Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Kommentti: Ei ole väliä, ym­mär­rät­kö pää­mi­nis­te­rin bi­le­tys­tä tai so­me­tus­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Viihde
Viimeisin 4 tuntia
Sorjonen-tv-sarjasta on muodostunut näyttelijä Anu Sinisalolle rakkauslapsi – nyt vuorossa on pitkä elokuva, jossa iso teema on vihapuhe

Sor­jo­nen-tv-sar­jas­ta on muo­dos­tu­nut näyt­te­li­jä Anu Si­ni­sa­lol­le rak­kaus­lap­si – nyt vuo­ros­sa on pitkä elo­ku­va, jossa iso teema on vi­ha­pu­he

19:30
Viikko
Televisiossa sunnuntaina: Historiallinen yhteys puoltaa suolavedeltä tuoksuvaa seikkailua

Te­le­vi­sios­sa sun­nun­tai­na: His­to­rial­li­nen yhteys puoltaa suo­la­ve­del­tä tuok­su­vaa seik­kai­lua

24.10.2021 12:00
Tilaajille
”En ole kovin optimistinen ihminen, joten yli odotusten on mennyt", sanoo 50 vuotta täyttävä Fingerporin isä Pertti Jarla

”En ole kovin op­ti­mis­ti­nen ih­mi­nen, joten yli odo­tus­ten on men­nyt", sanoo 50 vuotta täyt­tä­vä Fin­ger­po­rin isä Pertti Jarla

23.10.2021 16:00
Tilaajille
Kapitalismin kirot tuomisevasta Netflixin sarjasta on tullut iso hitti – mistä se lopulta kertoo?
Kolumni

Ka­pi­ta­lis­min kirot tuo­mi­se­vas­ta Netf­li­xin sar­jas­ta on tullut iso hitti – mistä se lopulta kertoo?

23.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Arvio: Perhe Addams -animaation jatko-osa luottaa juonen sijaan hahmoihin

Arvio: Perhe Addams -a­ni­maa­tion jat­ko-osa luottaa juonen sijaan hah­moi­hin

21.10.2021 18:35
Tilaajille
Arvio: Roni on rikki on aikaansa ja kohdeyleisöönsä osuva elokuva sosiaalisesta mediasta, ystävyydestä ja yksinäisyydestä

Arvio: Roni on rikki on ai­kaan­sa ja koh­de­ylei­söön­sä osuva elokuva so­siaa­li­ses­ta me­dias­ta, ys­tä­vyy­des­tä ja yk­si­näi­syy­des­tä

21.10.2021 18:10
Tilaajille
Arvio: Tytöt – pidetään pallo! on ajatuksia herättävää katsottavaa, jota tohtii suositella muillekin kuin koripallosta kiinnostuneille

Arvio: Tytöt – pi­de­tään pallo! on aja­tuk­sia he­rät­tä­vää kat­sot­ta­vaa, jota tohtii suo­si­tel­la muil­le­kin kuin ko­ri­pal­los­ta kiin­nos­tu­neil­le

21.10.2021 17:10
Tilaajille
Arvio:  Tietokoneanimaatiolla luotua mielipuolista monsterimäiskettä

Arvio: Tie­to­ko­ne­ani­maa­tiol­la luotua mie­li­puo­lis­ta mons­te­ri­mäis­ket­tä

21.10.2021 16:35
Tilaajille
Arvio: Kuuron perheen laulavasta tyttärestä kertova elokuva tasapainoilee draaman ja komedian välillä

Arvio: Kuuron perheen lau­la­vas­ta tyt­tä­res­tä kertova elokuva ta­sa­pai­noi­lee draaman ja ko­me­dian välillä

21.10.2021 16:15
Tilaajille
Leffavieras: Raiskaussyytöksen esittäminen oli keskiajan naiselle riski

Lef­fa­vie­ras: Rais­kaus­syy­tök­sen esit­tä­mi­nen oli kes­ki­ajan nai­sel­le riski

20.10.2021 17:15
Tilaajille
Livekeikat vauhdilla liikkeelle, yleisö seuraa hitaammin perässä – 45 Specialin Ilpo Sulkala: "Enää emme hypi rokottamattomien pillin mukaan"

Li­ve­kei­kat vauh­dil­la liik­keel­le, yleisö seuraa hi­taam­min perässä – 45 Spe­cia­lin Ilpo Sul­ka­la: "Enää emme hypi ro­kot­ta­mat­to­mien pillin mukaan"

20.10.2021 09:50 30
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Herkulliset häijyläiset palaavat – sikarikkaiden juonittelu koukutti yllättäen kertaheitolla

Her­kul­li­set häi­jy­läi­set pa­laa­vat – si­ka­rik­kai­den juo­nit­te­lu kou­kut­ti yl­lät­täen ker­ta­hei­tol­la

18.10.2021 16:00
Tilaajille
Sunnuntai-illan leffa kertoo miehestä, joka muistaa Beatlesit

Sun­nun­tai-il­lan leffa kertoo mie­hes­tä, joka muistaa Beat­le­sit

17.10.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Jesse Hackmanin kolmen suora: raadot, ruumiit ja vainajat

Arvio: Jesse Hack­ma­nin kolmen suora: raadot, ruumiit ja vai­na­jat

17.10.2021 15:20
Tilaajille
Onko uusvaatimattomuus vaihtoehto aikamme ahneudelle?
Essee

Onko uus­vaa­ti­mat­to­muus vaih­to­eh­to aikamme ah­neu­del­le?

17.10.2021 09:00
Tilaajille
Rikosklassikko päivittää itseään – "Pitkät jäähyväiset ei suostu vanhenemaan", kirjoittaa kriitikko Pekka Eronen

Ri­kos­klas­sik­ko päi­vit­tää itseään – "Pitkät jää­hy­väi­set ei suostu van­he­ne­maan", kir­joit­taa krii­tik­ko Pekka Eronen

15.10.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Yläluokkaiset häät päättyvät ikävästi, ja kohta vallankumouksen kurimus näyttäytyy kaikessa karmeudessaan

Arvio: Ylä­luok­kai­set häät päät­ty­vät ikä­väs­ti, ja kohta val­lan­ku­mouk­sen kurimus näyt­täy­tyy kai­kes­sa kar­meu­des­saan

14.10.2021 18:10
Tilaajille
Arvio: Pahan Michael Myersin paluu valkokankaalle ei tavoita alkuperäisen Halloweenin kihelmöivää jännitystä

Arvio: Pahan Michael Myersin paluu val­ko­kan­kaal­le ei tavoita al­ku­pe­räi­sen Hal­lo­wee­nin ki­hel­möi­vää jän­ni­tys­tä

14.10.2021 17:45
Tilaajille
Arvio: Nuoren jalkapalloilijan unelmasta tulee painajainen erilaisessa kasvutarinassa

Arvio: Nuoren jal­ka­pal­loi­li­jan unel­mas­ta tulee pai­na­jai­nen eri­lai­ses­sa kas­vu­ta­ri­nas­sa

14.10.2021 16:05
Tilaajille
Karkuri ehti mukaan natsi-Saksan hulluuteen – Kapteeni-elokuvasta on viihde kaukana

Karkuri ehti mukaan nat­si-Sak­san hul­luu­teen – Kap­tee­ni-elo­ku­vas­ta on viihde kaukana

14.10.2021 16:00
Tilaajille