Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Alustatalous
Nyhtöruokaa selkänahasta? Ruokalähetit tekevät rankkaa työtä ankein ehdoin
Pääkirjoitus

Nyh­tö­ruo­kaa sel­kä­na­has­ta? Ruo­ka­lä­he­tit tekevät rankkaa työtä ankein ehdoin

14.11.2023 17:00 36
Alustataloudella on omat sääntönsä – digitaalisten alustojen, sähkö- ja äänikirjojen tarjoajien ansaintalogiikka antaa tekijöille murto-osia siitä, mikä on käytäntö painettujen kirjojen kohdalla
Kolumni

Alus­ta­ta­lou­del­la on omat sään­tön­sä – di­gi­taa­lis­ten alus­to­jen, sähkö- ja ää­ni­kir­jo­jen tar­joa­jien an­sain­ta­lo­giik­ka antaa te­ki­jöil­le mur­to-osia siitä, mikä on käy­tän­tö pai­net­tu­jen kir­jo­jen koh­dal­la

06.05.2023 06:00 2
Tilaajille
Ihmiskunta on aina himoinnut tietoa – nyt sitä on tarjolla loputtomasti, ja se tekee meidät sairaiksi
Kolumni

Ih­mis­kun­ta on aina hi­moin­nut tietoa – nyt sitä on tar­jol­la lo­put­to­mas­ti, ja se tekee meidät sai­raik­si

20.06.2022 06:03 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­ta­osa "näen­näi­sy­rit­tä­jis­tä" tyy­ty­väi­siä ase­maan­sa

15.12.2021 05:30
Tilaajille
Tapa muuntaa palkkatyötä yrittäjyysmuotoon leviää työelämässä – näennäisyrittäjyys edellyttää toimenpiteitä
Kolumni

Tapa muuntaa palk­ka­työ­tä yrit­tä­jyys­muo­toon leviää työ­elä­mäs­sä – näen­näis­yrit­tä­jyys edel­lyt­tää toi­men­pi­tei­tä

10.12.2021 10:20 11
Tilaajille
Verokarhu viihtyy pohjoisen luonnossa – 60 vuotta täyttävä Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura on aina miettinyt, miten asiat voisi tehdä paremmin

Ve­ro­kar­hu viihtyy poh­joi­sen luon­nos­sa – 60 vuotta täyt­tä­vä Ve­ro­hal­lin­non pää­joh­ta­ja Markku Heikura on aina miet­ti­nyt, miten asiat voisi tehdä pa­rem­min

02.10.2021 08:00 1
Tilaajille
Oululaisen verkkokirppiksen kasvu on ollut huimaa, uutuutena kiireisiä myyjiä auttavat kirppismestarit – "Meidän palvelussa käy sellaiset 300 000 asiakasta kuukaudessa"

Ou­lu­lai­sen verk­ko­kirp­pik­sen kasvu on ollut huimaa, uu­tuu­te­na kii­rei­siä myyjiä aut­ta­vat kirp­pis­mes­ta­rit – "Meidän pal­ve­lus­sa käy sel­lai­set 300 000 asia­kas­ta kuu­kau­des­sa"

04.11.2020 12:34 4
Tilaajille
Ministeriön alainen työneuvosto linjasi: Woltin ja Foodoran ruokalähetit ovat työsuhteessa ja kuuluvat työaikalain piiriin – yhtiöt ovat pitäneet lähettejä yrittäjinä

Mi­nis­te­riön alainen työ­neu­vos­to lin­ja­si: Woltin ja Foo­do­ran ruo­ka­lä­he­tit ovat työ­suh­tees­sa ja kuu­lu­vat työ­ai­ka­lain piiriin – yhtiöt ovat pi­tä­neet lä­het­te­jä yrit­tä­ji­nä

15.10.2020 19:04 3