Autot: Au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­per­heen re­mon­tit tehdään nol­la­bud­je­til­la – tar­vik­keet han­ki­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mäs­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Eläkeputki
Uskallammeko uudistua?
Kolumni

Us­kal­lam­me­ko uu­dis­tua?

29.12.2020 20:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­mis­ar­von mit­ta­ri­na talous on täysin kel­vo­ton

22.12.2020 03:45 1
Tilaajille
Eläkeputki poistuu vuodesta 2023 alkaen – tilalle kuukauden ylimääräinen irtisanomiskorvaus ja mahdollisuus palkkatukeen yli 55-vuotiaille työttömille

Elä­ke­put­ki poistuu vuo­des­ta 2023 alkaen – tilalle kuu­kau­den yli­mää­räi­nen ir­ti­sa­no­mis­kor­vaus ja mah­dol­li­suus palk­ka­tu­keen yli 55-vuo­tiail­le työt­tö­mil­le

17.12.2020 19:26 55
Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät pääsivät yhteisymmärrykseen eläkeputkesta – putken poistuminen astuisi voimaan vuonna 2023

Hal­li­tus­puo­luei­den edus­kun­ta­ryh­mät pää­si­vät yh­teis­ym­mär­ryk­seen elä­ke­put­kes­ta – putken pois­tu­mi­nen astuisi voimaan vuonna 2023

17.12.2020 17:02 13
Näkökulma: Eläkeputken poistamiselle on perusteensa, mutta myös pehmeitä keinoja tarvitaan

Nä­kö­kul­ma: Elä­ke­put­ken pois­ta­mi­sel­le on pe­rus­teen­sa, mutta myös peh­mei­tä keinoja tar­vi­taan

13.12.2020 18:25 7
Tuleva päätös eläkeputken poistosta on palkansaajille kirpeä, siksi se vaatii keinotekoista makeutusta
Pääkirjoitus

Tuleva päätös elä­ke­put­ken pois­tos­ta on pal­kan­saa­jil­le kirpeä, siksi se vaatii kei­no­te­kois­ta ma­keu­tus­ta

03.12.2020 20:00 27
Tilaajille
Vanhanen uskoo eläkeputkiongelman ratkeavan helposti hallituksessa – "Työmarkkinajärjestöt antoivat hyvät eväät"

Van­ha­nen uskoo elä­ke­put­ki­on­gel­man rat­kea­van hel­pos­ti hal­li­tuk­ses­sa – "Työ­mark­ki­na­jär­jes­töt an­toi­vat hyvät eväät"

01.12.2020 21:08 10
Näkökulma: Neuvottelut eläkeputken heikentämisestä ovat loppusuoralla – hurjat työttömyysluvut ja kireä tunnelma jarruttavat esityksen tekoa

Nä­kö­kul­ma: Neu­vot­te­lut elä­ke­put­ken hei­ken­tä­mi­ses­tä ovat lop­pu­suo­ral­la – hurjat työt­tö­myys­lu­vut ja kireä tun­nel­ma jar­rut­ta­vat esi­tyk­sen tekoa

25.11.2020 06:00 3
Tilaajille
STTK:n Antti Palola eläkeputken mahdollisesta poistamisesta: Uudistukset voimaan vasta muutaman vuoden kuluttua

STTK:n Antti Palola elä­ke­put­ken mah­dol­li­ses­ta pois­ta­mi­ses­ta: Uu­dis­tuk­set voimaan vasta muu­ta­man vuoden ku­lut­tua

07.10.2020 13:50 7
Tällainen on budjettiriihessä vaakalaudalla oleva eläkeputki – turvaa lähellä eläkeikää työttömäksi joutuneen toimeentuloa

Täl­lai­nen on bud­jet­ti­rii­hes­sä vaa­ka­lau­dal­la oleva elä­ke­put­ki – turvaa lähellä elä­ke­ikää työt­tö­mäk­si jou­tu­neen toi­meen­tu­loa

14.09.2020 07:00 5