Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kauhuelokuvat
Elokuva-arvio: Tappavan terapialelun turmiollinen tuijotus – M3ganissa on ilmiselvää kulttileffan ainesta, ehkäpä jopa upouuden kauhusarjan verran

Elo­ku­va-ar­vio: Tap­pa­van te­ra­pia­le­lun tur­miol­li­nen tui­jo­tus – M3­ga­nis­sa on il­mi­sel­vää kult­ti­lef­fan ai­nes­ta, ehkäpä jopa upo­uu­den kau­hu­sar­jan verran

12.01.2023 14:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Vähemmistöstressi muuttuu kauhuksi, kun uudessa asuinympäristössä alkaa näkyä vihamielisiä merkkejä

Elo­ku­va-ar­vio: Vä­hem­mis­tö­stres­si muuttuu kau­huk­si, kun uudessa asuin­ym­pä­ris­tös­sä alkaa näkyä vi­ha­mie­li­siä merk­ke­jä

05.01.2023 15:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kauhuelokuva lihavan tytön koettelemuksista taantuu sekavaksi edestakaisin säntäilyksi

Elo­ku­va-ar­vio: Kau­hu­elo­ku­va lihavan tytön koet­te­le­muk­sis­ta taantuu se­ka­vak­si edes­ta­kai­sin sän­täi­lyk­si

08.12.2022 13:05
Tilaajille
Elokuva-arvio: Karmaiseva klovnikauhu kouraisee katsojaa syvältä, kun Art the Clown pääsee irti Halloween-yönä

Elo­ku­va-ar­vio: Kar­mai­se­va klov­ni­kau­hu kou­rai­see kat­so­jaa sy­väl­tä, kun Art the Clown pääsee irti Hal­lo­ween-yö­nä

01.12.2022 17:20
Tilaajille
Elokuva-arvio: Nuorten kannibaalien rakkaustarina hiipii katalasti ihon alle

Elo­ku­va-ar­vio: Nuorten kan­ni­baa­lien rak­kaus­ta­ri­na hiipii ka­ta­las­ti ihon alle

24.11.2022 14:25
Tilaajille
Ouluun siirtynyt IIK!-kauhuelokuvafestivaali houkutteli runsaasti kävijöitä

Ouluun siir­ty­nyt IIK!-kau­hue­lo­ku­va­fes­ti­vaa­li hou­kut­te­li run­saas­ti kä­vi­jöi­tä

07.11.2022 13:49
Elokuva-arvio: Katolinen nunna käy taistoon riivaajaa vastaan – kukoistavassa kauhugenressä sukelletaan vaihteeksi demonien ja manausten pariin

Elo­ku­va-ar­vio: Ka­to­li­nen nunna käy tais­toon rii­vaa­jaa vastaan – ku­kois­ta­vas­sa kau­hu­gen­res­sä su­kel­le­taan vaih­teek­si de­mo­nien ja ma­naus­ten pariin

03.11.2022 18:10
Tilaajille
IIK!! muuttaa Iistä Ouluun – Kauhuelokuvia esitetään Starissa läpi yön kahdessa salissa

IIK!! muuttaa Iistä Ouluun – Kau­hu­elo­ku­via esi­te­tään Sta­ris­sa läpi yön kah­des­sa salissa

03.11.2022 18:00 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kauhukonkari Dario Argenton Dark Glasses – mustat lasit jää hurmetta purskuvista hetkistään huolimatta varsin kalvakaksi

Elo­ku­va-ar­vio: Kau­hu­kon­ka­ri Dario Ar­gen­ton Dark Glasses – mustat lasit jää hur­met­ta purs­ku­vis­ta het­kis­tään huo­li­mat­ta varsin kal­va­kak­si

20.10.2022 12:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Michael Myersin leipäveitsi heiluu jälleen – Halloween-päätösosa alkaa lupaavasti, mutta lopulta vain alleviivaa uuden trilogian yhdentekevyyttä

Elo­ku­va-ar­vio: Michael Myersin lei­pä­veit­si heiluu jälleen – Hal­lo­ween-pää­tös­osa alkaa lu­paa­vas­ti, mutta lopulta vain al­le­vii­vaa uuden tri­lo­gian yh­den­te­ke­vyyt­tä

