksi kotimaisessa toimintaelokuvassa: "Filmialaan liittyy aina epävarmuus tulevasta, mutta minulle se on tosi vapauttavaa"

Hol­ly­wood-täh­ti Jasper Pääk­kö­nen nähdään seu­raa­vak­si ko­ti­mai­ses­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa: "Fil­mia­laan liittyy aina epä­var­muus tu­le­vas­ta, mutta minulle se on tosi va­paut­ta­vaa"

15.07.2020 09:56
Tilaajille
Elokuvateatteriketjut Suomessa ja maailmalla odottavat Hollywoodin uutuuksia ennen kuin päätöksiä salien avaamisesta tehdään

Elo­ku­va­teat­te­ri­ket­jut Suo­mes­sa ja maail­mal­la odot­ta­vat Hol­ly­woo­din uu­tuuk­sia ennen kuin pää­tök­siä salien avaa­mi­ses­ta tehdään

14.05.2020 19:00