Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Kauhuelokuvat
Arvio: Kuolema nostaa salaisuudet pintaan vähän kerrallaan auki keriytyvässä mysteerissä

Arvio: Kuolema nostaa sa­lai­suu­det pintaan vähän ker­ral­laan auki ke­riy­ty­väs­sä mys­tee­ris­sä

20.01.2022 16:05
Tilaajille
Arvio: Nuori nainen luo murhaavan kovia biittejä – kevyehkön budjetin kauhuleffa on yksi osoitus suomalaisen elokuvanteon kansainvälistymisestä

Arvio: Nuori nainen luo mur­haa­van kovia biit­te­jä – ke­vyeh­kön bud­je­tin kau­hu­lef­fa on yksi osoitus suo­ma­lai­sen elo­ku­van­teon kan­sain­vä­lis­ty­mi­ses­tä

16.12.2021 16:10
Tilaajille
"Elämä on kuin kauhukomediaa – välillä kirkuu, välillä nauraa", sanoo muun muassa miesselittäjistä ja munapäisistä häiriköistä elokuvat tehnyt Ilja Rautsi

"Elämä on kuin kau­hu­ko­me­diaa – välillä kirkuu, välillä nau­raa", sanoo muun muassa mies­se­lit­tä­jis­tä ja mu­na­päi­sis­tä häi­ri­köis­tä elo­ku­vat tehnyt Ilja Rautsi

28.10.2021 18:30
Tilaajille
Arvio:  Tietokoneanimaatiolla luotua mielipuolista monsterimäiskettä

Arvio: Tie­to­ko­ne­ani­maa­tiol­la luotua mie­li­puo­lis­ta mons­te­ri­mäis­ket­tä

21.10.2021 16:35
Tilaajille
Arvio: Pahan Michael Myersin paluu valkokankaalle ei tavoita alkuperäisen Halloweenin kihelmöivää jännitystä

Arvio: Pahan Michael Myersin paluu val­ko­kan­kaal­le ei tavoita al­ku­pe­räi­sen Hal­lo­wee­nin ki­hel­möi­vää jän­ni­tys­tä

14.10.2021 17:45
Tilaajille
Leffavieras: Koukkukätinen tappaja palaa visuaalisesti näyttävässä kauhuelokuvassa

Lef­fa­vie­ras: Kouk­ku­kä­ti­nen tappaja palaa vi­suaa­li­ses­ti näyt­tä­väs­sä kau­hu­elo­ku­vas­sa

13.10.2021 15:45
Tilaajille
Arvio: Candyman tuo tunnetun kauhuklassikon oivaltavasti tähän päivään

Arvio: Can­dy­man tuo tun­ne­tun kau­hu­klas­si­kon oi­val­ta­vas­ti tähän päivään

07.10.2021 15:15
Tilaajille
Arvio: Seinän takana asustaa painajainen ruotsalaisessa kauhuelokuvassa

Arvio: Seinän takana asustaa pai­na­jai­nen ruot­sa­lai­ses­sa kau­hu­elo­ku­vas­sa

16.09.2021 17:45
Tilaajille
Arvio: Kauhuelokuvien kliseiden sulatusuuni onnistuu kääntymään positiiviseksi katsojakokemukseksi

Arvio: Kau­hu­elo­ku­vien kli­sei­den su­la­tus­uu­ni on­nis­tuu kään­ty­mään po­si­tii­vi­sek­si kat­so­ja­ko­ke­muk­sek­si

16.09.2021 15:05
Tilaajille
Arvio: Jos metsään haluat mennä nyt, sä takuulla järkytyt

Arvio: Jos metsään haluat mennä nyt, sä ta­kuul­la jär­ky­tyt

12.08.2021 17:00
Tilaajille
Zombin pää ei lyö tyhjää – televisiokolumnisti Pekka Eronen erittelee kauhun anatomiaa
Kolumni

Zombin pää ei lyö tyhjää – te­le­vi­sio­ko­lum­nis­ti Pekka Eronen erit­te­lee kauhun ana­to­miaa

04.07.2021 12:00
Tilaajille
Arvio: Uutuuselokuvassa teinityttö vaihtaa kehoa sarjamurhaajan kanssa: "Mukava todeta, että puhki kuluneeseen kauhukomedioiden genreen on saatu ruiskutettua edes hieman uutta verta"

Arvio: Uu­tuus­elo­ku­vas­sa tei­ni­tyt­tö vaihtaa kehoa sar­ja­mur­haa­jan kanssa: "Mukava todeta, että puhki ku­lu­nee­seen kau­hu­ko­me­dioi­den genreen on saatu ruis­ku­tet­tua edes hieman uutta verta"

13.11.2020 11:00
Tilaajille
Arvio: Sometähden pakohuoneseikkailussa toistuvat kalutut kauhukuviot

Arvio: So­me­täh­den pa­ko­huo­ne­seik­kai­lus­sa tois­tu­vat kalutut kau­hu­ku­viot

06.11.2020 17:18
Tilaajille
Arvio: Todentuntuinen monsteritarina lapsille lainaa elementtejä kauhuelokuvista

Arvio: To­den­tun­tui­nen mons­te­ri­ta­ri­na lap­sil­le lainaa ele­ment­te­jä kau­hu­elo­ku­vis­ta

05.11.2020 18:15
Tilaajille
Arvio: Autistisen, yksinäisen pikkupojan mielikuvitusystävä muuttuu hirviöksi Jacob Chasen Come Play -kauhujännärissä

Arvio: Au­tis­ti­sen, yk­si­näi­sen pik­ku­po­jan mie­li­ku­vi­tus­ys­tä­vä muuttuu hir­viök­si Jacob Chasen Come Play -kau­hu­jän­nä­ris­sä

30.10.2020 11:13
Tilaajille
Iin Yöväentalolla nähdään aikansa yleisömenestys, mutta sittemmin unhoon vaipunut kotimainen mykkäelokuva: luvassa on haamuja, mustasukkaisuutta ja tunteen paloa

Iin Yö­väen­ta­lol­la nähdään aikansa ylei­sö­me­nes­tys, mutta sit­tem­min unhoon vai­pu­nut ko­ti­mai­nen myk­käe­lo­ku­va: luvassa on haa­mu­ja, mus­ta­suk­kai­suut­ta ja tunteen paloa

27.10.2020 18:00
Tilaajille