Työelämä: Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen tapasi kiin­nos­ta­van eng­lan­ti­lai­sen ja hieroo nyt kaup­po­ja Va­lio­lii­ga­seu­ran kanssa

Liikenne: Hurjaa yli­no­peut­ta ajanut au­toi­li­ja jäi kiinni Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kauhuelokuvat
Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Yllätyshitti Sound of Freedom kuvaa lapsiin kohdistuvaa ihmiskauppaa tasapaksusti, Luc Besson taas sekoittaa uutuudessaan kaikki mahdolliset ainekset

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Yl­lä­tys­hit­ti Sound of Freedom kuvaa lapsiin koh­dis­tu­vaa ih­mis­kaup­paa ta­sa­pak­sus­ti, Luc Besson taas se­koit­taa uu­tuu­des­saan kaikki mah­dol­li­set ai­nek­set

02.11.2023 14:30
Tilaajille
Lähtisitkö Tuiraan katsomaan pahoinvointikauhua kuudelta aamulla? Viikonloppuna moni lähtee, ja istuu leffateatterissa läpi yön

Läh­ti­sit­kö Tuiraan kat­so­maan pa­hoin­voin­ti­kau­hua kuu­del­ta aa­mul­la? Vii­kon­lop­pu­na moni lähtee, ja istuu lef­fa­teat­te­ris­sa läpi yön

01.11.2023 15:40 1
Tilaajille
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Mikko Leppilampi vakuuttaa katastrofien partaalla keikkuvana rokkikukkona, dokumentti avaa kiehtovasti Kittilän jupakkaa

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Mikko Lep­pi­lam­pi va­kuut­taa ka­tast­ro­fien par­taal­la keik­ku­va­na rok­ki­kuk­ko­na, do­ku­ment­ti avaa kieh­to­vas­ti Kit­ti­län ju­pak­kaa

05.10.2023 14:46
Tilaajille
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Aki Kaurismäen pelkistetyssä tragikomediassa palaset ovat kohdillaan ja Venetsiassa koetaan kauhun väristyksiä

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Aki Kau­ris­mäen pel­kis­te­tys­sä tra­gi­ko­me­dias­sa palaset ovat koh­dil­laan ja Ve­net­sias­sa koetaan kauhun vä­ris­tyk­siä

14.09.2023 15:00
Tilaajille
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Tuttujen hittien jatko-osissa Denzel Washington jakaa oikeutta mafian maaperällä ja demoni kiusaa ihmisiä nunnan hahmossa

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Tut­tu­jen hittien jat­ko-osis­sa Denzel Wa­shing­ton jakaa oi­keut­ta mafian maa­pe­räl­lä ja demoni kiusaa ihmisiä nunnan hah­mos­sa

08.09.2023 10:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kauhukomedia täyttää tehtävänsä ja on visuaalisesti hieno mutta käsikirjoitus olisi kaivannut enemmän särmää

Elo­ku­va-ar­vio: Kau­hu­ko­me­dia täyttää teh­tä­vän­sä ja on vi­suaa­li­ses­ti hieno mutta kä­si­kir­joi­tus olisi kai­van­nut enemmän särmää

10.08.2023 17:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Talk To Me on paitsi karmiva kauhuelokuva, myös oivaltava kuvaus teini-ikäisten maailmasta

Elo­ku­va-ar­vio: Talk To Me on paitsi karmiva kau­hue­lo­ku­va, myös oi­val­ta­va kuvaus tei­ni-ikäis­ten maail­mas­ta

10.08.2023 15:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Perhe palaa tuonpuoleiseen – lupaavasta alustaan huolimatta tarina maistuu jo väljähtyneeltä

Elo­ku­va-ar­vio: Perhe palaa tuon­puo­lei­seen – lu­paa­vas­ta alus­taan huo­li­mat­ta tarina maistuu jo väl­jäh­ty­neel­tä

07.07.2023 07:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Stephen Kingin varhaiseen novelliin perustuva perhemörköily kierrättää vanhaa eikä edes pelota

Elo­ku­va-ar­vio: Stephen Kingin var­hai­seen no­vel­liin pe­rus­tu­va per­he­mör­köi­ly kier­rät­tää vanhaa eikä edes pelota

01.06.2023 13:05 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Hiekkarantaidylli rikkoontuu, kun kuolema nousee meren kuohuista

