Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­käai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulussa aloit­ta­van hank­keen ta­voit­tee­na on lisätä maa­han­muut­ta­ja­nais­ten di­gi­osaa­mis­ta ja pa­ran­taa näin työ­mah­dol­li­suuk­sia

Maahanmuuttajataustaiset naiset saavat jatkossa tukea digiosaamiseensa Diakin hankkeessa.
Maahanmuuttajataustaiset naiset saavat jatkossa tukea digiosaamiseensa Diakin hankkeessa.
Kuva: Diak

Oulussa edistetään maahanmuuttajataustaisten naisten opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia Digillä opin portaille -hankkeen avulla.

Hanketta vetää Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), osatoteuttajana toimii Suomen Diakoniaopisto. Yhteistyössä ovat mukana Puolivälikankaan suuralueen asukasyhdistys, Vuolle-Setlementti ja Villa Victor.

Idea hankkeeseen syntyi Puolivälikankaan suuralueen asukasyhdistyksen toiminnassa Oulussa.

– Yhdistyksen toimijat tunnistivat tarpeen maahanmuuttajataustaisten naisten digitaitojen tukemiseen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Miia Heininen Diakista.

Tammikuussa käynnistyneessä hankkeessa järjestetään työelämän valmiuksia tukevia koulutuksia, joiden teemoja ovat muun muassa digitaidot, suomen kieli digiympäristössä ja uraohjaus.

– Digitaitoja vahvistamalla maahanmuuttajataustaiset naiset pystyvät itse etsimään tietoa ja hoitamaan asioitaan verkossa. Kiinnittyminen työhön tai opiskeluun laajentaa sosiaalisia verkostoja sekä edistää kielitaitoa ja kotoutumista, Heininen sanoo.

– Lisäksi heidän opiskelu- ja työllistymisvalmiuksien tukeminen voi helpottaa ja ennaltaehkäistä työvoimapulaa eri aloilla.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on monikulttuurista ohjaustyötä tekevien ammattilaisten osaamisen vahvistaminen.

Keväällä julkaistaan ensimmäinen yksilöllinen ja vahvuusperusteinen koulutuspaketti.

– Osallistujat saavat valmiuksia ja tukea oman opiskelu- ja työllistymispolkunsa suunnitteluun, jolloin esimerkiksi kotiäitiys ei enää näyttäydy ainoana toteutettavissa olevana vaihtoehtona.

Syksyllä koulutuspaketti järjestetään uudelleen, ja silloin aloitetaan myös ryhmämuotoinen koulutus- ja uraohjaus.

Juttua muokattu klo 13.50. Lisätty tieto siitä, että hankkeen osatoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto.