Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ve­ty­ta­lous on vahva vaih­to­eh­to ak­ku­poh­jai­sel­le ener­gia­va­ras­toin­nil­le ja käy­töl­le

Kaleva avaa näkemyksiään 8.2. pääkirjoituksessaan akkuklusterin mahdollisuuksista. On helppo yhtyä toiveisiin siitä, että akkuteollisuus voisi muodostua yhdeksi uudeksi teollisuuden tukijalaksi.

Itse pohtisin tässä yhteydessä laajemminkin panostamista energian tuotantoon ja varastointiin liittyvään tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Uusiutuvat tuotantomuodot, kuten tuuli- ja aurinkoenergia vaativat yleistyessään rinnalle toimivia energian varastointiratkaisuja.