Elo­ku­va-ar­vio: Hiek­ka­ran­ta­idyl­li rik­koon­tuu, kun kuolema nousee meren kuo­huis­ta

11.05.2023 14:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Final Cut on totutusta valtavirrasta poikkeava, metasävytteinen versio zombielokuvan teosta – välillä ei tiedä pitäisikö olla huvittunut vai kauhistunut

Elo­ku­va-ar­vio: Final Cut on to­tu­tus­ta val­ta­vir­ras­ta poik­kea­va, me­ta­sä­vyt­tei­nen versio zom­bi­elo­ku­van teosta – välillä ei tiedä pi­täi­si­kö olla hu­vit­tu­nut vai kau­his­tu­nut

27.04.2023 13:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Evil Dead -uutuus on ilkeä ja erityisen pelottava juuri sillä tavalla, mitä sarjan fanit kaipaavat

Elo­ku­va-ar­vio: Evil Dead -uutuus on ilkeä ja eri­tyi­sen pe­lot­ta­va juuri sillä ta­val­la, mitä sarjan fanit kai­paa­vat

20.04.2023 17:05
Tilaajille
Elokuva-arvio: Ylinäytelty ja innoton vampyyrikomedia ei puraise

Elo­ku­va-ar­vio: Yli­näy­tel­ty ja innoton vam­pyy­ri­ko­me­dia ei puraise

13.04.2023 15:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Pappi vastaan sielunvihollinen reippaasti etenevässä tykittelyssä, joka lainailee surutta Manaajan teemoja

Elo­ku­va-ar­vio: Pappi vastaan sie­lun­vi­hol­li­nen reip­paas­ti ete­ne­väs­sä ty­kit­te­lys­sä, joka lai­nai­lee surutta Ma­naa­jan teemoja

06.04.2023 17:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Ghostface heiluttaa nyt veistään New Yorkissa – siirtyminen miljoonakaupunkiin piristää jo liian pitkäksi venähtänyttä Scream-kauhusarjaa

Elo­ku­va-ar­vio: Ghost­fa­ce hei­lut­taa nyt veis­tään New Yor­kis­sa – siir­ty­mi­nen mil­joo­na­kau­pun­kiin pi­ris­tää jo liian pit­käk­si ve­näh­tä­nyt­tä Scream-kau­hu­sar­jaa

30.03.2023 17:10
Tilaajille
Max Seeckin ja Joonas Pajusen pitkäaikainen elokuvahaave toteutui kauhuleffana

Max Seeckin ja Joonas Pajusen pit­kä­ai­kai­nen elo­ku­va­haa­ve to­teu­tui kau­hu­lef­fa­na

24.02.2023 18:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kotimaisen kauhuelokuvauutuuden lopetus on elokuvan parasta ja omaperäisintä antia, muuten elokuva kierrättää genren kliseitä

Elo­ku­va-ar­vio: Ko­ti­mai­sen kau­hu­elo­ku­va­uu­tuu­den lopetus on elo­ku­van parasta ja oma­pe­räi­sin­tä antia, muuten elokuva kier­rät­tää genren kli­sei­tä

23.02.2023 15:45
Tilaajille
Folkmusiikin sijasta folk-kauhua, kun Night Visions -festivaalin elokuvat saapuvat Helsingistä Ouluun

Folk­mu­sii­kin sijasta folk-kau­hua, kun Night Visions -fes­ti­vaa­lin elo­ku­vat saa­pu­vat Hel­sin­gis­tä Ouluun

08.02.2023 15:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Tappavan terapialelun turmiollinen tuijotus – M3ganissa on ilmiselvää kulttileffan ainesta, ehkäpä jopa upouuden kauhusarjan verran

Elo­ku­va-ar­vio: Tap­pa­van te­ra­pia­le­lun tur­miol­li­nen tui­jo­tus – M3­ga­nis­sa on il­mi­sel­vää kult­ti­lef­fan ai­nes­ta, ehkäpä jopa upo­uu­den kau­hu­sar­jan verran

12.01.2023 14:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Vähemmistöstressi muuttuu kauhuksi, kun uudessa asuinympäristössä alkaa näkyä vihamielisiä merkkejä

Elo­ku­va-ar­vio: Vä­hem­mis­tö­stres­si muuttuu kau­huk­si, kun uudessa asuin­ym­pä­ris­tös­sä alkaa näkyä vi­ha­mie­li­siä merk­ke­jä

05.01.2023 15:15
Tilaajille