Vihapuhe: Lauri Nikula antoi tör­ky­pu­heen virrata vuosia, kunnes mitta tuli täyteen

Ruoka: Ou­lu­lais­ten ba­naa­nit kyp­sy­vät Van­taal­la

Harrastukset: Suo­si­tuil­le ke­ra­miik­ka­kurs­seil­le pääsee Oulussa vain tuu­ril­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Dokumenttielokuva
Kittilän kuntakähinät imaisivat dokumentin tekijän – Pauliina Punkki muutti Saksasta Kittilään voidakseen seurata jännitysnäytelmäksi äityneitä tapahtumia lähempää

Kit­ti­län kun­ta­kä­hi­nät imai­si­vat do­ku­men­tin tekijän – ­Pau­lii­na Punkki muutti Sak­sas­ta Kit­ti­lään voi­dak­seen seurata jän­ni­tys­näy­tel­mäk­si äi­ty­nei­tä ta­pah­tu­mia lä­hem­pää

05.10.2023 06:00
Tilaajille

"Ou­lus­sa on jotain yli­luon­nol­lis­ta" — il­ma­ki­ta­ran­soi­ton MM-ki­so­jen suur­lä­het­ti­lään Justin "Nordic Thun­der" Ho­war­din haa­vee­na olisi pyö­räil­lä Suomi päästä päähän

23.08.2023 14:56 1
Jope Ruonansuun sedät ja lapsuudenystävä näkivät ensimmäisten joukossa dokumentin koko kansan hauskuuttajasta Kemissä

Jope Ruo­nan­suun sedät ja lap­suu­den­ys­tä­vä näkivät en­sim­mäis­ten jou­kos­sa do­ku­men­tin koko kansan haus­kuut­ta­jas­ta Kemissä

07.02.2023 18:58 3
Tilaajille
Oulussa muistetaan lauantaina kaikkien goottien esiäitiä Vampiraa – Hollywood-tähti Mailan Nurmen syntymästä on tänä vuonna sata vuotta

Oulussa muis­te­taan lauan­tai­na kaik­kien goot­tien esi­äi­tiä Vam­pi­raa – Hol­ly­wood-täh­ti Mailan Nurmen syn­ty­mäs­tä on tänä vuonna sata vuotta

06.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Hei hei Tornio, koti ja parhaat kaverit – Oululaislähtöisen dokumentaristin Emilia Hernesniemen intiimi dokumentti kertoo nuoruudesta ja lähtemisestä

Hei hei Tornio, koti ja parhaat kaverit – Ou­lu­lais­läh­töi­sen do­ku­men­ta­ris­tin Emilia Her­nes­nie­men intiimi do­ku­ment­ti kertoo nuo­ruu­des­ta ja läh­te­mi­ses­tä

11.03.2022 16:30 3
Tilaajille
Arvio: Tarina unikon suunnittelijasta Maija Isolasta on runsas – kärsii ajoittaisesta kiireestä

Arvio: Tarina unikon suun­nit­te­li­jas­ta Maija Iso­las­ta on runsas – kärsii ajoit­tai­ses­ta kii­rees­tä

03.03.2022 15:25
Tilaajille
Saloistelainen merimies kytkeytyy aseistakieltäytyjän tarinaan – dokumenttielokuvaa esitetään Oulussa

Sa­lois­te­lai­nen me­ri­mies kyt­key­tyy aseis­ta­kiel­täy­ty­jän ta­ri­naan – do­ku­ment­ti­elo­ku­vaa esi­te­tään Oulussa

03.09.2021 19:00
Tilaajille
Sanginjoen kiistelty metsä sai oman dokumenttielokuvansa – Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijat tahtoivat tarttua sekä ajankohtaiseen että itseään lähellä olevaan aiheeseen

San­gin­joen kiis­tel­ty metsä sai oman do­ku­ment­ti­elo­ku­van­sa – Oulun yli­opis­ton luo­kan­opet­ta­ja­opis­ke­li­jat tah­toi­vat tarttua sekä ajan­koh­tai­seen että itseään lähellä olevaan ai­hee­seen

18.08.2021 10:00
Tilaajille
Kansainväliseen dokumenttielokuvaan etsitään päähenkilöitä Oulun seudulta – elokuva seuraa jätehaasteeseen osallistuvia kolmen kuukauden ajan

