MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Viihde
Viikko
Seurakuntapastori Olli Seikkula esittää makkaraperunoita maailmanperintökohteeksi – Urkenevan uran musiikin parissa hän on ottamassa kaikilla mausteilla, kuten Höhärillä tilaamansa annoksenkin

Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Olli Seik­ku­la esittää mak­ka­ra­pe­ru­noi­ta maail­man­pe­rin­tö­koh­teek­si – Ur­ke­ne­van uran mu­sii­kin parissa hän on ot­ta­mas­sa kai­kil­la maus­teil­la, kuten Hö­hä­ril­lä ti­laa­man­sa an­nok­sen­kin

21.05.2022 06:08 1
Tampereen areenalla on Eppu Normaali -aitio, mutta mitä Ouluun: suihketta kainaloon Mikko Alatalo -aitiossa, ruistaleipää Matti Esko -kabinetissa? – Kerro mielipiteesi!

Tam­pe­reen aree­nal­la on Eppu Nor­maa­li -aitio, mutta mitä Ouluun: suih­ket­ta kai­na­loon Mikko Alatalo -ai­tios­sa, ruis­ta­lei­pää Matti Esko -ka­bi­ne­tis­sa? – Kerro mie­li­pi­tee­si!

20.05.2022 17:02 27
Oululaistenori hyppää Walesin tiikerin nahkoihin Raahessa ja Muhoksella – "Saadaan mahtavat konsertit", monissa oopperoissa ja musikaaleissa mukana ollut Aki Saarela lupaa

Ou­lu­lais­te­no­ri hyppää Walesin tii­ke­rin nah­koi­hin Raa­hes­sa ja Mu­hok­sel­la – "Saa­daan mah­ta­vat kon­ser­tit", monissa oop­pe­rois­sa ja mu­si­kaa­leis­sa mukana ollut Aki Saarela lupaa

20.05.2022 15:30 2
Tilaajille
Oululaisbändi Rock Band From Hell on valmis maailmalle – tuoreimman singlen punainen lanka on turhautuminen some- ja kauneusihanteisiin: katso videon ensiesitys Kalevasta

Ou­lu­lais­bän­di Rock Band From Hell on valmis maail­mal­le – ­tuo­reim­man singlen pu­nai­nen lanka on tur­hau­tu­mi­nen some- ja kau­neu­si­han­tei­siin: katso videon en­si­esi­tys Ka­le­vas­ta

20.05.2022 15:00
Tilaajille
Tanssileffalla on tutut askeleet – konkaritähdet ilahduttavat perjantai-illan elokuvassa

Tans­si­lef­fal­la on tutut as­ke­leet – kon­ka­ri­täh­det ilah­dut­ta­vat per­jan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

20.05.2022 12:00
Tilaajille
Villiin länteen sijoittuva First Cow lienee maailman ainoa elokuva, jonka jännitysmomentin muodostavat yölliset salalypsyt

Villiin länteen si­joit­tu­va First Cow lienee maail­man ainoa elo­ku­va, jonka jän­ni­tys­mo­men­tin muo­dos­ta­vat yöl­li­set sa­la­lyp­syt

19.05.2022 17:30 1
Tilaajille
Uutuuselokuva kertaa Ruotsin kuuluisimman jalkapalloilijan tietä huipulle – tarina painottuu kolmen ajanjakson hetkiin, jotka ovat muokanneet Zlatania jalkapalloilijana ja ihmisenä

Uu­tuus­elo­ku­va kertaa Ruotsin kuu­lui­sim­man jal­ka­pal­loi­li­jan tietä hui­pul­le – tarina pai­not­tuu kolmen ajan­jak­son het­kiin, jotka ovat muo­kan­neet Zla­ta­nia jal­ka­pal­loi­li­ja­na ja ih­mi­se­nä

19.05.2022 16:30
Tilaajille
Thaimaalaisohjaajan elokuva tuo kaikuja todellisuuden tuolta puolen – monen nykytaideteoksen tavoin Weerasethakulin elokuvat tuntuvat vastustavan rationaalista selittämistä

Thai­maa­lais­oh­jaa­jan elokuva tuo kaikuja to­del­li­suu­den tuolta puo­len – ­mo­nen ny­ky­tai­de­teok­sen tavoin Wee­ra­set­ha­ku­lin elo­ku­vat tun­tu­vat vas­tus­ta­van ra­tio­naa­lis­ta se­lit­tä­mis­tä

19.05.2022 12:30
Tilaajille
Tv-kriitikko Pekka Eronen pohtii jännityssarjoja ja -elokuvia, joissa herätään krapulaiseen aamuun ilman muistikuvia edellisestä illasta

