Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Elokuva-arviot
Kuukausi
Elokuva-arvio: Bob Marley: One Love on yksityiskohtainen elämäkertaelokuva reggaen supertähdestä – Musiikin ohella keskiössä pysyttelee Jamaikalla syntynyt rastafarilaisuus

Elo­ku­va-ar­vio: Bob Marley: One Love on yk­si­tyis­koh­tai­nen elä­mä­ker­ta­elo­ku­va reggaen su­per­täh­des­tä – Mu­sii­kin ohella kes­kiös­sä py­syt­te­lee Ja­mai­kal­la syn­ty­nyt ras­ta­fa­ri­lai­suus

16.02.2024 13:35
Tilaajille
Sofia Coppolan elokuva näyttää, että Priscilla Presleyn osa oli olla Elviksen kaunis nukke – Arvioissa 5 Oulun ensi-iltaelokuvaa

Sofia Cop­po­lan elokuva näyt­tää, että Pris­cil­la Pres­leyn osa oli olla El­vik­sen kaunis nukke – Ar­viois­sa 5 Oulun en­si-il­ta­elo­ku­vaa

15.02.2024 14:05
Tilaajille
Elokuva-arvio: Sarkastinen sanailu maustaa Frankenstein-kertomusta varioivaa teinikauhukomediaa

Elo­ku­va-ar­vio: Sar­kas­ti­nen sanailu maustaa Fran­ken­stein-ker­to­mus­ta va­rioi­vaa tei­ni­kau­hu­ko­me­diaa

13.02.2024 13:10
Tilaajille
Palkintoja kahminut oikeussalidraama jättää arvoituksia ilmaan ja alun perin lastenlaulusta tuttu alligaattori seikkailee valkokankaan animaatiotarinoissa – Kalevan kriitikot arvioivat Oulussa ensi-illassa olevia elokuvia

Pal­kin­to­ja kah­mi­nut oi­keus­sa­li­draa­ma jättää ar­voi­tuk­sia ilmaan ja alun perin las­ten­lau­lus­ta tuttu al­li­gaat­to­ri seik­kai­lee val­ko­kan­kaan ani­maa­tio­ta­ri­nois­sa – Kalevan krii­ti­kot ar­vioi­vat Oulussa en­si-il­las­sa olevia elo­ku­via

08.02.2024 13:30
Tilaajille
Oululainen valokuvaaja Jarmo Kontiainen oli paikalla, kun Ivalon taksit kuskasivat mediaa neuvostoliittolaisen ohjuksen löytöpaikalle

Ou­lu­lai­nen va­lo­ku­vaa­ja Jarmo Kon­tiai­nen oli pai­kal­la, kun Ivalon taksit kus­ka­si­vat mediaa neu­vos­to­liit­to­lai­sen oh­juk­sen löy­tö­pai­kal­le

07.02.2024 13:50 5
Tilaajille
Suomalaiskriitikoiden mielestä Kuolleet lehdet ja Oppenheimer ovat viime vuoden parhaat elokuvat

Suo­ma­lais­krii­ti­koi­den mie­les­tä Kuol­leet lehdet ja Op­pen­hei­mer ovat viime vuoden parhaat elo­ku­vat

06.02.2024 15:18 1
Polkupyöriä varasteleva poikatyttö tutustuu isäänsä ja Inarinjärvellä aletaan jahdata ohjusta – Kalevan kriitikot arvioivat Oulussa ensi-illassa olevia elokuvia

Pol­ku­pyö­riä va­ras­te­le­va poi­ka­tyt­tö tu­tus­tuu isäänsä ja Ina­rin­jär­vel­lä aletaan jahdata ohjusta – Kalevan krii­ti­kot ar­vioi­vat Oulussa en­si-il­las­sa olevia elo­ku­via

01.02.2024 13:30
Tilaajille
Oulussa opiskelevan Jun Nakamuran mielestä elokuva Tokion yleisten vessojen siivoojasta ymmärtää japanilaista elämänmenoa

Oulussa opis­ke­le­van Jun Na­ka­mu­ran mie­les­tä elokuva Tokion yleis­ten ves­so­jen sii­voo­jas­ta ym­mär­tää ja­pa­ni­lais­ta elä­män­me­noa

31.01.2024 14:20
Tilaajille
Hyytävä kuvaus Eedenistä keskitysleirin kupeessa: Kalevan kriitikot arvioivat kolme ensi-iltansa Oulussa saavaa Oscar-ehdokasta

Hyytävä kuvaus Ee­de­nis­tä kes­ki­tys­lei­rin ku­pees­sa: Kalevan krii­ti­kot ar­vioi­vat kolme en­si-il­tan­sa Oulussa saavaa Os­car-eh­do­kas­ta

25.01.2024 13:30
Tilaajille
Vanhemmat
Elokuva-arvio: Keskivertoa terävämmän teinikomedian musikaaliversio ei vakuuta valkokankaalla

Elo­ku­va-ar­vio: Kes­ki­ver­toa te­rä­väm­män tei­ni­ko­me­dian mu­si­kaa­li­ver­sio ei vakuuta val­ko­kan­kaal­la

