Elokuva-arviot
Viimeisin tunti

Arvio: Lat­ta­ri­mu­si­kaa­lil­la on sa­not­ta­vaa val­ta­väes­tön ja maa­han­muut­ta­jien vä­li­ses­tä vas­tak­kain­aset­te­lus­ta

16:50
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia

Arvio: Hil­jai­nen paikka -kau­hu­jän­nä­rin on­nis­tu­nees­sa jat­ko-osas­sa nais­ener­gia ottaa mittaa hir­viöis­tä

15:20
Tilaajille

Arvio: To­del­li­suus ja fiktio hä­mär­ty­vät Han­na­lee­na Haurun toi­ses­sa pit­käs­sä elo­ku­vas­sa

14:50
Tilaajille

Arvio: Japanin suo­si­tuin ani­me­hit­ti pe­rus­tuu suo­sit­tuun man­ga­sar­jaan

14:25
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Uu­dis­tu­neen Bondin palat osuvat koh­dal­leen illan elo­ku­vas­sa

07.06.2021 18:09
Tilaajille

Arvio: Alis­tet­tu­jen naisten lempi leiskuu 1840-lu­vun Eng­lan­nis­sa: "Kiitos Kate Wins­le­tin ja Saoirse Ronanin tai­dok­kai­den roo­li­suo­ri­tus­ten, tätä paikoin jäh­meäs­ti ete­ne­vää rak­kaus­ta­ri­naa jaksaa seu­ra­ta"

03.06.2021 17:35
Tilaajille

Arvio: Pa­ris­kun­ta penkoo pa­ho­lai­sen juonia Ki­rot­tu-kau­hue­lo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa osassa

03.06.2021 16:20
Tilaajille

Arvio: Elo­ku­van rumpali me­net­tää kuu­lon­sa, mutta ny­ky­muu­si­kot huo­leh­ti­vat tär­keim­mäs­tä työ­ka­lus­taan

03.06.2021 15:15
Tilaajille

Arvio: Ba­by­teeth vä­läyt­tää nuorta rak­kaut­ta kuo­le­man var­jos­sa – Shannon Murphyn esi­kois­pit­kä ohjaus ve­don­nee koh­de­ylei­söön­sä

03.06.2021 14:55
Tilaajille

Arvio: Cruella on kahden Emman, Emma Stonen ja Emma Thomp­so­nin, show

03.06.2021 14:35
Tilaajille

Brit­ti­klas­sik­ko vie­rai­lee Tai­vaas­sa – illan vä­rik­kääs­sä fan­ta­sias­sa tais­te­lu­len­tä­jä yrittää rak­kau­den voi­mal­la huijata itse kuo­le­maa

03.06.2021 12:30
Tilaajille

Goalla pyörii Jasper Pääk­kö­nen­kin – bi­le­kan­san pa­ra­tii­sis­sa riittää vipinää

30.05.2021 16:00
Tilaajille

Ava­ruus­alus kuskaa luonnon rip­pei­tä lauan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa – Bruce Dern on biologi yk­si­näi­sel­lä aluk­sel­la

29.05.2021 16:00
Tilaajille

Arvio: Tuomas Tarkki muis­te­lee Ka­ra­lah­ti-do­ku­men­tin in­noit­ta­ma­na, kuinka Ka­ra­lah­ti hel­pot­ti maa­li­vah­din urakkaa

28.05.2021 16:20
Tilaajille

Arvio: Raya on oma­päi­nen san­ka­ri­tar ja Dis­ney-prin­ses­sa ilman prins­siä

27.05.2021 16:35
Tilaajille

Arvio: 1940-lu­vul­la luodut piir­ros­hah­mot rie­hu­vat nyt New Yor­kis­sa

27.05.2021 16:15
Tilaajille

Arvio: Ka­ra­lah­ti-do­ku­ment­ti tarjoaa paljon pu­hu­jia, mutta vähän uutta ker­rot­ta­vaa

27.05.2021 15:20
Tilaajille

Arvio: God­zil­la vs Kong tarjoaa ai­vo­ton­ta tu­ho­vim­maa hir­viö­fa­neil­le

27.05.2021 15:05
Tilaajille

Arvio: Joonas Berg­häll ryhtyi elo­ku­van­te­ki­jä­nä bor­re­lioo­si­po­ti­lai­den ää­ni­tor­vek­si

26.05.2021 14:00
Tilaajille

Arvio: Siir­to­lais­per­he kas­vat­taa ja kasvaa itsekin

20.05.2021 18:30
Tilaajille