Pääkirjoitus: Suomen side Ruot­siin vah­vem­pi ja ta­sa-ar­voi­sem­pi kuin yli 200 vuo­teen, on jo aika unohtaa komp­lek­sit

Suurpetokeskus: Tuore tar­kas­tus kertoo useista puut­teis­ta Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­sa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Eläke
Vain Utsjoella miehet ja naiset saavat keskimäärin yhtä suurta eläkettä – naisten eläke viidenneksen pienempi

Vain Uts­joel­la miehet ja naiset saavat kes­ki­mää­rin yhtä suurta elä­ket­tä – naisten eläke vii­den­nek­sen pie­nem­pi

30.03.2022 08:33 3
Kevan ennuste: Kolmannes Pohjois-Pohjanmaan kunta-alan henkilöstöstä jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana

Kevan en­nus­te: Kol­man­nes Poh­jois-Poh­jan­maan kun­ta-alan hen­ki­lös­tös­tä jää eläk­keel­le seu­raa­van kym­me­nen vuoden aikana

15.03.2022 06:00 6
Suomalaisten eläkeikä on noussut – työkyvyttömyyseläkkeet laskeneet yllättävästi, ikääntyneiden töissä käynti lisääntynyt

Suo­ma­lais­ten elä­ke­ikä on noussut – työ­ky­vyt­tö­myys­eläk­keet las­ke­neet yl­lät­tä­väs­ti, ikään­ty­nei­den töissä käynti li­sään­ty­nyt

09.02.2022 11:34 1

Kevan kysely: Poh­jois-Poh­jan­maal­la joka kuudes elä­ke­läi­nen tekee työtä eläk­keen ohella

09.11.2021 06:00 15
Tilaajille
Keskieläke  on 1 762 euroa kuukaudessa – Limingasta löytyy vähiten eläkeläisiä

Kes­ki­elä­ke on 1 762 euroa kuu­kau­des­sa – Li­min­gas­ta löytyy vähiten elä­ke­läi­siä

31.03.2021 08:00 20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­don tuki sub­jek­tii­vi­sek­si oi­keu­dek­si

15.01.2021 04:30
Tilaajille

Elä­ke­iät nou­se­vat vuoden alussa – ylin elä­ke­ikä on jat­kos­sa 69 vuotta

28.12.2020 08:19 10
Eläkeputki poistuu vuodesta 2023 alkaen – tilalle kuukauden ylimääräinen irtisanomiskorvaus ja mahdollisuus palkkatukeen yli 55-vuotiaille työttömille

Elä­ke­put­ki poistuu vuo­des­ta 2023 alkaen – tilalle kuu­kau­den yli­mää­räi­nen ir­ti­sa­no­mis­kor­vaus ja mah­dol­li­suus palk­ka­tu­keen yli 55-vuo­tiail­le työt­tö­mil­le

17.12.2020 19:26 55
Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät pääsivät yhteisymmärrykseen eläkeputkesta – putken poistuminen astuisi voimaan vuonna 2023

Hal­li­tus­puo­luei­den edus­kun­ta­ryh­mät pää­si­vät yh­teis­ym­mär­ryk­seen elä­ke­put­kes­ta – putken pois­tu­mi­nen astuisi voimaan vuonna 2023

17.12.2020 17:02 13
Noin 400 000 kunta-alan eläkettä saavan tammikuun eläkkeet maksetaan etuajassa torstaina – Keva: Syynä inhimillinen virhe

Noin 400 000 kun­ta-alan elä­ket­tä saavan tam­mi­kuun eläk­keet mak­se­taan etu­ajas­sa tors­tai­na – Keva: Syynä in­hi­mil­li­nen virhe

16.12.2020 18:27 3