Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Tilaajille

"Olen voinut näyt­tää, että mi­nus­ta­kin on tähän, vaikka olen nainen" – kolme nuorta ou­lu­lais­ta kertoo, mil­lais­ta on olla naisena mies­val­tai­sis­sa teh­tä­vis­sä

Maiju Nikula, Ida-Maija Wallstedt ja Sara Sorvoja kokevat, että heitä on kohdeltu tasavertaisina miesten kanssa. Työelämässä asenne ja fyysinen kunto ovat ratkaisseet, Wallstedt sanoo.

Johtajuus kiinnostaa tyttöjä aiempaa enemmän. Myös monet perinteisesti miesvaltaiset alat, kuten maanpuolustus-, asianajo- ja vakuutusalat houkuttelevat nuoria naisia aiempaa enemmän, mutta nuorten näkemykset itseä kiinnostavista aloista ovat edelleen hyvin sukupuolittuneita.

Näin kerrottiin toukokuussa julkaistussa Talous ja nuoret TATin tutkimuksessa, jota varten toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi lähes 15 000 yläkoululaista, lukiolaista ja ammatillista opiskelijaa.

Lue lisää: Joh­ta­juus kiin­nos­taa tyttöjä – nuorten nä­ke­myk­set it­sel­leen so­pi­vis­ta aloista ovat kui­ten­kin yhä hyvin pe­rin­tei­siä ja su­ku­puo­lit­tu­nei­ta

Tässä jutussa kolme nuorta oululaista naista kertoo, miten he päätyivät hakeutumaan miesvaltaisille aloille tai miehisiksi miellettyihin tehtäviin.

Yksi heistä opiskelee johtamisen psykologiaa ja tähtää johtotehtäviin.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.