19.01.2024 13:05
Tilaajille
Tunteikas draama päivittää Myrskyluodon Maijan tarinan tyylillä ja lasten salapoliisitarina yhdistyy kutkuttaviin scifi-elementteihin elokuvassa, jonka sankarit ovat alun perin Juice Leskisen luomia hahmoja

Tun­tei­kas draama päi­vit­tää Myrs­ky­luo­don Maijan tarinan tyy­lil­lä ja lasten sa­la­po­lii­si­ta­ri­na yh­dis­tyy kut­kut­ta­viin sci­fi-ele­ment­tei­hin elo­ku­vas­sa, jonka san­ka­rit ovat alun perin Juice Les­ki­sen luomia hahmoja

18.01.2024 15:00
Tilaajille
Oululainen terrieriharrastaja Paula Kauppinen-Suikki katsoo koiraelokuvia ihan eri silmin – Tällaiset havainnot hän teki uudesta Lassiesta

Ou­lu­lai­nen ter­rie­ri­har­ras­ta­ja Paula Kaup­pi­nen-Suik­ki katsoo koi­ra­elo­ku­via ihan eri silmin – Täl­lai­set ha­vain­not hän teki uudesta Las­sies­ta

17.01.2024 19:00 2
Tilaajille
Kultaisella maapallolla juuri palkittu Emma Stone kantaa upeasti roolin tyttönä, jolla ei ole sosiaalisia sääntöjä

Kul­tai­sel­la maa­pal­lol­la juuri pal­kit­tu Emma Stone kantaa upeasti roolin tyt­tö­nä, jolla ei ole so­siaa­li­sia sään­tö­jä

11.01.2024 14:15
Tilaajille
Paul Giamatti tekee häpeilemättömän nostalgisen roolin yrmeänä opettajana – Vuosi alkaa kuuden elokuvan kattauksella

Paul Gia­mat­ti tekee hä­pei­le­mät­tö­män nos­tal­gi­sen roolin yrmeänä opet­ta­ja­na – Vuosi alkaa kuuden elo­ku­van kat­tauk­sel­la

04.01.2024 14:30
Tilaajille
Polyamoriasta kertova uutuusleffa nappaa läheltä oululaisen Petri Henellin elämää – "Nyky-yhteiskunnassa pettäminenkin suvaitaan paremmin kuin monisuhteisuus"

Po­lya­mo­rias­ta kertova uu­tuus­lef­fa nappaa läheltä ou­lu­lai­sen Petri He­nel­lin elämää – "Ny­ky-yh­teis­kun­nas­sa pet­tä­mi­nen­kin su­vai­taan pa­rem­min kuin mo­ni­suh­tei­suus"

03.01.2024 13:45 7
Tilaajille
Hollywood-tähti ruotsalaisen kaahauskomedian pääosassa – Kalevan kriitikot arvioivat vuoden viimeiset ensi-iltaelokuvat

Hol­ly­wood-täh­ti ruot­sa­lai­sen kaa­haus­ko­me­dian pää­osas­sa – Kalevan krii­ti­kot ar­vioi­vat vuoden vii­mei­set en­si-il­ta­elo­ku­vat

28.12.2023 14:37
Tilaajille
Oululaisen suklaamestarin Riikka Ojasen mielestä Villi Vonkan iloisen hassusta tarinasta löytyy myös sanomaa

Ou­lu­lai­sen suk­laa­mes­ta­rin Riikka Ojasen mie­les­tä Villi Vonkan iloisen has­sus­ta ta­ri­nas­ta löytyy myös sanomaa

27.12.2023 13:45 1
Tilaajille
Sorsaperheen muuttomatkasta kertova animaatio on oululaisen biologin Jenni Miettusen mielestä visuaalisesti hieno, mutta faktojen osalta taiteellisin vapauksin toteutettu

Sor­sa­per­heen muut­to­mat­kas­ta kertova ani­maa­tio on ou­lu­lai­sen bio­lo­gin Jenni Miet­tu­sen mie­les­tä vi­suaa­li­ses­ti hieno, mutta fak­to­jen osalta tai­teel­li­sin va­pauk­sin to­teu­tet­tu

22.12.2023 13:45
Tilaajille
Joulun ensi-iltaelokuvat: Supersankari ja pellehahmo jatkavat seikkailujaan valkokankaalla

Joulun en­si-il­tae­lo­ku­vat: Su­per­san­ka­ri ja pel­le­hah­mo jat­ka­vat seik­kai­lu­jaan val­ko­kan­kaal­la

21.12.2023 18:00
Tilaajille
Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Disneyn juhla-animaatio on kaunis mutta lattea, jouluevankeliumi keinuu poprytmien tahdissa ja dokumentissa tutustutaan isään, joka jätti

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Disneyn juh­la-ani­maa­tio on kaunis mutta lattea, jou­lu­evan­ke­liu­mi keinuu pop­ryt­mien tah­dis­sa ja do­ku­men­tis­sa tu­tus­tu­taan isään, joka jätti

14.12.2023 15:39
Tilaajille