Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Kauhuelokuvat
Elokuva-arvio: Don't Worry Darling tarjoilee tärkeilevää kauhua, jossa käsikirjoituksen mielenkiintoiset kysymykset jäävät ylitehdyn kerronnan jyräämiksi

Elo­ku­va-ar­vio: Don't Worry Darling tar­joi­lee tär­kei­le­vää kauhua, jossa kä­si­kir­joi­tuk­sen mie­len­kiin­toi­set ky­sy­myk­set jäävät yli­teh­dyn ker­ron­nan jy­rää­mik­si

22.09.2022 13:45
Tilaajille
Arvio: Kauhuelokuvan uudistajan erikoisen ufojännärin äärellä katsoja saattaa tuntea tulevansa puulla päähän lyödyksi

Arvio: Kau­hu­elo­ku­van uu­dis­ta­jan eri­koi­sen ufo­jän­nä­rin äärellä katsoja saattaa tuntea tu­le­van­sa puulla päähän lyö­dyk­si

18.08.2022 15:25
Tilaajille
Arvio: Pöyristyttävää kauhua Taiwanista – esikoisohjaaja Rob Jabbaz on luonut vaikuttavan, hiuksia nostattavan zombihelvetin

Arvio: Pöy­ris­tyt­tä­vää kauhua Tai­wa­nis­ta – esi­kois­oh­jaa­ja Rob Jabbaz on luonut vai­kut­ta­van, hiuksia nos­tat­ta­van zom­bi­hel­ve­tin

21.07.2022 12:30
Tilaajille
Arvio: The Black Phone -kauhujännärin kerronta piinaa katsojaa verkkaisesti

Arvio: The Black Phone -kau­hu­jän­nä­rin ker­ron­ta piinaa kat­so­jaa verk­kai­ses­ti

14.07.2022 13:40
Tilaajille
Arvio: Stephen Kingin romaaniin perustuva uudelleen filmatisointi toistaa tuttua kaavaa

Arvio: Stephen Kingin ro­maa­niin pe­rus­tu­va uu­del­leen fil­ma­ti­soin­ti toistaa tuttua kaavaa

12.05.2022 16:40
Tilaajille
Oulussa muistetaan lauantaina kaikkien goottien esiäitiä Vampiraa – Hollywood-tähti Mailan Nurmen syntymästä on tänä vuonna sata vuotta

Oulussa muis­te­taan lauan­tai­na kaik­kien goot­tien esi­äi­tiä Vam­pi­raa – Hol­ly­wood-täh­ti Mailan Nurmen syn­ty­mäs­tä on tänä vuonna sata vuotta

06.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Arvio: Arkiseen ympäristöön sijoittuva kauhuelokuva on symbolinen kuvaus siitä lasten maailmasta, joka jää aikuisilta piiloon

Arvio: Ar­ki­seen ym­pä­ris­töön si­joit­tu­va kau­hu­elo­ku­va on sym­bo­li­nen kuvaus siitä lasten maail­mas­ta, joka jää ai­kui­sil­ta piiloon

07.04.2022 16:45
Tilaajille
Arvio: Kotimainen uutuuselokuva The Twin – Paha kaksonen tarjoilee turhankin tyylitietoista kauhua – lopun iso käänne kuitenkin yllättää

Arvio: Ko­ti­mai­nen uu­tuus­elo­ku­va The Twin – Paha kak­so­nen tar­joi­lee tur­han­kin tyy­li­tie­tois­ta kauhua – lopun iso käänne kui­ten­kin yl­lät­tää

07.04.2022 15:55
Tilaajille
Bodomin tekijät halusivat tehdä englanninkielisen kauhuleffan suomalaisin voimin – Hollywood-tähden kiinnitys toi hankkeeseen lisää kierroksia ja lisää euroja

Bodomin tekijät ha­lu­si­vat tehdä eng­lan­nin­kie­li­sen kau­hu­lef­fan suo­ma­lai­sin voimin – Hol­ly­wood-täh­den kiin­ni­tys toi hank­kee­seen lisää kier­rok­sia ja lisää euroja

05.04.2022 17:30
Tilaajille
Arvio: Morbius on persoonaton ja kaavamainen työ, jonka kliimaksikaan ei lyö ällikällä

