Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Oulussa aloittavan hankkeen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajanaisten digiosaamista ja parantaa näin työmahdollisuuksia

Oulussa aloit­ta­van hank­keen ta­voit­tee­na on lisätä maa­han­muut­ta­ja­nais­ten di­gi­osaa­mis­ta ja pa­ran­taa näin työ­mah­dol­li­suuk­sia

01.03.2022 10:54 2
Kemi on Suomen huono-osaisin kunta, Muonio Lapin hyväosaisin

Kemi on Suomen huo­no-osai­sin kunta, Muonio Lapin hy­vä­osai­sin

20.02.2022 16:12 2
Tilaajille

Diak sai yli 800 000 euron ra­hoi­tuk­sen hank­keel­le, jolla on tar­koi­tus pa­ran­taa opis­ke­li­joi­den oh­jaus­ta ja hy­vin­voin­tia ko­ro­na-ai­ka­na

28.01.2021 09:22
Diakonia-ammattikorkeakoulu kehitti mallin, jolla Oulun ruokahävikkiä saataisiin hyödynnettyä paremmin – "Oululainen hävikki muodostuu lähinnä vähittäiskaupan ja ravintoloiden sekä koulujen hävikkiruuasta"

Dia­ko­nia-am­mat­ti­kor­kea­kou­lu kehitti mallin, jolla Oulun ruo­ka­hä­vik­kiä saa­tai­siin hyö­dyn­net­tyä pa­rem­min – "Ou­lu­lai­nen hävikki muo­dos­tuu lähinnä vä­hit­täis­kau­pan ja ra­vin­to­loi­den sekä kou­lu­jen hä­vik­ki­ruuas­ta"

19.08.2020 09:35