Maahanmuuttajat
Helsingin Sanomat julkaisi kuvan maahanmuuttajanuorista merkkivaatteissa – somessa virisi vilkas vääntö puolesta ja vastaan

Hel­sin­gin Sanomat jul­kai­si kuvan maa­han­muut­ta­ja­nuo­ris­ta merk­ki­vaat­teis­sa – somessa virisi vilkas vääntö puo­les­ta ja vastaan

03.01.2021 20:55 6
Oulu tehostaa maahanmuuttajien mahdollisuuksia kouluttautua ja työllistyä yhden luukun periaatteella – Hankkeeseen käytetään reilut 400 000 euroa

Oulu te­hos­taa maa­han­muut­ta­jien mah­dol­li­suuk­sia kou­lut­tau­tua ja työl­lis­tyä yhden luukun pe­ri­aat­teel­la – Hank­kee­seen käy­te­tään reilut 400 000 euroa

14.12.2020 21:03 13
Tilaajille
Kelan selvitys: Työttömyysturvasta vajaa kolmannes maksetaan maahanmuuttajille

Kelan sel­vi­tys: Työt­tö­myys­tur­vas­ta vajaa kol­man­nes mak­se­taan maa­han­muut­ta­jil­le

03.12.2020 14:39 10
Kysyimme, saavatko maahanmuuttajat Oulussa tarpeeksi ja oikeaa tietoa koronasta: "Tiedottamiseen satsataan nyt kunnolla"

Ky­syim­me, saa­vat­ko maa­han­muut­ta­jat Oulussa tar­peek­si ja oikeaa tietoa ko­ro­nas­ta: "Tie­dot­ta­mi­seen sat­sa­taan nyt kun­nol­la"

01.12.2020 06:00 6
Tilaajille
Somalian sisällissotaa 17-vuotiaana paennut Adnaan Abdi sai oleskeluluvan pitkän yrittämisen jälkeen: "Sydämeni olisi mennyt rikki, jos minut olisi poistettu Suomesta" – nyt hän auttaa maahanmuuttajia Suomeen asettumisessa

So­ma­lian si­säl­lis­so­taa 17-vuo­tiaa­na paennut Adnaan Abdi sai oles­ke­lu­lu­van pitkän yrit­tä­mi­sen jäl­keen: "Sy­dä­me­ni olisi mennyt rikki, jos minut olisi pois­tet­tu Suo­mes­ta" – nyt hän auttaa maa­han­muut­ta­jia Suomeen aset­tu­mi­ses­sa

09.11.2020 07:00 1
Tilaajille
Maahanmuuttaja-keskustelussa puhumme mieluummin oikeuksista kuin vastuista tai velvollisuuksista
Kolumni Nafisa Yeasmin

Maa­han­muut­ta­ja-kes­kus­te­lus­sa puhumme mie­luum­min oi­keuk­sis­ta kuin vas­tuis­ta tai vel­vol­li­suuk­sis­ta

07.11.2020 14:00 1
Tilaajille
Kolme miestä syytettynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Oulussa – Syyttäjä: Vaikka Facebook-tilit ovat yksityisiä, kyse on yleisöstä

Kolme miestä syy­tet­ty­nä kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan Oulussa – Syyt­tä­jä: Vaikka Fa­ce­book-ti­lit ovat yk­si­tyi­siä, kyse on ylei­sös­tä

24.08.2020 14:55 2
Tilaajille
Oulukin tarvitsee ulkomaista älyä
Kolumni Pasi Klemettilä

Oulukin tar­vit­see ul­ko­mais­ta älyä

09.08.2020 20:00 10
Tilaajille