Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Elokuva-arviot
Kuukausi
Leffavieras: Dinosauruksista tiedetään  yhä enemmän

Lef­fa­vie­ras: Di­no­sau­ruk­sis­ta tie­de­tään yhä enemmän

22.06.2022 16:15
Tilaajille
Arvio: Toy Storyn maineella ratsastava Pixar-animaatio tarjoilee räiskintää koko perheelle ja tuntuu tässä maailmantilanteessa häiritsevältä

Arvio: Toy Storyn mai­neel­la rat­sas­ta­va Pi­xar-ani­maa­tio tar­joi­lee räis­kin­tää koko per­heel­le ja tuntuu tässä maail­man­ti­lan­tees­sa häi­rit­se­väl­tä

16.06.2022 16:10
Tilaajille
Leffavieras: Tiedustelu-upseerista tuli myöhemmin vakoojakirjailija

Lef­fa­vie­ras: Tie­dus­te­lu-up­see­ris­ta tuli myö­hem­min va­koo­ja­kir­jai­li­ja

15.06.2022 17:00 1
Tilaajille
Arvio: Taiten tehty dokumentti kuvaa sitä, miten Venäjän tyrannimainen hallinto kohtelee kansalaisiaan

Arvio: Taiten tehty do­ku­ment­ti kuvaa sitä, miten Venäjän ty­ran­ni­mai­nen hal­lin­to koh­te­lee kan­sa­lai­siaan

09.06.2022 16:05 3
Tilaajille
Arvio: Hyviä scifileffoja tehneen Alex Garlandin Men on symbolinen kuvaus miessuvun pahuudesta

Arvio: Hyviä sci­fi­lef­fo­ja tehneen Alex Gar­lan­din Men on sym­bo­li­nen kuvaus mies­su­vun pa­huu­des­ta

09.06.2022 15:15 1
Tilaajille
Arvio: Jurassic Park ja Jurassic World -trilogioiden keskeiset tähdet on sullottu sekavaan dinosaagan päätösosaan

Arvio: Ju­ras­sic Park ja Ju­ras­sic World -t­ri­lo­gioi­den kes­kei­set tähdet on sul­lot­tu se­ka­vaan di­no­saa­gan pää­tös­osaan

09.06.2022 10:30
Tilaajille
Leffavieras: Kun hävittäjät ovat lähellä sydäntä, niin Top Gun -uutuudenkin katsoo useampaan kertaan

Lef­fa­vie­ras: Kun hä­vit­tä­jät ovat lähellä sy­dän­tä, niin Top Gun -uu­tuu­den­kin katsoo useam­paan kertaan

08.06.2022 15:15 2
Tilaajille
Tiistai-illan elokuvassa yksinäisten sielut kaahailevat suurkaupungin yössä

Tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­sa yk­si­näis­ten sielut kaa­hai­le­vat suur­kau­pun­gin yössä

07.06.2022 12:00
Tilaajille
Katupojat aarretta kaivamassa iranilaisdraamassa, joka kuvaa yhteiskunnan heikoimpia

Ka­tu­po­jat aar­ret­ta kai­va­mas­sa ira­ni­laisd­raa­mas­sa, joka kuvaa yh­teis­kun­nan hei­koim­pia

02.06.2022 17:40
Tilaajille
Arvio: Muistisairasta palkkatappajaa elokuvassa Memory esittävä Liam Neeson on alansa huippuammattilainen – elokuva itsessään ei ole erityisen ikimuistoinen

Arvio: Muis­ti­sai­ras­ta palk­ka­tap­pa­jaa elo­ku­vas­sa Memory esit­tä­vä Liam Neeson on alansa huip­pu­am­mat­ti­lai­nen – elokuva it­ses­sään ei ole eri­tyi­sen iki­muis­toi­nen

02.06.2022 15:00
Tilaajille
Arvio: Ruumis ratkaisee Euroopan kohtalon – vaikka elokuva on melko viihdyttävää katsottavaa, se ei yllä uskomattoman tarinansa tasolle

Arvio: Ruumis rat­kai­see Eu­roo­pan koh­ta­lon – vaikka elokuva on melko viih­dyt­tä­vää kat­sot­ta­vaa, se ei yllä us­ko­mat­to­man ta­ri­nan­sa tasolle