Kan­sain­vä­li­seen do­ku­ment­ti­elo­ku­vaan et­si­tään pää­hen­ki­löi­tä Oulun seu­dul­ta – elokuva seuraa jä­te­haas­tee­seen osal­lis­tu­via kolmen kuu­kau­den ajan

13.07.2021 11:58
Tilaajille
Miksi saamelaisten kokemukset kolonialismista nähdään yksilöiden asenteina? Suvi Westin uusin elokuva on kollektiivinen hätähuuto

Miksi saa­me­lais­ten ko­ke­muk­set ko­lo­nia­lis­mis­ta nähdään yk­si­löi­den asen­tei­na? Suvi Westin uusin elokuva on kol­lek­tii­vi­nen hä­tä­huu­to

14.03.2021 16:49 4
Tilaajille
"Oli aika voittajafiilis" – oululaisen Juho Karjalaisen ensimmäinen pitkä dokumentti pääsi DocPoint-festivaalille

"Oli aika voit­ta­ja­fii­lis" – ou­lu­lai­sen Juho Kar­ja­lai­sen en­sim­mäi­nen pitkä do­ku­ment­ti pääsi Doc­Point-fes­ti­vaa­lil­le

19.01.2021 19:00
Tilaajille
Panimomestarin tarina saatiin talteen – Tornion oluen menestyksen jäänteet kuvattiin puretussa panimossa viime hetkillä

Pa­ni­mo­mes­ta­rin tarina saatiin talteen – Tornion oluen me­nes­tyk­sen jään­teet ku­vat­tiin pu­re­tus­sa pa­ni­mos­sa viime het­kil­lä

01.10.2020 18:03
Tilaajille
Leffavieras: Tv-kasvo Hannu Karpo tarttui ansiokkaasti epäkohtiin ja vääryyksiin

Lef­fa­vie­ras: Tv-kas­vo Hannu Karpo tarttui an­siok­kaas­ti epä­koh­tiin ja vää­ryyk­siin

01.10.2020 11:00
Tilaajille
Juhlien kolkko päätös: Lost Boys on itsenäinen jatko-osa Rovaniemen huumeiden käyttäjistä kertovalle Reindeerspotting-elokuvalle

Juhlien kolkko päätös: Lost Boys on it­se­näi­nen jat­ko-osa Ro­va­nie­men huu­mei­den käyt­tä­jis­tä ker­to­val­le Rein­deers­pot­ting-elo­ku­val­le

24.09.2020 20:43
Tilaajille
Ylistävä dokumentti avaa, mitä Usain Bolt mietti viivalla – mutta juoksijan naisruletista vaietaan visusti

Ylis­tä­vä do­ku­ment­ti avaa, mitä Usain Bolt mietti vii­val­la – mutta juok­si­jan nais­ru­le­tis­ta vaie­taan visusti

30.07.2020 07:00
Arvio: Monitasoinen taidedokumentti henkii ikuisuuden tuntua, se seuraa erään Renoirin maalauksen dramaattisia vaiheita

Arvio: Mo­ni­ta­soi­nen tai­de­do­ku­ment­ti henkii ikui­suu­den tuntua, se seuraa erään Re­noi­rin maa­lauk­sen dra­maat­ti­sia vai­hei­ta

14.07.2020 17:39
Hannu Karpo tekee comebackin: dokumenttielokuva elävästä legendasta saapuu teattereihin syksyllä

Hannu Karpo tekee co­me­bac­kin: do­ku­ment­ti­elo­ku­va elä­väs­tä le­gen­das­ta saapuu teat­te­rei­hin syk­syl­lä

09.06.2020 07:14 4
Dokumentti: Miljoona ryntäsi kokemaan Christon taidesiltaa Pohjois-Italiaan

Do­ku­ment­ti: Mil­joo­na ryntäsi ko­ke­maan Chris­ton tai­de­sil­taa Poh­jois-Ita­liaan

07.06.2020 07:00
Huippumalli kiukuttelee kameralle ja elämälle – italialaisohjaaja teki dokumentin ikääntyvästä äidistään, mutta se kertoo yhtä paljon myös hänestä itsestään

Huip­pu­mal­li kiu­kut­te­lee ka­me­ral­le ja elä­mäl­le – ita­lia­lais­oh­jaa­ja teki do­ku­men­tin ikään­ty­väs­tä äi­dis­tään, mutta se kertoo yhtä paljon myös hänestä it­ses­tään

09.05.2020 07:00