Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Otteluseuranta: Kärpät karkasi Sai­Pal­ta jo avaus­eräs­sä

Olut: Tornion panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Harrastus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yleis­ra­dion säi­ly­tet­tä­vä kes­kei­set mu­siik­ki­oh­jel­mat – blue­sil­la, kant­ril­la ja kan­san­mu­sii­kil­la on har­ras­ta­jan­sa

28.01.2024 17:00 12
Seksi on vahvasti juonessa mukana –  Oululainen Satu Tähtinen ei häpeä viihdekirjailijan leimaa

Seksi on vah­vas­ti juo­nes­sa mukana –  Ou­lu­lai­nen Satu Täh­ti­nen ei häpeä viih­de­kir­jai­li­jan leimaa

28.01.2024 16:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­nyt­tä ei laiteta

27.10.2023 05:00
Meidän perheessämme säästetään mistä tahansa, kunhan lapset saavat harrastaa
Kolumni

Meidän per­hees­säm­me sääs­te­tään mistä ta­han­sa, kunhan lapset saavat har­ras­taa

25.10.2023 06:00 17
Tilaajille
Vertailimme neljän oululaisen junioriseuran kausimaksuja: Hintaerot tuhansia euroja, jääkiekko ei olekaan kallein

Ver­tai­lim­me neljän ou­lu­lai­sen ju­nio­ri­seu­ran kau­si­mak­su­ja: Hin­ta­erot tu­han­sia euroja, jää­kiek­ko ei olekaan kallein

21.10.2023 06:00 89
Tilaajille
Kempeleläinen Eemil Vuorinen sai kuulla jo pikkupoikana, että jääkiekkoon ei ole varaa – Kalevan lukijat kertovat, että harrastamisen hinta on karannut käsistä

Kem­pe­le­läi­nen Eemil Vuo­ri­nen sai kuulla jo pik­ku­poi­ka­na, että jää­kiek­koon ei ole varaa – Kalevan lukijat ker­to­vat, että har­ras­ta­mi­sen hinta on ka­ran­nut käsistä

23.10.2023 08:54 71
Tilaajille
Oululainen 10-vuotias Emppu on maailman parhaita scoottaajia ikäluokassaan – potkulaudan päällä vierähtää lähes kaikki vapaa-aika

Ou­lu­lai­nen 10-vuo­tias Emppu on maail­man par­hai­ta scoot­taa­jia ikä­luo­kas­saan – pot­ku­lau­dan päällä vie­räh­tää lähes kaikki va­paa-ai­ka

14.10.2023 06:15
Tyttöjen kepparointia vähätellään, mutta harrastajat ottavat sillä tilaa itselleen  – Keppihevoset antavat potkua itsetunnolle

Tyt­tö­jen kep­pa­roin­tia vä­hä­tel­lään, mutta har­ras­ta­jat ottavat sillä tilaa it­sel­leen – Kep­pi­he­vo­set antavat potkua it­se­tun­nol­le

04.10.2023 06:00 5
Tilaajille
Rogaining-tapahtuma houkuttelee seikkailemaan Oulun yöhön – "Pimeä kaupunki yllättää takuuvarmasti"

Ro­gai­ning-ta­pah­tu­ma hou­kut­te­lee seik­kai­le­maan Oulun yöhön – "Pimeä kau­pun­ki yl­lät­tää ta­kuu­var­mas­ti"

28.09.2023 06:15 3
Oululaisen Jenni Ryytyn eksoottinen lemmikkikatras puistattaa monia – "Torakat ovat äärimmäisen kiehtovia ja väärinymmärrettyjä hyönteisiä"

Ou­lu­lai­sen Jenni Ryytyn ek­soot­ti­nen lem­mik­ki­kat­ras puis­tat­taa monia – "To­ra­kat ovat ää­rim­mäi­sen kieh­to­via ja vää­rin­ym­mär­ret­ty­jä hyön­tei­siä"

17.09.2023 06:15 5
Kaleva teki kierroksen oululaisilla kuntosaleilla ja kysyi, mikä niissä on parasta – Katso kartasta keskustan salien kuukausijäsenyyksien hintoja

