Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Viihde
Viikko
Keramiikkakursseista tuli Oulussa niin suosittuja, että mukaan mahtuu vain tuurilla – Keramiikkayrittäjä Tiina-Mari Pietilä vastasi buumiin rakentamalla lisätiloja

Ke­ra­miik­ka­kurs­seis­ta tuli Oulussa niin suo­sit­tu­ja, että mukaan mahtuu vain tuu­ril­la – Ke­ra­miik­ka­yrit­tä­jä Tii­na-Ma­ri Pietilä vastasi buumiin ra­ken­ta­mal­la li­sä­ti­lo­ja

08.12.2023 06:00 3
Tilaajille
Voisiko Valkean edessä olla luistinrata? Torstaina uudessa paikassa avautuneella Tiernatorilla kuultiin villi ehdotus

Voisiko Valkean edessä olla luis­tin­ra­ta? Tors­tai­na uudessa pai­kas­sa avau­tu­neel­la Tier­na­to­ril­la kuul­tiin villi ehdotus

07.12.2023 18:29 26
Tilaajille
Velkoja haki Oulun Tapahtumia konkurssiin, mutta veti hakemuksen pois – Yhtiö sinnittelee eteenpäin vaikeassa tilanteessa, kun Teatrialta puuttuvat omat tilat

Velkoja haki Oulun Ta­pah­tu­mia kon­kurs­siin, mutta veti ha­ke­muk­sen pois – Yhtiö sin­nit­te­lee eteen­päin vai­keas­sa ti­lan­tees­sa, kun Teat­rial­ta puut­tu­vat omat tilat

06.12.2023 17:00 5
Tilaajille
Pudasjärvellä metallifestivaali ensi kesänä: Ypykkä Metalfest kokoaa Jyrkkäkoskelle kovan bändikattauksen

Pu­das­jär­vel­lä me­tal­li­fes­ti­vaa­li ensi kesänä: Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

05.12.2023 16:00 6
Tilaajille
Oulun seudun iloisin bussikuski sai postia presidentiltä ja pääsee kokemaan Linnan juhlat

Oulun seudun iloisin bus­si­kus­ki sai postia pre­si­den­til­tä ja pääsee ko­ke­maan Linnan juhlat

05.12.2023 07:52 3
"Pelkästään uusilla peleillä perustettavalla pelikaupalla voi olla edessä kivinen tie" — oululaisen Pelimies-pelikaupan valikoimassa korostuvat yhä vahvemmin oheistuotteet, lautapelit ja retro

"Pel­käs­tään uusilla pe­leil­lä pe­rus­tet­ta­val­la pe­li­kau­pal­la voi olla edessä kivinen tie" — ou­lu­lai­sen Pe­li­mies-pe­li­kau­pan va­li­koi­mas­sa ko­ros­tu­vat yhä vah­vem­min oheis­tuot­teet, lau­ta­pe­lit ja retro

04.12.2023 14:41
Kuukausi ja vanhemmat
Pogues-laulaja Shane MacGowan kuoli 65-vuotiaana

Po­gues-lau­la­ja Shane Mac­Go­wan kuoli 65-vuo­tiaa­na

01.12.2023 08:48 1
Itsenäisyyspäivän juhlaa vietetään Oulun Musiikkikeskuksessa – juhla on katsottavissa myös suorana nettilähetyksenä

It­se­näi­syys­päi­vän juhlaa vie­te­tään Oulun Mu­siik­ki­kes­kuk­ses­sa – juhla on kat­sot­ta­vis­sa myös suorana net­ti­lä­he­tyk­se­nä

30.11.2023 09:54 8
Hallitus nuijii kirja-alaa monelta suunnalta – valtio saa pian enemmän rahaa kirjasta kuin tekijä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus nuijii kir­ja-alaa monelta suun­nal­ta – valtio saa pian enemmän rahaa kir­jas­ta kuin tekijä

29.11.2023 20:00 29
Tilaajille
Jonne Melantien viimeinen Instagram-päivitys oli oman tyttären syntymä – Raahelaismies päätti, ettei halua olla somettava vanhempi