02.06.2022 11:00
Tilaajille
Leffavieras: Toiset äänet -dokumentti osoittaa, että yliopiston henkilökuntaa on syytä kuunnella

Lef­fa­vie­ras: Toiset äänet -do­ku­ment­ti osoit­taa, että yli­opis­ton hen­ki­lö­kun­taa on syytä kuun­nel­la

01.06.2022 15:50 2
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Bamse ja tulivuorisaari tarjoaa tuttua ja turvallista laatuanimaatiota koko perheelle

Arvio: Bamse ja tu­li­vuo­ri­saa­ri tarjoaa tuttua ja tur­val­lis­ta laa­tu­ani­maa­tio­ta koko per­heel­le

27.05.2022 15:20
Tilaajille
Arvio: Annika Grof teki akateemisen maailman taustoja avaavan dokumentin yliopiston tehokkuusmyllystä

Arvio: Annika Grof teki aka­tee­mi­sen maail­man taus­to­ja avaavan do­ku­men­tin yli­opis­ton te­hok­kuus­myl­lys­tä

27.05.2022 14:45
Tilaajille
Arvio: Huikeat lentokohtaukset ja 1980-luvun nostalgia koukuttavat jälleen Tom Cruisen tähdittämän Top Gunin vuosikymmeniä odotetussa jatko-osassa

Arvio: Huikeat len­to­koh­tauk­set ja 1980-lu­vun nos­tal­gia kou­kut­ta­vat jälleen Tom Cruisen täh­dit­tä­män Top Gunin vuo­si­kym­me­niä odo­te­tus­sa jat­ko-osas­sa

27.05.2022 11:30
Tilaajille
Leffavieras: Ego ja pelisysteemi törmäyskurssilla Zlatan-elokuvassa

Lef­fa­vie­ras: Ego ja pe­li­sys­tee­mi tör­mäys­kurs­sil­la Zla­tan-elo­ku­vas­sa

25.05.2022 17:30
Tilaajille
Villiin länteen sijoittuva First Cow lienee maailman ainoa elokuva, jonka jännitysmomentin muodostavat yölliset salalypsyt

Villiin länteen si­joit­tu­va First Cow lienee maail­man ainoa elo­ku­va, jonka jän­ni­tys­mo­men­tin muo­dos­ta­vat yöl­li­set sa­la­lyp­syt

19.05.2022 17:30 1
Tilaajille
Uutuuselokuva kertaa Ruotsin kuuluisimman jalkapalloilijan tietä huipulle – tarina painottuu kolmen ajanjakson hetkiin, jotka ovat muokanneet Zlatania jalkapalloilijana ja ihmisenä

Uu­tuus­elo­ku­va kertaa Ruotsin kuu­lui­sim­man jal­ka­pal­loi­li­jan tietä hui­pul­le – tarina pai­not­tuu kolmen ajan­jak­son het­kiin, jotka ovat muo­kan­neet Zla­ta­nia jal­ka­pal­loi­li­ja­na ja ih­mi­se­nä

19.05.2022 16:30
Tilaajille
Arkistofilmeistä koostuva dokumentti kartoittaa Elisabet II:n aikaa Britannian monarkkina sekä ihailevasti että viileän vekkulisti

Ar­kis­to­fil­meis­tä koos­tu­va do­ku­ment­ti kar­toit­taa Eli­sa­bet II:n aikaa Bri­tan­nian mo­nark­ki­na sekä ihai­le­vas­ti että viileän vek­ku­lis­ti

19.05.2022 14:15
Tilaajille
Thaimaalaisohjaajan elokuva tuo kaikuja todellisuuden tuolta puolen – monen nykytaideteoksen tavoin Weerasethakulin elokuvat tuntuvat vastustavan rationaalista selittämistä

Thai­maa­lais­oh­jaa­jan elokuva tuo kaikuja to­del­li­suu­den tuolta puo­len – ­mo­nen ny­ky­tai­de­teok­sen tavoin Wee­ra­set­ha­ku­lin elo­ku­vat tun­tu­vat vas­tus­ta­van ra­tio­naa­lis­ta se­lit­tä­mis­tä

19.05.2022 12:30
Tilaajille