Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­säil­maon­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­koa­jal­la

Tilaajille

Jous­ta­va elä­ke­ikä ei toi­mi­nut Suo­mes­sa – "Uu­dis­tus kas­vat­ti ennen 65 ikä­vuo­den ikää eläk­keel­le jää­nei­den osuutta peräti 47 pro­sent­tiyk­sik­köä"

Suomessa vuonna 2005 toteutettu eläkeuudistus ei ole tuoreen tutkimuksen mukaan myöhentänyt eläkeikää. Tutkimuksen mukaan eläkeikäraja vaikuttaa taloudellisia kannustimia enemmän eläkkeelle jäämiseen ja uudistuksen tavoitteena ollut suomalaisten eläkeiän nostaminen 68 ikävuoteen ei onnistunut.

Vuonna 2005 toteutetussa eläkeuudistuksessa alinta eläkeikärajaa laskettiin 65 vuodesta 63 vuoteen. Samalla kannustettiin taloudellisesti suomalaisia jäämään eläkkeelle itselleen sopivaan aikaan 63 ikävuoden ja 68 ikävuoden välillä.

Vuoden 2005 uudistus koski vuosina 1942–1954 syntyneitä eli mahdollisti muun muassa suurten ikäluokkien eläköitymisen jo 63-vuotiaina.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.