Kirjeet
Viimeisin tunti
Kaksi runoilijaa ryhtyi kapinaan nopeaa maailmaa vastaan ja alkoi kirjoittaa toisilleen kirjeitä matkoilta – Mutta voiko matkakirjeen kirjoittaa myös kotisohvalta?

Kaksi ru­noi­li­jaa ryhtyi ka­pi­naan nopeaa maail­maa vastaan ja alkoi kir­joit­taa toi­sil­leen kir­jei­tä mat­koil­ta – Mutta voiko mat­ka­kir­jeen kir­joit­taa myös ko­ti­soh­val­ta?

08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Alaisen kirjeen avaaminen tuli kalliiksi esimiehelle – oikeuden mielestä nimi kirjeessä oli havaittavissa työstressistä huolimatta

Alaisen kirjeen avaa­mi­nen tuli kal­liik­si esi­mie­hel­le – oi­keu­den mie­les­tä nimi kir­jees­sä oli ha­vait­ta­vis­sa työ­stres­sis­tä huo­li­mat­ta

22.12.2020 13:11 4
Tilaajille
Kela on lähettänyt kirjeitä joiden sisältöä saattaa näkyä osoiteikkunan kautta

Kela on lä­het­tä­nyt kir­jei­tä joiden si­säl­töä saattaa näkyä osoi­te­ik­ku­nan kautta

03.09.2020 16:02 1
Työryhmä ehdottaa, että postia jaettaisiin enää kolmena päivänä viikossa

Työ­ryh­mä eh­dot­taa, että postia jaet­tai­siin enää kolmena päivänä vii­kos­sa

26.08.2020 10:15 24