Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Elokuva-arviot
Viikko
Kaurismäen maailma siirtyi Ranskaan sunnuntain vienosti komediallisessa draamassa

Kau­ris­mäen maailma siirtyi Rans­kaan sun­nun­tain vie­nos­ti ko­me­dial­li­ses­sa draa­mas­sa

04.06.2023 11:00
Tilaajille
Verkkainen hengenvaara kävelee kohti – lauantain teinikauhuleffa rohkenee tehdä toisin

Verk­kai­nen hen­gen­vaa­ra kävelee kohti – lauan­tain tei­ni­kau­hu­lef­fa roh­ke­nee tehdä toisin

03.06.2023 12:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kaikkien aikojen pisin amerikkalainen animaatio tarjoaa Hämähäkkimiehiä ja -naisia yllin kyllin

Elo­ku­va-ar­vio: Kaik­kien aikojen pisin ame­rik­ka­lai­nen ani­maa­tio tarjoaa Hä­mä­häk­ki­mie­hiä ja -naisia yllin kyllin

01.06.2023 16:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Natsihallinnon ajalle sijoittuva Väärentäjä tarjoaa sarjan venytettyjä, seisahtuneita kohtauksia

Elo­ku­va-ar­vio: Nat­si­hal­lin­non ajalle si­joit­tu­va Vää­ren­tä­jä tarjoaa sarjan ve­ny­tet­ty­jä, sei­sah­tu­nei­ta koh­tauk­sia

01.06.2023 14:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Stephen Kingin varhaiseen novelliin perustuva perhemörköily kierrättää vanhaa eikä edes pelota

Elo­ku­va-ar­vio: Stephen Kingin var­hai­seen no­vel­liin pe­rus­tu­va per­he­mör­köi­ly kier­rät­tää vanhaa eikä edes pelota

01.06.2023 13:05 1
Tilaajille
Kuukausi
Elokuva-arvio: Pieni merenneito on musta, ja se on mahtavaa

Elo­ku­va-ar­vio: Pieni me­ren­nei­to on musta, ja se on mah­ta­vaa

26.05.2023 10:10 2
Tilaajille
Elokuva-arvio: Uusi versio Muskettisotureista tavoittelee toimintaelokuvien realismia ja hukkaa vanhojen miekkaseikkailujen charmin

Elo­ku­va-ar­vio: Uusi versio Mus­ket­ti­so­tu­reis­ta ta­voit­te­lee toi­min­ta­elo­ku­vien rea­lis­mia ja hukkaa van­ho­jen miek­ka­seik­kai­lu­jen charmin

25.05.2023 16:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kissa valjastaa rotat rahankeruutemppuun – Terry Pratchettin palkitusta kirjasta syntyi vähemmän vetävä animaatio

Elo­ku­va-ar­vio: Kissa val­jas­taa rotat ra­han­ke­ruu­temp­puun – Terry Prat­chet­tin pal­ki­tus­ta kir­jas­ta syntyi vä­hem­män vetävä ani­maa­tio

25.05.2023 15:25
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kulttielokuva The Holy Mountain nähdään viimein Suomen valkokankailla – aikoinaan rienaavana pidetty teos vie katsojansa kummalliselle tripille

Elo­ku­va-ar­vio: Kult­ti­elo­ku­va The Holy Moun­tain nähdään viimein Suomen val­ko­kan­kail­la – ai­koi­naan rie­naa­va­na pidetty teos vie kat­so­jan­sa kum­mal­li­sel­le tri­pil­le

25.05.2023 14:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Uusi versio Spede Pasasen ja Vesa-Matti Loirin Hirttämättömistä onnistuu olemaan pähkähullu, mutta hauskaksi sitä ei voi kehua

Elo­ku­va-ar­vio: Uusi versio Spede Pasasen ja Ve­sa-Mat­ti Loirin Hirt­tä­mät­tö­mis­tä on­nis­tuu olemaan päh­kä­hul­lu, mutta haus­kak­si sitä ei voi kehua

25.05.2023 13:45 2
Tilaajille
Leffavieras: Oululainen vuorikiipeilyharrastaja Markus Huhtala tietää, että elokuvat ja Youtube-videot laimentavat kiipeilyn riskit

