Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Energiapolitiikka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gian hinta ja siihen vai­kut­ta­mi­nen

03.04.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijoilta ryöppy Kalevan kyselyssä: Oulun Energian ja Oomin liitto purettava – vesivoiman hyödyt oululaisille, koska heillä on sen haitatkin

Lu­ki­joil­ta ryöppy Kalevan ky­se­lys­sä: Oulun Ener­gian ja Oomin liitto pu­ret­ta­va – ve­si­voi­man hyödyt ou­lu­lai­sil­le, koska heillä on sen hai­tat­kin

07.03.2023 13:20 68
Tilaajille
Vastaa pikakyselyyyn: Pitäisikö Oulun Energian erota sähkönmyyntiyhtiö Oomista?

Vastaa pi­ka­ky­se­lyyyn: Pi­täi­si­kö Oulun Ener­gian erota säh­kön­myyn­ti­yh­tiö Oo­mis­ta?

06.03.2023 11:04 53
Oulussa esiintyy ilmapiiriä, jonka mukaan Oulun Energia voisi irtautua sähkönmyyntiyhtiö Oomista sähkön nousseen hinnan takia – yhtiön hallinnon mukaan näin ei olla tekemässä

Oulussa esiin­tyy il­ma­pii­riä, jonka mukaan Oulun Energia voisi ir­tau­tua säh­kön­myyn­ti­yh­tiö Oomista sähkön nous­seen hinnan takia – yhtiön hal­lin­non mukaan näin ei olla te­ke­mäs­sä

06.03.2023 05:00 101
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyb­ri­di­ener­gia­rat­kai­sut ovat tu­le­vai­suut­tam­me

14.02.2023 05:30 1
Tilaajille
Energia lihottaa Venäjän sotakassaa Ukrainassa, mutta Fortum ei ole päättänyt luopua venäläisestä uraanista – nykysopimus jatkumassa vuosia

Energia li­hot­taa Venäjän so­ta­kas­saa Uk­rai­nas­sa, mutta Fortum ei ole päät­tä­nyt luopua ve­nä­läi­ses­tä uraa­nis­ta – ny­ky­so­pi­mus jat­ku­mas­sa vuosia

07.11.2022 07:52 6
Tilaajille
EU-komissio esittää 140 miljardin jättipakettia sähköyhtiöiden voitoista jaettavaksi – Olena Zelenskan kunniaksi von der Leyen toisti Marinin lausumat sanat

EU-ko­mis­sio esittää 140 mil­jar­din jät­ti­pa­ket­tia säh­kö­yh­tiöi­den voi­tois­ta jaet­ta­vak­si – Olena Ze­lens­kan kun­niak­si von der Leyen toisti Marinin lau­su­mat sanat

14.09.2022 19:28 3
Tilaajille
Hallituksen nopea reagointi näyttää purevan Suomessa, ja nyt olisi EU:n aika esittää toimivia lääkkeitä energiakurjuuteen
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen nopea rea­goin­ti näyttää purevan Suo­mes­sa, ja nyt olisi EU:n aika esittää toi­mi­via lääk­kei­tä ener­gia­kur­juu­teen

05.09.2022 16:30 8
Tilaajille
Turveala kaipaa pelisääntöjä jatkoajalleen
Pääkirjoitus

Tur­ve­ala kaipaa pe­li­sään­tö­jä jat­ko­ajal­leen

31.07.2022 20:00 30
Tilaajille
Sammuta valo ja sulje ovi! -määräys valtasi Suomen – mitä sinä muistat vuosien 1973-1974 öljykriisistä?

Sammuta valo ja sulje ovi! -mää­räys valtasi Suomen – mitä sinä muistat vuosien 1973-1974 öl­jyk­rii­sis­tä?

23.07.2022 16:00 10
Tilaajille
Saksalaisten oma vika tai ei, osa Uniper-laskusta pudonnee väkisin Suomen syliin
Pääkirjoitus

Sak­sa­lais­ten oma vika tai ei, osa Uni­per-las­kus­ta pu­don­nee väkisin Suomen syliin

12.07.2022 21:43 21
Tilaajille
Vuonna 2012 syliini tipahti Fennovoimaan liittyvä uutispommi, jonka koko tuhovoima on paljastunut vasta nyt
Kolumni

Vuonna 2012 syliini tipahti Fen­no­voi­maan liit­ty­vä uu­tis­pom­mi, jonka koko tu­ho­voi­ma on pal­jas­tu­nut vasta nyt

30.04.2022 16:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­jiä ei ole juu­ri­kaan huo­let­ta­nut ve­nä­läi­nen työmaa Han­hi­ki­ven­nie­mel­lä

21.04.2022 04:30 1
Tilaajille
Kansainvälinen energiajärjestö vaatii etätöitä ja alhaisempia nopeusrajoituksia – huolena venäläinen öljy

Kan­sain­vä­li­nen ener­gia­jär­jes­tö vaatii etä­töi­tä ja al­hai­sem­pia no­peus­ra­joi­tuk­sia – huolena ve­nä­läi­nen öljy

18.03.2022 15:26 14
Vaikka ilmastoasia on erittäin tärkeä, suomalaisten silti syytä toivoa lauhaa talvea
Kolumni

Vaikka il­mas­to­asia on erit­täin tärkeä, suo­ma­lais­ten silti syytä toivoa lauhaa talvea

12.11.2021 18:00 4
Tilaajille
Pyhäjoen ydinvoimalakin pääsee kipeästi tarvitsemaansa rahoitustuen piiriin, jos ydinvoima hyväksytään EU:ssa päästöjä vähentäväksi energiaksi, arvioi elinkeinoministeri Lintilä

Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­kin pääsee ki­peäs­ti tar­vit­se­maan­sa ra­hoi­tus­tuen pii­riin, jos ydin­voi­ma hy­väk­sy­tään EU:ssa pääs­tö­jä vä­hen­tä­väk­si ener­giak­si, arvioi elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lintilä

14.10.2021 17:59 10
Tilaajille
Maakaasusta tullut nopeasti valtapoliittinen energiamuoto
Pääkirjoitus

Maa­kaa­sus­ta tullut no­peas­ti val­ta­po­liit­ti­nen ener­gia­muo­to

12.07.2021 20:00 5
Tilaajille
Itämeren kaasuputkesta tuli maailmanpolitiikan kuuma peruna – Lähiviikkoina ratkeaa, pysähtyykö rakennushanke viime kilometreillä

Itä­me­ren kaa­su­put­kes­ta tuli maail­man­po­li­tii­kan kuuma peruna – Lä­hi­viik­koi­na rat­keaa, py­säh­tyy­kö ra­ken­nus­han­ke viime ki­lo­met­reil­lä

12.08.2020 18:17 3