LIIKENNE: Poliisi py­säyt­ti yli 200 ki­lo­met­riä tun­nis­sa ajaneen kul­jet­ta­jan Li­min­gas­sa

MAASTOPALOT: Py­hä­jär­ven maas­to­pa­lo saatiin sam­mu­tet­tua – paloa epäil­lään ihmisen ai­heut­ta­mak­si

Kauhuelokuvat
Kolumni

Zombin pää ei lyö tyhjää – te­le­vi­sio­ko­lum­nis­ti Pekka Eronen erit­te­lee kauhun ana­to­miaa

04.07.2021 12:00
Tilaajille

Arvio: Uu­tuus­elo­ku­vas­sa tei­ni­tyt­tö vaihtaa kehoa sar­ja­mur­haa­jan kanssa: "Mukava todeta, että puhki ku­lu­nee­seen kau­hu­ko­me­dioi­den genreen on saatu ruis­ku­tet­tua edes hieman uutta verta"

13.11.2020 11:00
Tilaajille

Arvio: So­me­täh­den pa­ko­huo­ne­seik­kai­lus­sa tois­tu­vat kalutut kau­hu­ku­viot

06.11.2020 17:18
Tilaajille

Arvio: To­den­tun­tui­nen mons­te­ri­ta­ri­na lap­sil­le lainaa ele­ment­te­jä kau­hu­elo­ku­vis­ta

05.11.2020 18:15
Tilaajille

Arvio: Au­tis­ti­sen, yk­si­näi­sen pik­ku­po­jan mie­li­ku­vi­tus­ys­tä­vä muuttuu hir­viök­si Jacob Chasen Come Play -kau­hu­jän­nä­ris­sä

30.10.2020 11:13
Tilaajille

Iin Yö­väen­ta­lol­la nähdään aikansa ylei­sö­me­nes­tys, mutta sit­tem­min unhoon vai­pu­nut ko­ti­mai­nen myk­käe­lo­ku­va: luvassa on haa­mu­ja, mus­ta­suk­kai­suut­ta ja tunteen paloa

27.10.2020 18:00
Tilaajille