Oulu: Terwa Towerin huo­neis­to­ho­tel­li ja toi­mis­to­ti­lat jä­te­tään pois

Oikeuden tuomiot: Ou­lu­lais­fes­ti­vaa­lis­ta vaa­dit­tiin oi­keu­des­sa yli 100 000 euron kor­vauk­sia

Polkupyörät: Va­paa­eh­toi­set ke­rä­si­vät Oulun kes­kus­tas­ta 850 hy­lät­tyä pyörää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rotuaari
Kuukausi
Kaleva Live: Tiernapoikakilpailu 150-vuotisjuhlien tunnelmissa Rotuaarin lavalla – seuraa perinteisen kisan finaalin ratkaisun hetket tallenteena täältä

Kaleva Live: Tier­na­poi­ka­kil­pai­lu 150-vuo­tis­juh­lien tun­nel­mis­sa Ro­tuaa­rin lavalla – seuraa pe­rin­tei­sen kisan fi­naa­lin rat­kai­sun hetket tal­len­tee­na täältä

26.11.2023 15:27 11
Tilaajille
Kaleva Liven viikonlopussa laulavia tiernapoikia ja liikkuvia niittomiehiä – katso sunnuntain ohjelmisto täältä

Kaleva Liven vii­kon­lo­pus­sa lau­la­via tier­na­poi­kia ja liik­ku­via niit­to­mie­hiä – katso sun­nun­tain oh­jel­mis­to täältä

22.11.2023 14:00 1
Rotuaarilla sijaitseva kivijalkakauppa jättää Black fridayn väliin, koska ei näe siinä mitään hyvää

Ro­tuaa­ril­la si­jait­se­va ki­vi­jal­ka­kaup­pa jättää Black fridayn väliin, koska ei näe siinä mitään hyvää

19.11.2023 17:00 26
Tilaajille
Kaleva Live: Joulukatu aukeamassa Rotuaarilla, Coca-Colan joulurekka saapui Mannerheiminpuistoon – katso täältä, miltä Oulun keskustan perjantai-illan tunnelma näytti

Kaleva Live: Jou­lu­ka­tu au­kea­mas­sa Ro­tuaa­ril­la, Co­ca-Co­lan jou­lu­rek­ka saapui Man­ner­hei­min­puis­toon – katso täältä, miltä Oulun kes­kus­tan per­jan­tai-il­lan tun­nel­ma näytti

10.11.2023 12:00 25
Tilaajille
Rotuaarin aukiosta puuhataan tunnelmallista joulumetsää – "Katsotaan, mitä ihmiset tykkäävät"

Ro­tuaa­rin au­kios­ta puu­ha­taan tun­nel­mal­lis­ta jou­lu­met­sää – "Kat­so­taan, mitä ihmiset tyk­kää­vät"

09.11.2023 06:04 25
Tierna-aika alkaa Oulussa perjantaina jouluvalojen sytyttämisellä – Tiernatori laajenee tänä vuonna

Tier­na-ai­ka alkaa Oulussa per­jan­tai­na jou­lu­va­lo­jen sy­tyt­tä­mi­sel­lä – ­Tier­na­to­ri laa­je­nee tänä vuonna

06.11.2023 20:04 15
Vanhemmat
Onko Oulun keskustaan kaavoitettu asuntoja kivijalkakauppojen kustannuksella? Kaupungin mukaan pula liiketiloista on seurausta asuntojen korkeista neliöhinnoista

Onko Oulun kes­kus­taan kaa­voi­tet­tu asun­to­ja ki­vi­jal­ka­kaup­po­jen kus­tan­nuk­sel­la? Kau­pun­gin mukaan pula lii­ke­ti­lois­ta on seu­raus­ta asun­to­jen kor­keis­ta ne­liö­hin­nois­ta

27.10.2023 16:00 50
Tilaajille
Pitäisikö taas puhua Rotuaarin kattamisesta? Valtuuston puheenjohtaja Jarmo J. Husso arvelee, että katetta vastustetaan vain puskaradiossa

Pi­täi­si­kö taas puhua Ro­tuaa­rin kat­ta­mi­ses­ta? Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso ar­ve­lee, että katetta vas­tus­te­taan vain pus­ka­ra­dios­sa