Arvio: Morbius on per­soo­na­ton ja kaa­va­mai­nen työ, jonka klii­mak­si­kaan ei lyö äl­li­käl­lä

31.03.2022 15:30
Tilaajille
Arvio: Hanna Bergholmin Pahanhautoja on persoonallinen ja tyylikäs kauhuelokuva

Arvio: Hanna Berg­hol­min Pa­han­hau­to­ja on per­soo­nal­li­nen ja tyy­li­käs kau­hu­elo­ku­va

03.03.2022 14:45
Tilaajille
Hanna Bergholm pelkäsi kauhuelokuvia, mutta sitten elokuvaohjaaja törmäsi tarinaan, joka halusi tulla kerrotuksi nimenomaan kauhuelokuvana

Hanna Berg­holm pelkäsi kau­hue­lo­ku­via, mutta sitten elo­ku­va­oh­jaa­ja törmäsi ta­ri­naan, joka halusi tulla ker­ro­tuk­si ni­men­omaan kau­hu­elo­ku­va­na

01.03.2022 10:00
Tilaajille
Arvio: Naamiomurhaajan veitsi heiluu jälleen – viides Scream ei ole kehno yritys, mutta sarjan alkuperäisiä sokkeja on mahdotonta päihittää

Arvio: Naa­mio­mur­haa­jan veitsi heiluu jälleen – viides Scream ei ole kehno yritys, mutta sarjan al­ku­pe­räi­siä sokkeja on mah­do­ton­ta päi­hit­tää

10.02.2022 18:15
Tilaajille
Arvio: Kuolema nostaa salaisuudet pintaan vähän kerrallaan auki keriytyvässä mysteerissä

Arvio: Kuolema nostaa sa­lai­suu­det pintaan vähän ker­ral­laan auki ke­riy­ty­väs­sä mys­tee­ris­sä

20.01.2022 16:05
Tilaajille
Arvio: Nuori nainen luo murhaavan kovia biittejä – kevyehkön budjetin kauhuleffa on yksi osoitus suomalaisen elokuvanteon kansainvälistymisestä

Arvio: Nuori nainen luo mur­haa­van kovia biit­te­jä – ke­vyeh­kön bud­je­tin kau­hu­lef­fa on yksi osoitus suo­ma­lai­sen elo­ku­van­teon kan­sain­vä­lis­ty­mi­ses­tä

16.12.2021 16:10
Tilaajille
"Elämä on kuin kauhukomediaa – välillä kirkuu, välillä nauraa", sanoo muun muassa miesselittäjistä ja munapäisistä häiriköistä elokuvat tehnyt Ilja Rautsi

"Elämä on kuin kau­hu­ko­me­diaa – välillä kirkuu, välillä nau­raa", sanoo muun muassa mies­se­lit­tä­jis­tä ja mu­na­päi­sis­tä häi­ri­köis­tä elo­ku­vat tehnyt Ilja Rautsi

28.10.2021 18:30
Tilaajille
Arvio:  Tietokoneanimaatiolla luotua mielipuolista monsterimäiskettä

Arvio: Tie­to­ko­ne­ani­maa­tiol­la luotua mie­li­puo­lis­ta mons­te­ri­mäis­ket­tä

21.10.2021 16:35
Tilaajille
Arvio: Pahan Michael Myersin paluu valkokankaalle ei tavoita alkuperäisen Halloweenin kihelmöivää jännitystä

Arvio: Pahan Michael Myersin paluu val­ko­kan­kaal­le ei tavoita al­ku­pe­räi­sen Hal­lo­wee­nin ki­hel­möi­vää jän­ni­tys­tä

14.10.2021 17:45
Tilaajille
Leffavieras: Koukkukätinen tappaja palaa visuaalisesti näyttävässä kauhuelokuvassa

Lef­fa­vie­ras: Kouk­ku­kä­ti­nen tappaja palaa vi­suaa­li­ses­ti näyt­tä­väs­sä kau­hu­elo­ku­vas­sa

13.10.2021 15:45
Tilaajille
Arvio: Candyman tuo tunnetun kauhuklassikon oivaltavasti tähän päivään

Arvio: Can­dy­man tuo tun­ne­tun kau­hu­klas­si­kon oi­val­ta­vas­ti tähän päivään

07.10.2021 15:15
Tilaajille