Lef­fa­vie­ras: Ou­lu­lai­nen vuo­ri­kii­pei­ly­har­ras­ta­ja Markus Huhtala tietää, että elo­ku­vat ja You­tu­be-vi­deot lai­men­ta­vat kii­pei­lyn riskit

24.05.2023 15:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kelpo valinta katsojalle, joka kaipaa laatuisasti tehtyä realistista draamaa aikuiseen makuun

Elo­ku­va-ar­vio: Kelpo valinta kat­so­jal­le, joka kaipaa laa­tui­sas­ti tehtyä rea­lis­tis­ta draamaa ai­kui­seen makuun

19.05.2023 16:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Charmantti pääosan esittäjä ei riitä, kun kerronta on falskisti sohivaa

Elo­ku­va-ar­vio: Char­mant­ti pääosan esit­tä­jä ei riitä, kun ker­ron­ta on fals­kis­ti sohivaa

19.05.2023 15:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Anarkiaa, sympaattiset hahmot ja vetävät laulut, mutta rosvot olisivat ansainneet terävämmän käsikirjoituksen

Elo­ku­va-ar­vio: Anar­kiaa, sym­paat­ti­set hahmot ja vetävät laulut, mutta rosvot oli­si­vat an­sain­neet te­rä­väm­män kä­si­kir­joi­tuk­sen

19.05.2023 14:25
Tilaajille
Elokuva-arvio: Autorymistely Fast & Furious X tarjoa elokuvasarjalle tyypillisesti kaahailua, räjähdyksiä ja pahistelua

Elo­ku­va-ar­vio: Au­to­ry­mis­te­ly Fast & Furious X tarjoa elo­ku­va­sar­jal­le tyy­pil­li­ses­ti kaa­hai­lua, rä­jäh­dyk­siä ja pa­his­te­lua

17.05.2023 17:10 1
Tilaajille
Leffavieras: Laulajasuuruus Céline Dionin rooli parisuhdeterapeuttina hämmentää oululaista laulaja-laulunopettaja Kati Niemeä

Lef­fa­vie­ras: Lau­la­ja­suu­ruus Céline Dionin rooli pa­ri­suh­de­te­ra­peut­ti­na häm­men­tää ou­lu­lais­ta lau­la­ja-lau­lu­no­pet­ta­ja Kati Niemeä

17.05.2023 12:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Hiekkarantaidylli rikkoontuu, kun kuolema nousee meren kuohuista

Elo­ku­va-ar­vio: Hiek­ka­ran­ta­idyl­li rik­koon­tuu, kun kuolema nousee meren kuo­huis­ta

11.05.2023 14:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Sisarukset joutuvat todistamaan silmiensä alla tapahtuvaa ihmiskauppaa

Elo­ku­va-ar­vio: Si­sa­ruk­set jou­tu­vat to­dis­ta­maan sil­mien­sä alla ta­pah­tu­vaa ih­mis­kaup­paa

11.05.2023 14:15
Tilaajille
Leffavieras: Pyysimme oululaista Veli-Pekka Lehtolaa arvioimaan Altajoen tapahtumia käsittelevän uutuselokuvan – Anna joen virrata kuvaa hienosti saamelaisuuden löytämistä

Lef­fa­vie­ras: Pyy­sim­me ou­lu­lais­ta Ve­li-Pek­ka Leh­to­laa ar­vioi­maan Al­ta­joen ta­pah­tu­mia kä­sit­te­le­vän uu­tu­se­lo­ku­van – Anna joen virrata kuvaa hie­nos­ti saa­me­lai­suu­den löy­tä­mis­tä

10.05.2023 14:10
Tilaajille
Vanhemmat
Elokuva-arvio: Kotiinpaluu luo dokumentaarisen realismin keinoin tunteikkaan kertomuksen nuoresta naisesta kahden kulttuurin loukussa

Elo­ku­va-ar­vio: Ko­tiin­pa­luu luo do­ku­men­taa­ri­sen rea­lis­min keinoin tun­teik­kaan ker­to­muk­sen nuo­res­ta nai­ses­ta kahden kult­tuu­rin lou­kus­sa

04.05.2023 16:00
Tilaajille