Kaleva teki kier­rok­sen ou­lu­lai­sil­la kun­to­sa­leil­la ja kysyi, mikä niissä on parasta – Katso kar­tas­ta kes­kus­tan salien kuu­kau­si­jä­se­nyyk­sien hintoja

12.08.2023 06:00 31
Tilaajille
Oululainen Kasper, 9, matkii suullaan kaikkia kotoa löytyviä soittimia – Beatboxaamaan oppii vain harjoittelemalla, ja sitä Kasper teki perheen automatkoilla

Ou­lu­lai­nen Kasper, 9, matkii suul­laan kaikkia kotoa löy­ty­viä soit­ti­mia – Beat­bo­xaa­maan oppii vain har­joit­te­le­mal­la, ja sitä Kasper teki perheen au­to­mat­koil­la

20.07.2023 07:00 2
Tilaajille
Videoharrastuksesta ammatiksi – Petteri Stavén muistelee suomalaisten lyhytelokuvien kultakautta

Vi­deo­har­ras­tuk­ses­ta am­ma­tik­si – Petteri Stavén muis­te­lee suo­ma­lais­ten ly­hyt­elo­ku­vien kul­ta­kaut­ta

09.03.2023 16:21 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koska koiria on kaik­kial­la, on arjen koi­ra­koh­taa­mis­ten su­ju­vuus eri­tyi­sen tärkeää

17.09.2022 16:00 6
Tilaajille
Oululainen Stefan Palosaari on mukana Koko Suomi leipoo -televisiokisailussa – kiire yllätti itävaltalaislähtöisen kotileipurin jo ennen kuvauksia

Ou­lu­lai­nen Stefan Pa­lo­saa­ri on mukana Koko Suomi leipoo -te­le­vi­sio­ki­sai­lus­sa – kiire yllätti itä­val­ta­lais­läh­töi­sen ko­ti­lei­pu­rin jo ennen ku­vauk­sia

04.09.2022 06:31
"On helppoa olla oma itsensä, kun on eläimiä ympärillä" – Oululainen Mira Hanhikorpi löysi koiransa kautta kilpaharrastamisen ilon

"On helppoa olla oma it­sen­sä, kun on eläimiä ym­pä­ril­lä" – Ou­lu­lai­nen Mira Han­hi­kor­pi löysi koi­ran­sa kautta kil­pa­har­ras­ta­mi­sen ilon

19.08.2022 08:00
Tilaajille
Kiipeily koukutti oululaisen Markus Huhtalan – viikonloppuna hän kilvoittelee Euroopan parhaiden kiipeilijöiden kanssa Kiimingin Alakylässä

Kii­pei­ly kou­kut­ti ou­lu­lai­sen Markus Huh­ta­lan – vii­kon­lop­pu­na hän kil­voit­te­lee Eu­roo­pan par­hai­den kii­pei­li­jöi­den kanssa Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä

18.02.2022 06:35 1
Jukka Lappalainen etsii aarteita, mutta löytää enimmäkseen pullonkorkkeja ja tölkkiklipsejä

Jukka Lap­pa­lai­nen etsii aar­tei­ta, mutta löytää enim­mäk­seen pul­lon­kork­ke­ja ja tölk­kik­lip­se­jä

25.06.2021 15:02
Tilaajille
Rulla-Risto takaisin raiteille – oululainen Lasse Tauriainen kunnostaa historiallista höyryveturia ajokuntoon

Rul­la-Ris­to ta­kai­sin rai­teil­le – ou­lu­lai­nen Lasse Tau­riai­nen kun­nos­taa his­to­rial­lis­ta höy­ry­ve­tu­ria ajo­kun­toon

30.05.2021 07:10 5
Ouluntullin louhosmonttu tarjoilee talvisukeltajalle unenomaisen maailman täynnä joulukuusia ja polkupyöriä

Ou­lun­tul­lin lou­hos­mont­tu tar­joi­lee tal­vi­su­kel­ta­jal­le unen­omai­sen maail­man täynnä jou­lu­kuu­sia ja pol­ku­pyö­riä

08.04.2021 06:10 12