Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Säh­kö­au­toi­lu on kallis rat­kai­su yk­si­tyi­sil­le ih­mi­sil­le ja yh­teis­kun­nal­le

Sähköautot on valittu tulevaisuuden autoilun painopisteeksi huomioimatta siihen liittyviä lukuisia ongelmia. Akkujen valmistus edellyttää uusiutumattomien luonnonvarojen eli malmien louhintamäärien lisäämistä. Kaivosteollisuuden menetelmiä pitäisi kehittää nykyisestä huomattavasti, mikäli halutaan turvata puhdas maaperä ja ilma.

Kaivostoiminnassa ja siihen liittyvässä rahtiliikenteessä käytetään haitallisia fossiilisia polttoaineita. Lapin tärkeät elinkeinot, perinteinen porotalous ja luontomatkailu, eivät sovellu kaivosympäristöön.

Ajossa sähköakku on riski kolaritilanteissa: Akun räjähdysherkkyys on selvittämättä eikä tulipaloa voida sammuttaa perinteisin keinoin. Oikosulun mahdollisuus törmäystilanteissa lisää sähköiskujen vaaraa. Mikä on akun käyttöikä, toimivuus eri olosuhteissa kuten pakkaskeleillä ja miten akut kierrätetään ekologisesti? Toimiiko sähköauto ukkosenjohdattimena ja onko se hankalasti ja kalliisti korjattava kertakäyttötuote kuten muukin elektroniikka tänä päivänä? Kestääkö kantaverkko lisäkuormituksen?

"Ihmettelemmekin keitä ja mitä sähköautoilu siis lopulta hyödyttää?"

Sähköautoilu on kallis ratkaisu yksityisille ihmisille ja yhteiskunnille, kun huomioidaan siihen tarvittava infrastruktuuri, latauspisteet ja kaivutöitä vaativat maanalaiset sähkökaapeliverkostot massiivista käyttötarvetta varten.

Lue Digiä _0,25 € / viikko_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.