Rotuaari
Rotuaarin jatke saatiin valmiiksi Kirkkokadulla, lämmitetty kävelykatu ulottuu nyt Mannerheimin puistoon saakka

Ro­tuaa­rin jatke saatiin val­miik­si Kirk­ko­ka­dul­la, läm­mi­tet­ty kä­ve­ly­ka­tu ulottuu nyt Man­ner­hei­min puis­toon saakka

04.12.2020 15:30 23
Tilaajille
Elokapina osoitti mieltään Oulussa hautajaistunnelmissa – "On tehtävä ekologista jälleenrakennusta"

Elo­ka­pi­na osoitti miel­tään Oulussa hau­ta­jais­tun­nel­mis­sa – "On tehtävä eko­lo­gis­ta jäl­leen­ra­ken­nus­ta"

07.10.2020 20:26 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Kauppi

Oulun yli­opis­to Ro­tuaa­ril­le – ajatus olisi rat­kai­su useim­piin niihin toi­vei­siin, joita yli­opis­to­kes­kus­te­lun yh­tey­des­sä on esi­tet­ty

30.09.2020 06:30 31
Tilaajille
Pyöriä pysäköidään sikin sokin Rotuaarilla – liikenneinsinööri muuttaisi autojen pysäköintiruutuja pyöräparkeiksi

Pyöriä py­sä­köi­dään sikin sokin Ro­tuaa­ril­la – lii­ken­ne­in­si­nöö­ri muut­tai­si autojen py­sä­köin­ti­ruu­tu­ja pyö­rä­par­keik­si

07.09.2020 07:02 13
Tilaajille
Rotuaarin huoltoajoista syntynyt kitkaa Oulussa – kuljetuspalvelut kaipaavat selvyyttä jakeluruutujen käyttöön

Ro­tuaa­rin huol­to­ajois­ta syn­ty­nyt kitkaa Oulussa – kul­je­tus­pal­ve­lut kai­paa­vat sel­vyyt­tä ja­ke­lu­ruu­tu­jen käyt­töön

24.08.2020 06:00 12
Tilaajille
Kirkkokadun peruskorjaustyöt valmistuvat lokakuussa, jolloin läpikulku Saaristonkadun ja Sepänkadun välillä onnistuu taas – Rotuaari pysyy talvella sulana korttelinmatkan pidemmälle

Kirk­ko­ka­dun pe­rus­kor­jaus­työt val­mis­tu­vat lo­ka­kuus­sa, jolloin lä­pi­kul­ku Saa­ris­ton­ka­dun ja Se­pän­ka­dun välillä on­nis­tuu taas – Ro­tuaa­ri pysyy tal­vel­la sulana kort­te­lin­mat­kan pi­dem­mäl­le

19.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Roskien määrä Oulun keskustassa on lisääntynyt – Rotuaari ja kauppatori harjataan päivittäin

Roskien määrä Oulun kes­kus­tas­sa on li­sään­ty­nyt – Ro­tuaa­ri ja kaup­pa­to­ri har­ja­taan päi­vit­täin

04.08.2020 17:21
Tilaajille
Huoltoliikenne Rotuaarilla on lisääntynyt – pitkin kävelykatua pysäköidyt autot ärsyttävät jalankulkijoita

Huol­to­lii­ken­ne Ro­tuaa­ril­la on li­sään­ty­nyt – pitkin kä­ve­ly­ka­tua py­sä­köi­dyt autot är­syt­tä­vät ja­lan­kul­ki­joi­ta

26.06.2020 06:00 16
Tilaajille