Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

Oulu: Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nousee Kaak­ku­riin

Ylioppilaat ja valmistuneet
Puheenaihe: Eriarvoistaako korkeakoulujen hakumenettely nuoria?

Pu­hee­nai­he: Eri­ar­vois­taa­ko kor­kea­kou­lu­jen ha­ku­me­net­te­ly nuoria?

06.06.2021 08:00 5
Tilaajille
Maan toivo voi tehdä nyt paluun – nähtäköön nuori muutenkin kuin menestyksen kautta
Kolumni

Maan toivo voi tehdä nyt paluun – näh­tä­köön nuori muu­ten­kin kuin me­nes­tyk­sen kautta

30.05.2021 14:00 2
Tilaajille
Oululainen 11 laudaturin ylioppilas Ali Ylikoski meni opinnoissa kiinnostus edellä – "Ei sitä muuten edes kannata tällaiseen ryhtyä"

Ou­lu­lai­nen 11 lau­da­tu­rin yli­op­pi­las Ali Yli­kos­ki meni opin­nois­sa kiin­nos­tus edellä – "Ei sitä muuten edes kannata täl­lai­seen ryhtyä"

18.05.2021 13:26 26
Tilaajille
Onnea uudet ylioppilaat! Katso Lapin uudet ylioppilaat tästä

Onnea uudet yliop­pi­laat! Katso Lapin uudet yli­op­pi­laat tästä

25.05.2021 15:29
Tilaajille
Kevään ylioppilastulokset saapuivat, oululaislukion abiturientti kirjoitti 11 laudaturia – katso listoja Pohjois-Pohjanmaan uusista ylioppilaista

Kevään yli­op­pi­las­tu­lok­set saa­pui­vat, ou­lu­lais­lu­kion abi­tu­rient­ti kir­joit­ti 11 lau­da­tu­ria – katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

18.05.2021 16:28 2
Tilaajille
Kahdeksan ällää ja yksi eximia – Miia Kariluoto toivoo hyvän todistuksen avaavan ovet suoraan yliopistoon

Kah­dek­san ällää ja yksi eximia – Miia Ka­ri­luo­to toivoo hyvän to­dis­tuk­sen avaavan ovet suoraan yli­opis­toon

12.05.2020 15:59
Kevään ylioppilastulokset ovat tulleet - katso listaus Pohjois-Suomen ylioppilaista

Kevään yli­op­pi­las­tu­lok­set ovat tulleet - katso listaus Poh­jois-Suo­men yli­op­pi­lais­ta

28.05.2020 11:45 2

Oulun ai­kuis­lu­kio

15.11.2019 08:40 1

Pellon lukio

14.11.2019 15:11

Oulun stei­ner­kou­lun lukio

14.11.2019 14:05

Py­hä­joen lukio

14.11.2019 13:25

Muonion lukio

14.11.2019 12:36

Ivalon lukio

14.11.2019 12:34

Nivalan lukio

14.11.2019 12:32

Ou­lun­sa­lon lukio

14.11.2019 11:53

Oulun Suo­ma­lai­sen Yh­teis­kou­lun lukio

14.11.2019 11:52 1

Ou­nas­vaa­ran lukio, Ro­va­nie­mi

14.11.2019 11:50

Pa­te­nie­men lukio, Oulu

14.11.2019 11:12 1

Oulun Lyseon lukio

14.11.2019 11:11

Vaalan lukio

14.11.2019 11:08