Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Omais­hoi­don tuki sub­jek­tii­vi­sek­si oi­keu­dek­si

Suomessa nykyisin voimassa oleva omaishoitoa koskeva lainsäädäntö asettaa omaistaan hoitavat eriarvoiseen asemaan kunnasta riippuen, koska omaishoidon tuki on harkinnanvarainen etu ja sen myöntämisperusteissa sekä palkkioluokissa on suuriakin eroja.

Vaikka omaishoito säästää kuntien menoja ympärivuorokautiseen muualla tapahtuvaan hoitoon verrattuna, omaishoidon tuki on yleensä ensimmäisenä leikkauslistalla kuntien hakiessa säästöjä. Myöskään omaishoitajien vapaat eivät kaikkialla toteudu normaalioloissakaan, koronatilanteesta puhumattakaan.