Tv-krii­tik­ko Pekka Eronen pohtii jän­ni­tys­sar­jo­ja ja -e­lo­ku­via, joissa he­rä­tään kra­pu­lai­seen aamuun ilman muis­ti­ku­via edel­li­ses­tä illasta

19.05.2022 12:00
Tilaajille
Veri veti kempeleläislähtöisen laulaja-lauluntekijä Lauri Peisterän takaisin pohjoiseen

Veri veti kem­pe­le­läis­läh­töi­sen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Lauri Peis­te­rän ta­kai­sin poh­joi­seen

19.05.2022 09:38
Tilaajille
Leffavieras: Eiffel-tornin rakentamisen kriittiset vaiheet tulevat hyvin esille ranskalaiselokuvassa

Lef­fa­vie­ras: Eif­fel-tor­nin ra­ken­ta­mi­sen kriit­ti­set vaiheet tulevat hyvin esille rans­ka­lais­elo­ku­vas­sa

18.05.2022 14:40 1
Tilaajille
Keskiviikkoillan elokuvassa viimeisen loikan mahdollisuus roikkuu ilmassa kaiken aikaa

Kes­ki­viik­ko­il­lan elo­ku­vas­sa vii­mei­sen loikan mah­dol­li­suus roikkuu ilmassa kaiken aikaa

18.05.2022 12:00
Tilaajille
Oululainen vatsastapuhuja, taikuri, klovni ja juontaja Sebastian huolehtii, että sirkuksen esitykset sujuvat – "Ei se maaginen tunnelma ole minnekään hävinnyt"

Ou­lu­lai­nen vat­sas­ta­pu­hu­ja, tai­ku­ri, klovni ja juon­ta­ja Se­bas­tian huo­leh­tii, että sir­kuk­sen esi­tyk­set sujuvat – "Ei se maa­gi­nen tun­nel­ma ole min­ne­kään hä­vin­nyt"

17.05.2022 18:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Club Teatrian uusien tilojen rakennustyöt alkavat Nallikarissa luultavasti kesän aikana – keikalle pääsee ensi vuoden syksyllä

Club Teat­rian uusien tilojen ra­ken­nus­työt alkavat Nal­li­ka­ris­sa luul­ta­vas­ti kesän aikana – kei­kal­le pääsee ensi vuoden syk­syl­lä

16.05.2022 15:11 11
Tilaajille
Rikoskonstaapeli Lisa Armstrongin tilalle tullut uusi poliisi pääsee heti tositoimiin brittisarjan kolmannen kauden alussa

Ri­kos­kons­taa­pe­li Lisa Arm­stron­gin tilalle tullut uusi poliisi pääsee heti to­si­toi­miin brit­ti­sar­jan kol­man­nen kauden alussa

16.05.2022 12:00
Tilaajille
Sunnuntai-illan tosipohjainen elokuva on jännittävä tarina huumekunkun jahtaamisesta Kolumbiassa

Sun­nun­tai-il­lan to­si­poh­jai­nen elokuva on jän­nit­tä­vä tarina huu­me­kun­kun jah­taa­mi­ses­ta Ko­lum­bias­sa

15.05.2022 12:00
Tilaajille
Ukraina voitti odotetusti euroviisut, Suomen The Rasmus hyytyi kauas kärjestä

Ukraina voitti odo­te­tus­ti eu­ro­vii­sut, Suomen The Rasmus hyytyi kauas kär­jes­tä

15.05.2022 08:44 27
Euroviisuviikko huipentuu finaaliin – voittaako Ukraina odotetusti vai yllättääkö joku muista suurista ennakkosuosikeista?

Eu­ro­vii­su­viik­ko hui­pen­tuu fi­naa­liin – voit­taa­ko Ukraina odo­te­tus­ti vai yl­lät­tää­kö joku muista suu­ris­ta en­nak­ko­suo­si­keis­ta?

14.05.2022 22:03 2
HBO Maxin uutuudessa Colin Firth tulkitsee vakuuttavasti miestä, jonka julkisivu repsahtelee valtavissa paineissa

HBO Maxin uu­tuu­des­sa Colin Firth tul­kit­see va­kuut­ta­vas­ti miestä, jonka jul­ki­si­vu rep­sah­te­lee val­ta­vis­sa pai­neis­sa

14.05.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Sukupolvien välinen kuilu koroutuu umpeen särmäisessä perhedraamassa

Arvio: Su­ku­pol­vien välinen kuilu ko­rou­tuu umpeen sär­mäi­ses­sä per­he­draa­mas­sa

13.05.2022 16:55
Tilaajille