Varoitus: Ajokeli on monin paikoin edel­leen huono tai jopa erit­täin huono

Akkuteollisuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pääs­tö­tön­tä teol­li­sen mit­ta­kaa­van kai­vos­ta ei ole, eikä ny­ky­tek­nii­kal­la tule

03.04.2021 08:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­dis­tu­va ja kun­nian­hi­moi­nen EU-lain­sää­dän­tö on mah­dol­li­suus Suomen vas­tuul­li­sel­le akku- ja raa­ka-ai­ne­tuo­tan­nol­le

04.03.2021 06:30
Tilaajille
Työelämäprofessori Hannele Pokka: Akkukilpailussa Suomen on satsattava osaamiseen
Kolumni

Työ­elä­mä­pro­fes­so­ri Hannele Pokka: Ak­ku­kil­pai­lus­sa Suomen on sat­sat­ta­va osaa­mi­seen

14.02.2021 12:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­ty­ta­lous on vahva vaih­to­eh­to ak­ku­poh­jai­sel­le ener­gia­va­ras­toin­nil­le ja käy­töl­le

09.02.2021 08:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi tar­vit­see ak­ku­stra­te­gian to­teu­tu­mi­sek­si myös mal­min­et­sin­tä­stra­te­gian – pelkän kier­rä­tys­ma­te­riaa­lin varassa ei voi tuottaa uusia akkuja

05.02.2021 10:00 1
Tilaajille
Akkustrategia ehdottaa Suomeen akkulähettiläitä ja akkuinsinöörien koulutusta – "Yksi suurimmista mahdollisuuksista vuosikymmeniin"

Ak­ku­stra­te­gia eh­dot­taa Suomeen ak­ku­lä­het­ti­läi­tä ja ak­ku­in­si­nöö­rien kou­lu­tus­ta – "Yksi suu­rim­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta vuo­si­kym­me­niin"

26.01.2021 13:29 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­au­toi­lu on kallis rat­kai­su yk­si­tyi­sil­le ih­mi­sil­le ja yh­teis­kun­nal­le

22.12.2020 03:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mel­la on oltava viisas mal­min­et­sin­tä­stra­te­gia – mal­min­et­sin­tä on ak­ku­teol­li­suu­den si­joit­tu­mi­sen edel­ly­tys

13.07.2020 07:00
Tilaajille
Suomeen halutaan jopa miljardin euron investoinnit akkuteollisuuteen – 300 miljoonaa valtion rahaa vasta sysää hankkeet liikkeelle

Suomeen ha­lu­taan jopa mil­jar­din euron in­ves­toin­nit ak­ku­teol­li­suu­teen – 300 mil­joo­naa valtion rahaa vasta sysää hank­keet liik­keel­le

08.06.2020 06:00
Tilaajille