Viihde
Viimeisin tunti

Musta Mooses ja muut te­ki­jä­nai­set his­to­rias­ta – Maria Pet­ters­so­nin podcast on yl­lät­tä­vää ja kieh­to­vaa kuun­nel­ta­va

07:00 0
Rakkauden riski kannattaa ottaa – Pohjois-Italian kesän valo ja Sufjan Stevensin sisintä hivelevät laulut ripottelevat taikapölyä

Rak­kau­den riski kan­nat­taa ottaa – Poh­jois-Ita­lian kesän valo ja Sufjan Ste­ven­sin sisintä hi­ve­le­vät laulut ri­pot­te­le­vat tai­ka­pö­lyä

07:00 0
Viikko
Kampaaja ajautuu kriisiin, opettaja painaa pitkää päivää – Tilipäiväkirjat-realityssä puidaan tuttuja tuntemuksia

Kam­paa­ja ajautuu krii­siin, opet­ta­ja painaa pitkää päivää – Ti­li­päi­vä­kir­jat-rea­li­tys­sä puidaan tuttuja tun­te­muk­sia

15.09.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Tim Robbins tekee huippuroolin vääryydellä vangittuna miehenä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tim Robbins tekee huip­pu­roo­lin vää­ryy­del­lä van­git­tu­na miehenä

14.09.2020 07:00 0
Brittisarja rötöstelevistä kaveruksista on väliin täyttä kohellusta, mutta draamakomediassa on tilaa myös tummemmille sävyille

Brit­ti­sar­ja rö­tös­te­le­vis­tä ka­ve­ruk­sis­ta on väliin täyttä ko­hel­lus­ta, mutta draa­ma­ko­me­dias­sa on tilaa myös tum­mem­mil­le sä­vyil­le

10.09.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Tyylittelevässä kulttijännärissä leijuu Amerikkaa jäytävä hämmennys

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tyy­lit­te­le­väs­sä kult­ti­jän­nä­ris­sä leijuu Ame­rik­kaa jäytävä häm­men­nys

10.09.2020 07:00 0
Kuukausi
Päivän leffapoiminnat: Jokaisella on salaisuutensa – luettelomainen takaiskujen sarja ohentaa hyvin näyteltyä elokuvaa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Jo­kai­sel­la on sa­lai­suu­ten­sa – luet­te­lo­mai­nen ta­ka­is­ku­jen sarja ohentaa hyvin näy­tel­tyä elo­ku­vaa

09.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Amerikassa kaveri jätettiin – havuntuoksuisessa seikkailussa yksinäinen mies käy eloonjäämistaistelua

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ame­ri­kas­sa kaveri jä­tet­tiin – ha­vun­tuok­sui­ses­sa seik­kai­lus­sa yk­si­näi­nen mies käy eloon­jää­mis­tais­te­lua

08.09.2020 07:00 1
Kun meri ei jäädykään ja koti sulaa alta – dokumentti näyttää, kuinka ilmasto on muuttunut kymmenessä vuodessa ja vaikuttanut alkuperäiskansojen elämään

Kun meri ei jää­dy­kään ja koti sulaa alta – do­ku­ment­ti näyt­tää, kuinka ilmasto on muut­tu­nut kym­me­nes­sä vuo­des­sa ja vai­kut­ta­nut al­ku­pe­räis­kan­so­jen elämään

08.09.2020 07:00 1
Tästäkö menestyssarja maailmalle? – Jälki on kansainvälisen tyylikästä, mutta yksi ongelma Rauhantekijässä on

Tästäkö me­nes­tys­sar­ja maail­mal­le? – Jälki on kan­sain­vä­li­sen tyy­li­käs­tä, mutta yksi ongelma Rau­han­te­ki­jäs­sä on

04.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Mielensäpahoittaja on niin tunnettu, että moni luulee tuntevansa sen keksijän – Tuomas Kyrö kertoo nyt, miten hahmo syntyi ja millaista on olla kirjailija Suomessa

