Elokuva-arviot
Kuukausi ja vanhemmat
Arvio: The High Note kuvaa musiikkimaailman lumoa ja petollisuutta ennalta arvattavasti – suinkaan kaikista ei ole tähdiksi

Arvio: The High Note kuvaa mu­siik­ki­maail­man lumoa ja pe­tol­li­suut­ta ennalta ar­vat­ta­vas­ti – suin­kaan kai­kis­ta ei ole täh­dik­si

31.07.2020 10:31 0
Tilaajille
Arvio: Isän viihtyminen naisten vaatteissa mietityttää tytärtä – Elokuva lähestyy aihettaan kunnioittavasti eikä tärkeitä teemoja ammuta yli

Arvio: Isän viih­ty­mi­nen naisten vaat­teis­sa mie­ti­tyt­tää tytärtä – Elokuva lä­hes­tyy ai­het­taan kun­nioit­ta­vas­ti eikä tär­kei­tä teemoja ammuta yli

30.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Surullinen elokuva sarjamurhaajasta – suomalaissukuinen Aileen Wuornos tappoi sadisteja, mutta myös hyväsydämisiä miehiä, jotka yrittivät auttaa

Su­rul­li­nen elokuva sar­ja­mur­haa­jas­ta – suo­ma­lais­su­kui­nen Aileen Wuornos tappoi sa­dis­te­ja, mutta myös hy­vä­sy­dä­mi­siä miehiä, jotka yrit­ti­vät auttaa

25.07.2020 07:00 1
Päivän leffapoiminnat: Esittääkö kanava piru mielessään työelämää rusikoivat hittikomediat?

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Esit­tää­kö kanava piru mie­les­sään työ­elä­mää ru­si­koi­vat hit­ti­ko­me­diat?

25.07.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Dome Karukoski on aina ihmisten puolella

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Dome Ka­ru­kos­ki on aina ih­mis­ten puo­lel­la

24.07.2020 07:00 0
Arvio: Upseeri ja vakooja -elokuvassa kohuohjaaja Polanski on historiallisen kohun parissa

Arvio: Upseeri ja vakooja -e­lo­ku­vas­sa ko­hu­oh­jaa­ja Po­lans­ki on his­to­rial­li­sen kohun parissa

23.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Vaarallisen romanssin farssijuoni käy kuin tanssi

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Vaa­ral­li­sen ro­mans­sin fars­si­juo­ni käy kuin tanssi

23.07.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Onneksi siskosten roolit menivät juuri tälle mainiolle kaksikolle

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Onneksi sis­kos­ten roolit menivät juuri tälle mai­niol­le kak­si­kol­le

22.07.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Ne jyrää heitin – meriväen joukot taistelevat avaruuden muukalaisia vastaan

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ne jyrää heitin – me­ri­väen joukot tais­te­le­vat ava­ruu­den muu­ka­lai­sia vastaan

21.07.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Machoagentti Bondia venytetään, sitten seuraakin normaalia maailman pelastelua

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Mac­hoa­gent­ti Bondia ve­ny­te­tään, sitten seu­raa­kin nor­maa­lia maail­man pe­las­te­lua

20.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Lähiön yksinäisin yksinhuoltaja kokee kovia – Aku Louhiniemen draamassa betoni kolahtaa vasten katsojankin polvia

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Lähiön yk­si­näi­sin yk­sin­huol­ta­ja kokee kovia – Aku Lou­hi­nie­men draa­mas­sa betoni ko­lah­taa vasten kat­so­jan­kin polvia

18.07.2020 07:30 0
Tilaajille
Arvio: Virolaisessa luontodokumentissa pääosaan nousee hirvi

Arvio: Vi­ro­lai­ses­sa luon­to­do­ku­men­tis­sa pää­osaan nousee hirvi

16.07.2020 15:01 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: James Bond astuu vaaralliseen junaan kylmän sodan agenttiseikkailussa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: James Bond astuu vaa­ral­li­seen junaan kylmän sodan agent­ti­seik­kai­lus­sa

14.07.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Ystävät aikuisuuden kynnyksellä – Esa Illin elokuvassa on virtaa ja elämänmakua

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ystävät ai­kui­suu­den kyn­nyk­sel­lä – Esa Illin elo­ku­vas­sa on virtaa ja elä­män­ma­kua

10.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Arvio: Johnny Deppin esittämä professori panee ranttaliksi, kun kuulee olevansa kuolemansairas

Arvio: Johnny Deppin esit­tä­mä pro­fes­so­ri panee rant­ta­lik­si, kun kuulee ole­van­sa kuo­le­man­sai­ras

09.07.2020 21:29 0
Tilaajille
Arvio: Palomies Sami sopii ensimmäiseksi elokuvakokemukseksi, tosin pahisteema mietityttää

Arvio: Pa­lo­mies Sami sopii en­sim­mäi­sek­si elo­ku­va­ko­ke­muk­sek­si, tosin pa­his­tee­ma mie­ti­tyt­tää

09.07.2020 18:18 0
Tilaajille
Arvio: Tietomaan uusi jättielokuva näyttää, miten eläimet ovat oppineet lentämään

Arvio: Tie­to­maan uusi jät­ti­elo­ku­va näyt­tää, miten eläimet ovat op­pi­neet len­tä­mään

09.07.2020 16:30 1
Tilaajille
Arvio: Inkerinsuomalaisen Johanneksen tarina kuvaa ensirakkautta ja elämää Neuvosto-Virossa

Arvio: In­ke­rin­suo­ma­lai­sen Jo­han­nek­sen tarina kuvaa en­si­rak­kaut­ta ja elämää Neu­vos­to-Vi­ros­sa

09.07.2020 14:24 1
Tilaajille
Arvio: USA:n entinen murhapääkaupunki avaa radiosarjan, jossa matkataan maailman metropoleihin

Arvio: USA:n entinen mur­ha­pää­kau­pun­ki avaa ra­dio­sar­jan, jossa mat­ka­taan maail­man met­ro­po­lei­hin

09.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Pihla Viitala pääsi tuttuun satuun – näyttävässä toimintaseikkailussa piparitalo on homeinen muisto vain

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Pihla Viitala pääsi tuttuun satuun – näyt­tä­väs­sä toi­min­ta­seik­kai­lus­sa pi­pa­ri­ta­lo on ho­mei­nen muisto vain

09.07.2020 07:00 0
Tilaajille