Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pyöräilybaana
Ouluun rakennetaan kaksi uutta polkupyöräbaanaa ensi vuonna – punaista väylää tulee yhteensä 3,5 kilometrin verran

Ouluun ra­ken­ne­taan kaksi uutta pol­ku­pyö­rä­baa­naa ensi vuonna – pu­nais­ta väylää tulee yh­teen­sä 3,5 ki­lo­met­rin verran

11.09.2023 14:36 142
Tilaajille
Kysäisimme: Miksi Kembaanaa ei tehdä Limingantien varteen?

Ky­säi­sim­me: Miksi Kem­baa­naa ei tehdä Li­min­gan­tien var­teen?

27.06.2023 06:04 56
Oulun keskustan liikennejärjestelyihin esitetään suuria muutoksia – Keskusta-alueen liikennesuunnitelmat keräsivät tuhatkunta palautetta

Oulun kes­kus­tan lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin esi­te­tään suuria muu­tok­sia – Kes­kus­ta-alueen lii­ken­ne­suun­ni­tel­mat ke­rä­si­vät tu­hat­kun­ta pa­lau­tet­ta

28.04.2023 09:34 94
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hiuk­ka­baa­na mahtuu Poik­ki­maan­tien sil­lal­le

20.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Hiukkavaaran baana sai valtionrahoitusta – ensimmäinen osa rakennetaan kesällä 2024, toisessa vaiheessa tehdään uusi silta Oulujoen yli

Hiuk­ka­vaa­ran baana sai val­tion­ra­hoi­tus­ta – en­sim­mäi­nen osa ra­ken­ne­taan kesällä 2024, toi­ses­sa vai­hees­sa tehdään uusi silta Ou­lu­joen yli

16.02.2023 15:11 61
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyö­räi­li­jöi­den asen­tei­den muu­tut­ta­va Oulussa fik­sum­mik­si

13.12.2022 05:30 24
Tilaajille
Kembaana Hollihaasta Limingantulliin on avattu – väistämisvelvollisuuksissa merkittäviä muutoksia

Kem­baa­na Hol­li­haas­ta Li­min­gan­tul­liin on avattu – väis­tä­mis­vel­vol­li­suuk­sis­sa mer­kit­tä­viä muu­tok­sia

25.11.2022 16:00 36
Oulussa otettiin käyttöön uudet liikennemerkit – näillä tienylityspaikoilla autoilijan pitää aina väistää pyöräilijää

Oulussa otet­tiin käyt­töön uudet lii­ken­ne­mer­kit – näillä tien­yli­tys­pai­koil­la au­toi­li­jan pitää aina väistää pyö­räi­li­jää

12.10.2022 12:41 68
Yle: Torinrantaan suunniteltujen Oulu-kirjainten paikka harkitaan uudelleen, kirjaimia ei pystytetä tänä syksynä

Yle: To­rin­ran­taan suun­ni­tel­tu­jen Ou­lu-kir­jain­ten paikka har­ki­taan uu­del­leen, kir­jai­mia ei pys­ty­te­tä tänä syksynä

30.08.2022 17:16 36
Kuusisaaren pyöräbaana suljetaan loppukesän aikana lähes jokaisena viikonloppuna festivaalien vuoksi – Qstockin aikana baana on poikki viikon verran

Kuu­si­saa­ren pyö­rä­baa­na sul­je­taan lop­pu­ke­sän aikana lähes jo­kai­se­na vii­kon­lop­pu­na fes­ti­vaa­lien vuoksi – Qstoc­kin aikana baana on poikki viikon verran

14.07.2022 14:17 91
Tilaajille
Oulun Heinäpäässä kaadettiin lintujen pesimäaikana puita Kembaanan tieltä, ja asukkaat närkästyivät – kaupungin ja ely-keskuksen mukaan puiden kaataminen oli asianmukaista

Oulun Hei­nä­pääs­sä kaa­det­tiin lin­tu­jen pe­si­mä­ai­ka­na puita Kem­baa­nan tieltä, ja asuk­kaat när­käs­tyi­vät – kau­pun­gin ja ely-kes­kuk­sen mukaan puiden kaa­ta­mi­nen oli asian­mu­kais­ta

05.07.2022 18:30 101
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Baa­na­kau­pun­ni Ouluun saapui uusi ihme, joka selätti by­rok­raa­tit, saapui säh­kö­pot­ku­lau­ta!

30.06.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kesä tulee, Oulun to­rin­ran­ta sump­puun­tuu – kevyen lii­ken­teen on­gel­mat rat­kais­ta­va

12.04.2022 11:00 10
Tilaajille
Hiukkabaanan yleissuunnitelma: uusi jokisilta Ranta-Kastellista Nykäsenkankaan puolelle lyhentäisi pyöräilijöiden ja kävelijöiden matkaa Hiukkavaaraan

Hiuk­ka­baa­nan yleis­suun­ni­tel­ma: uusi jo­ki­sil­ta Ran­ta-Kas­tel­lis­ta Ny­kä­sen­kan­kaan puo­lel­le ly­hen­täi­si pyö­räi­li­jöi­den ja kä­ve­li­jöi­den matkaa Hiuk­ka­vaa­raan

08.04.2022 06:00 66
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­vai­suu­den Oulu ei kiit­täi­si meitä Hal­li­tus­ka­dun ka­tu­suun­ni­tel­mas­ta

14.03.2022 17:00 16
Tilaajille
Oulun talviset pyörätiet saavat kaupunkilaisilta hyvät arvosanat – kunnossapitoon panostamisesta on tullut itsestään osa kaupungin strategiaa

Oulun tal­vi­set pyö­rä­tiet saavat kau­pun­ki­lai­sil­ta hyvät ar­vo­sa­nat – kun­nos­sa­pi­toon pa­nos­ta­mi­ses­ta on tullut it­ses­tään osa kau­pun­gin stra­te­giaa

03.03.2022 17:00 30
Tilaajille
Nallibaana vastaa liikenteen kasvuun Oulun keskustan ja Nallikarin välillä – baanan rakentaminen aikaisintaan vuonna 2023

Nal­li­baa­na vastaa lii­ken­teen kasvuun Oulun kes­kus­tan ja Nal­li­ka­rin välillä – baanan ra­ken­ta­mi­nen ai­kai­sin­taan vuonna 2023

17.02.2022 19:30 28
Tilaajille
Oululle baanarahaa valtiolta: Kembaanan rakentamiseen myönnettiin lähes 1,5 miljoonaa euroa avustusta

Oululle baa­na­ra­haa val­tiol­ta: Kem­baa­nan ra­ken­ta­mi­seen myön­net­tiin lähes 1,5 mil­joo­naa euroa avus­tus­ta

03.02.2022 13:22 25
Kembaana etenee kahdessa vaiheessa – Pyöräbaana on tarkoitus rakentaa vuosina 2022–2023

Kem­baa­na etenee kah­des­sa vai­hees­sa – Pyö­rä­baa­na on tar­koi­tus ra­ken­taa vuosina 2022–2023

10.12.2021 06:00 13
Tilaajille
Ely-keskus ja Oulun kaupunki suunnittelevat pyöräbaanan rakentamista Äimärautiolta Rantavainiolle – rakennustöihin ryhdyttäisiin vuonna 2023

Ely-kes­kus ja Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­le­vat pyö­rä­baa­nan ra­ken­ta­mis­ta Äi­mä­rau­tiol­ta Ran­ta­vai­niol­le – ra­ken­nus­töi­hin ryh­dyt­täi­siin vuonna 2023

01.12.2021 11:02 25