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja on niin tun­net­tu, että moni luulee tun­te­van­sa sen kek­si­jän – Tuomas Kyrö kertoo nyt, miten hahmo syntyi ja mil­lais­ta on olla kir­jai­li­ja Suo­mes­sa

22.08.2020 08:04 0
Tilaajille
Nyt pääsevät ääneen Jeffrey Epsteinin uhrit – elokuun lopun suoratoisto-ohjelmissa perehdytään myös haihin ja seikkaillaan Mount Everestillä ja Yellowstonessa

Nyt pää­se­vät ääneen Jeffrey Eps­tei­nin uhrit – elokuun lopun suo­ra­tois­to-oh­jel­mis­sa pe­reh­dy­tään myös haihin ja seik­kail­laan Mount Eve­res­til­lä ja Yel­low­sto­nes­sa

20.08.2020 07:00 0
Vanhemmat
Sairaaladraaman katsominen on harrastus siinä missä muutkin
Kolumni Inkeri Harju

Sai­raa­la­draa­man kat­so­mi­nen on har­ras­tus siinä missä muutkin

16.08.2020 20:00 1
Tilaajille
Lasse Kukkonen jatkaa jääkiekon parissa ruudun välityksellä – Kärppälegenda nähdään tulevan kauden Liiga-lähetysten asiantuntijana

Lasse Kuk­ko­nen jatkaa jää­kie­kon parissa ruudun vä­li­tyk­sel­lä – Kärp­pä­le­gen­da nähdään tulevan kauden Lii­ga-lä­he­tys­ten asian­tun­ti­ja­na

13.08.2020 10:44 6
Päivän leffapoiminnat: James Bond astuu vaaralliseen junaan kylmän sodan agenttiseikkailussa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: James Bond astuu vaa­ral­li­seen junaan kylmän sodan agent­ti­seik­kai­lus­sa

14.07.2020 07:00 0
Yle: Temptation Island Suomi -sarjan uusi kausi kuvataan Thaimaan sijasta Vuokatissa – kuvaukset heinäkuussa

Yle: Temp­ta­tion Island Suomi -sarjan uusi kausi ku­va­taan Thai­maan sijasta Vuo­ka­tis­sa – ku­vauk­set hei­nä­kuus­sa

06.07.2020 21:15 2
Päivän leffapoiminnat: Rakkaus voittaa pillerit, tositarinassa on lämpöä romanttisessa komediassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Rakkaus voittaa pil­le­rit, to­si­ta­ri­nas­sa on lämpöä ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa

20.06.2020 07:00 0
Mitä kuuluu, iskelmäprinssi Valentin? "Siviilityörintamalle kuuluu hyvää, mutta musiikkipuoli sakkasi aika pahasti koronavirusepidemian vuoksi"

Mitä kuuluu, is­kel­mä­prins­si Va­len­tin? "Si­vii­li­työ­rin­ta­mal­le kuuluu hyvää, mutta mu­siik­ki­puo­li sakkasi aika pahasti ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian vuoksi"

19.06.2020 10:45 0
Tilaajille
Juhannuksen viihdemaraton huvittaa – tahallisesti ja tahattomasti

Ju­han­nuk­sen viih­de­ma­ra­ton hu­vit­taa – ta­hal­li­ses­ti ja ta­hat­to­mas­ti

19.06.2020 07:00 0
Valitse itselle kiinnostavimmat kohteet – menokalenteri pursuaa monenlaista mukavaa tekemistä, näkemistä ja kokemista Pohjois-Suomen kesään

Valitse itselle kiin­nos­ta­vim­mat kohteet – me­no­ka­len­te­ri pursuaa mo­nen­lais­ta mukavaa te­ke­mis­tä, nä­ke­mis­tä ja ko­ke­mis­ta Poh­jois-Suo­men kesään

18.06.2020 09:00 0
Tilaajille