Essee: Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Kes­ki­elä­ke on 1 762 euroa kuu­kau­des­sa – Li­min­gas­ta löytyy vähiten elä­ke­läi­siä

Suomalaisten keskimääräinen kuukausieläke nousi lähes 50 euroa viime vuonna. Keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 762 euroa kuukaudessa.

Suomalaisten keskimääräinen kuukausieläke nousi lähes 50 euroa viime vuonna. Keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 762 euroa kuukaudessa.

Miesten keskieläke oli 1 983 euroa kuukaudessa, ja naisten 1 579 euroa eli viidenneksen vähemmän.

Kolmasosan eläke jäi alle 1 250 euroon kuukaudessa. Heistä selkeä enemmistö on naisia. Yli 3 000 euron eläkkeitä sai kahdeksan prosenttia eläkkeensaajista. Heistä valtaosa on miehiä.

Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhteistilastoon.

Kainuussa riittää eläkeläisiä

Vähiten eläkeläisiä löytyy Limingasta (21 prosenttia), eniten eläkeläisiä on Pohjois-Savossa sijaitsevassa Rautavaarassa (58 prosenttia).

Kainuussa on eniten työkyvyttömyyseläkeläisiä työikäisistä eli 9 prosenttia. Kainuu tulee toiseksi myös Suomen eläkeläisvaltaisimpana maakuntana Etelä-Savon jälkeen, eläkeläisiä on  Kainuussa 43 prosenttia.

– Uusilla vanhuuseläkkeelle siirtyneillä oli pitkään edeltäviä ikäpolvia paremmat eläkkeet. Nyt erot ovat tasoittuneet, kun elinaikakerroin leikkaa alkavia eläkkeitä. Aiemmin oli myös anteliaampia eläkkeen laskentasääntöjä, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Suomessa on jo 1,5 miljoonaa omaa eläkettä saavaa henkilöä. Vuosikymmenessä eläkeläisten määrä on kasvanut 180 000 henkilöllä eli 13 prosenttia.

Kaikista Suomen 16 vuotta täyttäneistä eläkettä saavia on kolmannes.