13.10.2022 16:25
Tilaajille
Elokuva-arvio: Ystävyyden symbolina tunnettu ele kääntyy tarkoitukseltaan päälaelleen ihon alle hiipivässä kauhutarinassa

Elo­ku­va-ar­vio: Ys­tä­vyy­den sym­bo­li­na tun­net­tu ele kääntyy tar­koi­tuk­sel­taan pää­lael­leen ihon alle hii­pi­väs­sä kau­hu­ta­ri­nas­sa

29.09.2022 15:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Perheen viikonloppuvierailu saa ensin outoja piirteitä ja muuttuu sitten kauheaksi

Elo­ku­va-ar­vio: Perheen vii­kon­lop­pu­vie­rai­lu saa ensin outoja piir­tei­tä ja muuttuu sitten kau­heak­si

29.09.2022 15:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Don't Worry Darling tarjoilee tärkeilevää kauhua, jossa käsikirjoituksen mielenkiintoiset kysymykset jäävät ylitehdyn kerronnan jyräämiksi

Elo­ku­va-ar­vio: Don't Worry Darling tar­joi­lee tär­kei­le­vää kauhua, jossa kä­si­kir­joi­tuk­sen mie­len­kiin­toi­set ky­sy­myk­set jäävät yli­teh­dyn ker­ron­nan jy­rää­mik­si

22.09.2022 13:45
Tilaajille
Arvio: Kauhuelokuvan uudistajan erikoisen ufojännärin äärellä katsoja saattaa tuntea tulevansa puulla päähän lyödyksi

Arvio: Kau­hu­elo­ku­van uu­dis­ta­jan eri­koi­sen ufo­jän­nä­rin äärellä katsoja saattaa tuntea tu­le­van­sa puulla päähän lyö­dyk­si

18.08.2022 15:25
Tilaajille
Arvio: Pöyristyttävää kauhua Taiwanista – esikoisohjaaja Rob Jabbaz on luonut vaikuttavan, hiuksia nostattavan zombihelvetin

Arvio: Pöy­ris­tyt­tä­vää kauhua Tai­wa­nis­ta – esi­kois­oh­jaa­ja Rob Jabbaz on luonut vai­kut­ta­van, hiuksia nos­tat­ta­van zom­bi­hel­ve­tin

21.07.2022 12:30
Tilaajille
Arvio: The Black Phone -kauhujännärin kerronta piinaa katsojaa verkkaisesti

Arvio: The Black Phone -kau­hu­jän­nä­rin ker­ron­ta piinaa kat­so­jaa verk­kai­ses­ti

14.07.2022 13:40
Tilaajille
Arvio: Stephen Kingin romaaniin perustuva uudelleen filmatisointi toistaa tuttua kaavaa

Arvio: Stephen Kingin ro­maa­niin pe­rus­tu­va uu­del­leen fil­ma­ti­soin­ti toistaa tuttua kaavaa

12.05.2022 16:40
Tilaajille
Oulussa muistetaan lauantaina kaikkien goottien esiäitiä Vampiraa – Hollywood-tähti Mailan Nurmen syntymästä on tänä vuonna sata vuotta

Oulussa muis­te­taan lauan­tai­na kaik­kien goot­tien esi­äi­tiä Vam­pi­raa – Hol­ly­wood-täh­ti Mailan Nurmen syn­ty­mäs­tä on tänä vuonna sata vuotta

06.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Arvio: Arkiseen ympäristöön sijoittuva kauhuelokuva on symbolinen kuvaus siitä lasten maailmasta, joka jää aikuisilta piiloon

Arvio: Ar­ki­seen ym­pä­ris­töön si­joit­tu­va kau­hu­elo­ku­va on sym­bo­li­nen kuvaus siitä lasten maail­mas­ta, joka jää ai­kui­sil­ta piiloon

07.04.2022 16:45
Tilaajille
Arvio: Kotimainen uutuuselokuva The Twin – Paha kaksonen tarjoilee turhankin tyylitietoista kauhua – lopun iso käänne kuitenkin yllättää

Arvio: Ko­ti­mai­nen uu­tuus­elo­ku­va The Twin – Paha kak­so­nen tar­joi­lee tur­han­kin tyy­li­tie­tois­ta kauhua – lopun iso käänne kui­ten­kin yl­lät­tää

07.04.2022 15:55
Tilaajille