Malminetsintä
Lukijalta Mielipide Jussi Lähde

Suo­mel­la on oltava viisas mal­min­et­sin­tä­stra­te­gia – mal­min­et­sin­tä on ak­ku­teol­li­suu­den si­joit­tu­mi­sen edel­ly­tys

13.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt on tehnyt yhteensä 700 neliökilometrin laajuiset varausilmoitukset Rovaniemen, Tervolan ja Tornion alueille

La­ti­tu­de 66 Cobalt on tehnyt yh­teen­sä 700 ne­liö­ki­lo­met­rin laa­jui­set va­raus­il­moi­tuk­set Ro­va­nie­men, Ter­vo­lan ja Tornion alueil­le

16.06.2020 13:57 0
Tilaajille