Harrastukset: Oulun Fris­bee­seu­ra on noussut Suomen suu­rim­mak­si

Luitko jo tämän: Kaleva kysyi kun­ta-alan joh­ta­jil­ta, kiin­nos­taa­ko Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Hollywood
Elokuvat, nuo aikansa tulkit: "Suuren ja mahtavan hyviä ystäviä kun olimme, närää herätti Top Gunin peittelemätön amerikkalaisuuden ja maan sotavoimien hehkutus"
Kolumni

Elo­ku­vat, nuo aikansa tulkit: "Suuren ja mah­ta­van hyviä ystäviä kun olimme, närää herätti Top Gunin peit­te­le­mä­tön ame­rik­ka­lai­suu­den ja maan so­ta­voi­mien heh­ku­tus"

28.05.2022 06:00 3
Tilaajille
Oululaislähtöinen näyttelijä Laura Ollikainen tekee uraa Hollywoodissa – "Kilpailu pienistäkin rooleista on tosi kovaa"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä Laura Ol­li­kai­nen tekee uraa Hol­ly­woo­dis­sa – "Kil­pai­lu pie­nis­tä­kin roo­leis­ta on tosi kovaa"

09.05.2022 06:10
Oulussa muistetaan lauantaina kaikkien goottien esiäitiä Vampiraa – Hollywood-tähti Mailan Nurmen syntymästä on tänä vuonna sata vuotta

Oulussa muis­te­taan lauan­tai­na kaik­kien goot­tien esi­äi­tiä Vam­pi­raa – Hol­ly­wood-täh­ti Mailan Nurmen syn­ty­mäs­tä on tänä vuonna sata vuotta

06.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Bodomin tekijät halusivat tehdä englanninkielisen kauhuleffan suomalaisin voimin – Hollywood-tähden kiinnitys toi hankkeeseen lisää kierroksia ja lisää euroja

Bodomin tekijät ha­lu­si­vat tehdä eng­lan­nin­kie­li­sen kau­hu­lef­fan suo­ma­lai­sin voimin – Hol­ly­wood-täh­den kiin­ni­tys toi hank­kee­seen lisää kier­rok­sia ja lisää euroja

05.04.2022 17:30
Tilaajille
Palvoimme idoleita jo lajimme alkuhämärissä – Nyt idoleitamme ovat huomiotalouden kauniit ja rohkeat
Kolumni

Pal­voim­me ido­lei­ta jo lajimme al­ku­hä­mä­ris­sä – Nyt ido­lei­tam­me ovat huo­mio­ta­lou­den kauniit ja rohkeat

07.08.2021 06:00
Tilaajille
Arvio: Black Widow on ihanteellinen sekoitus huumoria, toimintaa ja naisenergiaa

Arvio: Black Widow on ihan­teel­li­nen se­koi­tus huu­mo­ria, toi­min­taa ja nais­ener­giaa

08.07.2021 15:10 1
Tilaajille
Arvio: Ismo Leikola kirjoitti Angelika-puolisonsa kanssa hauskan oppaan Yhdysvaltoihin menijöille

Arvio: Ismo Leikola kir­joit­ti An­ge­li­ka-puo­li­son­sa kanssa hauskan oppaan Yh­dys­val­toi­hin me­ni­jöil­le

02.05.2021 15:00
Tilaajille
Suomi-faniksi tunnustautuva Hollywood-tuottaja tuli tutkailemaan Oulun mahdollisuuksia – "Koronan aikaan Suomi on numero yksi elokuvantekijöille"

Suo­mi-fa­nik­si tun­nus­tau­tu­va Hol­ly­wood-tuot­ta­ja tuli tut­kai­le­maan Oulun mah­dol­li­suuk­sia – "Ko­ro­nan aikaan Suomi on numero yksi elo­ku­van­te­ki­jöil­le"

05.02.2021 18:55 2
Tilaajille
Dokumentti: Scotty Bowers oli Hollywood-näyttelijöiden sutenööri ja rakastaja

Do­ku­ment­ti: Scotty Bowers oli Hol­ly­wood-näyt­te­li­jöi­den su­te­nöö­ri ja ra­kas­ta­ja

16.01.2021 07:00
Hollywood-tähti Jasper Pääkkönen nähdään seuraavaksi kotimaisessa toimintaelokuvassa: "Filmialaan liittyy aina epävarmuus tulevasta, mutta minulle se on tosi vapauttavaa"

Hol­ly­wood-täh­ti Jasper Pääk­kö­nen nähdään seu­raa­vak­si ko­ti­mai­ses­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa: "Fil­mia­laan liittyy aina epä­var­muus tu­le­vas­ta, mutta minulle se on tosi va­paut­ta­vaa"

15.07.2020 09:56
Tilaajille
Elokuvateatteriketjut Suomessa ja maailmalla odottavat Hollywoodin uutuuksia ennen kuin päätöksiä salien avaamisesta tehdään

Elo­ku­va­teat­te­ri­ket­jut Suo­mes­sa ja maail­mal­la odot­ta­vat Hol­ly­woo­din uu­tuuk­sia ennen kuin pää­tök­siä salien avaa­mi­ses­ta tehdään

14.05.2020 19:00