Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Viihde
Viimeisin 12 tuntia
Osaa ruotsalainenkin synkistellä – paluu 1970-luvun kylään tuo mieleen suomalaiskansallisia tunnelmia

Osaa ruot­sa­lai­nen­kin syn­kis­tel­lä – paluu 1970-lu­vun kylään tuo mieleen suo­ma­lais­kan­sal­li­sia tun­nel­mia

12:00 1
Tilaajille
Viikko
Kaurismäen maailma siirtyi Ranskaan sunnuntain vienosti komediallisessa draamassa

Kau­ris­mäen maailma siirtyi Rans­kaan sun­nun­tain vie­nos­ti ko­me­dial­li­ses­sa draa­mas­sa

04.06.2023 11:00
Tilaajille
Toripolliisin Käärijä-kuosi kiinnosti väkeä Oulussa toukokuun lukijakuvassa – "Sen tuntee vatsassa asti, että tämä on se hetki ottaa kuva"

To­ri­pol­lii­sin Kää­ri­jä-kuo­si kiin­nos­ti väkeä Oulussa tou­ko­kuun lu­ki­ja­ku­vas­sa – "Sen tuntee vat­sas­sa asti, että tämä on se hetki ottaa kuva"

03.06.2023 17:00
Tilaajille
Verkkainen hengenvaara kävelee kohti – lauantain teinikauhuleffa rohkenee tehdä toisin

Verk­kai­nen hen­gen­vaa­ra kävelee kohti – lauan­tain tei­ni­kau­hu­lef­fa roh­ke­nee tehdä toisin

03.06.2023 12:00
Tilaajille
Kotimaisen elokuvan tunnettuus laajenee – Suomessa historiallisesti hyljeksitty niin sanottu genre-elokuva alkaakin osoittautua hyväksi kanavaksi maailmalle
Kolumni

Ko­ti­mai­sen elo­ku­van tun­net­tuus laa­je­nee – Suo­mes­sa his­to­rial­li­ses­ti hyl­jek­sit­ty niin sanottu gen­re-elo­ku­va al­kaa­kin osoit­tau­tua hyväksi ka­na­vak­si maail­mal­le

03.06.2023 06:00
Tilaajille
Enää ei Ameno soi, mutta toiveissa silti kylmät väreet – Kärpät voisi harjoitella ottelutapahtuman viihteellistämistä jo Raksilassa
Kolumni

Enää ei Ameno soi, mutta toi­veis­sa silti kylmät väreet – Kärpät voisi har­joi­tel­la ot­te­lu­ta­pah­tu­man viih­teel­lis­tä­mis­tä jo Rak­si­las­sa

01.06.2023 18:00 13
Tilaajille
Yleisön suosikki oli oululainen psykiatri, joka kertoi vitsejä avohoidosta – Saako siitä ja muista vakavista tiedeaiheista tehdä viihdettä?

Yleisön suo­sik­ki oli ou­lu­lai­nen psy­kiat­ri, joka kertoi vitsejä avo­hoi­dos­ta – Saako siitä ja muista va­ka­vis­ta tie­de­ai­heis­ta tehdä viih­det­tä?

31.05.2023 13:45 5
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kahden lapsen äiti Johanna Enäsuo, 32,  sai syksyllä puhelun ja päätti hetkeäkään miettimättä karata sirkuksen matkaan – Oulussa hän saa viimein lapsensa mukaan kiertueelle

Kahden lapsen äiti Johanna Enäsuo, 32,  sai syk­syl­lä puhelun ja päätti het­keä­kään miet­ti­mät­tä karata sir­kuk­sen matkaan – Oulussa hän saa viimein lap­sen­sa mukaan kier­tueel­le

29.05.2023 07:00 1
Tilaajille
Meren elävät iskevät takaisin – kansainvälinen jännityssarja ei ole tavanomaista avovesikauhua

Meren elävät iskevät ta­kai­sin – kan­sain­vä­li­nen jän­ni­tys­sar­ja ei ole ta­van­omais­ta avo­ve­si­kau­hua