Jonne Me­lan­tien vii­mei­nen Ins­ta­gram-päi­vi­tys oli oman tyt­tä­ren syntymä – Raa­he­lais­mies päätti, ettei halua olla so­met­ta­va van­hem­pi

29.11.2023 06:00 20
Tilaajille
Saimi Korkiakangas, 19, puhuu niin vakuuttavasti Oulun murretta, että sai tv-tuotannolta erityistehtävän – Paikalliset nuoret avustavat kiusaajina uudessa rikossarjassa

Saimi Kor­kia­kan­gas, 19, puhuu niin va­kuut­ta­vas­ti Oulun mur­ret­ta, että sai tv-tuo­tan­nol­ta eri­tyis­teh­tä­vän – Pai­kal­li­set nuoret avus­ta­vat kiu­saa­ji­na uudessa ri­kos­sar­jas­sa

28.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Tiernapoikakisan laulamisen riemu ilahdutti tuomaristoa ja yleisöä – Perinnesarjan voiton nappasi Lakeuden kuninkaat Tyrnävältä

Tier­na­poi­ka­ki­san lau­la­mi­sen riemu ilah­dut­ti tuo­ma­ris­toa ja yleisöä – Pe­rin­ne­sar­jan voiton nappasi La­keu­den ku­nin­kaat Tyr­nä­väl­tä

26.11.2023 19:55 11
Tilaajille
Ylen uutuussarja käsittelee hurjalta näyttävää marginaalilajia – Sarjassa on mukana Vincenzo: "Mä tuun Oulusta"

Ylen uu­tuus­sar­ja kä­sit­te­lee hur­jal­ta näyt­tä­vää mar­gi­naa­li­la­jia – Sar­jas­sa on mukana Vin­cen­zo: "Mä tuun Ou­lus­ta"

24.11.2023 13:22
Oulun Teatteri perui Aku Hirviniemen pikkujoulushow'n – Hirviniemi pahoittelee vitsailuaan huonosta käytöksestään

Oulun Teat­te­ri perui Aku Hir­vi­nie­men pik­ku­jou­lu­show'n – Hir­vi­nie­mi pa­hoit­te­lee vit­sai­luaan huo­nos­ta käy­tök­ses­tään

23.11.2023 20:36 23
Tuiran suuren joulukuusen valot sytytetään lauantaina kaupunginjohtajan johdolla

Tuiran suuren jou­lu­kuu­sen valot sy­ty­te­tään lauan­tai­na kau­pun­gin­joh­ta­jan joh­dol­la

17.11.2023 14:03 11
Legoanimaatio Viimeinen keksi syntyi kaverin kanssa yhdessä – Viljami Lovikka, 11, suhtautui tyynesti elokuvansa ensi-iltaan, sillä ei hän ollut ensimmäistä kertaa asialla

Le­goa­ni­maa­tio Vii­mei­nen keksi syntyi kaverin kanssa yhdessä – Viljami Lo­vik­ka, 11, suh­tau­tui tyy­nes­ti elo­ku­van­sa en­si-il­taan, sillä ei hän ollut en­sim­mäis­tä kertaa asialla

16.11.2023 08:00
Tilaajille
Muistatko legendaariset Nukun diskot? Oulun nuoret kävivät joka perjantai bileissä, joissa yhden ysärihitin soidessa pojat heittivät paidat pois

Muis­tat­ko le­gen­daa­ri­set Nukun diskot? Oulun nuoret kävivät joka per­jan­tai bi­leis­sä, joissa yhden ysä­ri­hi­tin soi­des­sa pojat heit­ti­vät paidat pois

12.11.2023 06:00 5
Tilaajille
Sinkkusulkapallossa oululaisten suut käyvät ja puhelinnumerot vaihtuvat – "Sisko pakotti minut mukaan"

Sink­ku­sul­ka­pal­los­sa ou­lu­lais­ten suut käyvät ja pu­he­lin­nu­me­rot vaih­tu­vat – "Sisko pakotti minut mukaan"

11.11.2023 18:32 9
Tilaajille