28.05.2023 12:00
Tilaajille
Colin on vapaa, kun juoksee – lauantain mustavalkoinen elokuva läikkyy levottomasti

Colin on vapaa, kun juoksee – lauan­tain mus­ta­val­koi­nen elokuva läikkyy le­vot­to­mas­ti

27.05.2023 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­ro­vii­su­jen lä­pi­va­lai­su­yri­tys – "Olen alkanut epäil­lä, että it­sel­lä­ni on omi­tui­nen maku"

27.05.2023 05:00 2
Tilaajille
Cha cha cha voi olla elämys siinä missä keväisessä luonnossa huhkiminenkin – mutta pitääkö aina riehaantua niin tolkuttomasti?
Essee

Cha cha cha voi olla elämys siinä missä ke­väi­ses­sä luon­nos­sa huh­ki­mi­nen­kin – mutta pitääkö aina rie­haan­tua niin tol­kut­to­mas­ti?

26.05.2023 15:30 20
Tilaajille
Oulun poliisi: "Saatamme vaatia tapahtuman järjestäjää lisäämään järjestyksenvalvojia"

Oulun po­lii­si: "Saa­tam­me vaatia ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jää li­sää­mään jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia"

25.05.2023 15:06
Rohkeat naiset raivasivat tien – torstain sarja esittelee kuusi heistä

Rohkeat naiset rai­va­si­vat tien – tors­tain sarja esit­te­lee kuusi heistä

25.05.2023 12:00
Tilaajille
Laulaja Tina Turner on kuollut

Laulaja Tina Turner on kuollut

24.05.2023 22:11 3
Ouluun tulee uusi kaksipäiväinen kesäfestivaali – Ouluhallin piha-alueella nähdään tukku kotimaisia artisteja

Ouluun tulee uusi kak­si­päi­väi­nen ke­sä­fes­ti­vaa­li – Ou­lu­hal­lin pi­ha-alueel­la nähdään tukku ko­ti­mai­sia ar­tis­te­ja

24.05.2023 12:12 15
Televisiokamerat seurasivat oululaista Sebastian Hietikkoa au pair -reissulle Etelä-Afrikkaan – "Se oli monella tavalla suurien tunteiden kokemus"

Te­le­vi­sio­ka­me­rat seu­ra­si­vat ou­lu­lais­ta Se­bas­tian Hie­tik­koa au pair -reis­sul­le Ete­lä-Af­rik­kaan – "Se oli monella tavalla suurien tun­tei­den ko­ke­mus"

23.05.2023 13:31 2
Kauhutragedia sai turhauttavan jatkon – tiistain elokuvassa pieni Danny on traumatisoitunut aikuinen

Kau­hu­tra­ge­dia sai tur­haut­ta­van jatkon – tiis­tain elo­ku­vas­sa pieni Danny on trau­ma­ti­soi­tu­nut ai­kui­nen

23.05.2023 12:00
Tilaajille
Kansainvälisen elokuvauran luoneelle tuottaja Ilkka Matilalle Oulu ja pohjoinen on henkinen koti – Kaikki synnit -sarjassa oli mukana täkäläisiä sukulaisia ja tuttavia

Kan­sain­vä­li­sen elo­ku­va­uran luo­neel­le tuot­ta­ja Ilkka Ma­ti­lal­le Oulu ja poh­joi­nen on hen­ki­nen koti – Kaikki synnit -sar­jas­sa oli mukana tä­kä­läi­siä su­ku­lai­sia ja tut­ta­via

22.05.2023 13:53
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kelpo valinta katsojalle, joka kaipaa laatuisasti tehtyä realistista draamaa aikuiseen makuun

Elo­ku­va-ar­vio: Kelpo valinta kat­so­jal­le, joka kaipaa laa­tui­sas­ti tehtyä rea­lis­tis­ta draamaa ai­kui­seen makuun

19.05.2023 16:15
Tilaajille