20.10.2023 17:00 63
Tilaajille
Rotuaarilla soi viulu, johon Clint Eastwood kaiversi nimensä – Oululainen Jari Suomalainen kertoo, kuinka hän päätyi soittamaan legendaariselle näyttelijälle

Ro­tuaa­ril­la soi viulu, johon Clint East­wood kai­ver­si nimensä – Ou­lu­lai­nen Jari Suo­ma­lai­nen kertoo, kuinka hän päätyi soit­ta­maan le­gen­daa­ri­sel­le näyt­te­li­jäl­le

24.09.2023 07:00 4
Tilaajille
Vaatekauppa Rotuaarilla on nyt myös baari ja lounge, sillä ajassa on pysyttävä mukana – Selvitimme, mitä Oulun paraatipaikalle tapahtuu

Vaa­te­kaup­pa Ro­tuaa­ril­la on nyt myös baari ja lounge, sillä ajassa on py­syt­tä­vä mukana – Sel­vi­tim­me, mitä Oulun pa­raa­ti­pai­kal­le ta­pah­tuu

02.09.2023 06:00 46
Tilaajille
Ilmakitaransoiton maailmanmestari on Japanin Nanami “Seven Seas” Nagura – finaalin ainoalle suomalaiselle toinen sija

Il­ma­ki­ta­ran­soi­ton maail­man­mes­ta­ri on Japanin Nanami “Seven Seas” Nagura – fi­naa­lin ai­noal­le suo­ma­lai­sel­le toinen sija

25.08.2023 23:25 5
Tilaajille
Ukrainan itsenäisyyspäivää juhlitaan tänään Rotuaarilla konsertin ja puheiden merkeissä

Uk­rai­nan it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan tänään Ro­tuaa­ril­la kon­ser­tin ja pu­hei­den mer­keis­sä

24.08.2023 11:12 3
Rotuaarin kestohahmo Markus H. Korhonen laihtui nopeasti niin paljon, ettei miestä meinaa tunnistaa – 15 vuotta sitten kolarissa menetetty muistikin on alkanut palailla pätkittäin

Ro­tuaa­rin kes­to­hah­mo Markus H. Kor­ho­nen laihtui no­peas­ti niin paljon, ettei miestä meinaa tun­nis­taa – 15 vuotta sitten ko­la­ris­sa me­ne­tet­ty muis­ti­kin on alkanut pa­lail­la pät­kit­täin

17.08.2023 19:30 47
Tilaajille
Muis­tat­ko, kun Ro­tuaa­rin pallo ha­lut­tiin hä­vit­tää? Kauppiaat olisivat poistaneet pallon ja esiintymislavan, mutta sitten kau­pun­ki­lai­set äläh­ti­vät

Muis­tat­ko, kun Ro­tuaa­rin pallo ha­lut­tiin hä­vit­tää? Kaup­piaat oli­si­vat pois­ta­neet pallon ja esiin­ty­mis­la­van, mutta sitten kau­pun­ki­lai­set äläh­ti­vät

15.08.2023 11:12 8
Tilaajille
Ilmakitaransoiton MM-kisoihin ehtii vielä osallistua – Mustien hevosten haku auki perjantaihin saakka

Il­ma­ki­ta­ran­soi­ton MM-ki­soi­hin ehtii vielä osal­lis­tua – ­Mus­tien he­vos­ten haku auki per­jan­tai­hin saakka

11.07.2023 15:00
Kiinnostaako shakki, skeittaus tai sambakulkue Rotuaarilla? – Uusi tapahtuma testaa kolmen viikon ajan, millä sinut saa tulemaan kävelykadulle

Kiin­nos­taa­ko shakki, skeit­taus tai sam­ba­kul­kue Ro­tuaa­ril­la? – Uusi ta­pah­tu­ma testaa kolmen viikon ajan, millä sinut saa tu­le­maan kä­ve­ly­ka­dul­le

05.07.2023 06:00 19
Tilaajille
Riemukas Rotuaari tuo Oulun keskustaan sambakulkueen ja kädentaitojen työpajoja

Rie­mu­kas Ro­tuaa­ri tuo Oulun kes­kus­taan sam­ba­kul­kueen ja kä­den­tai­to­jen työ­pa­jo­ja

04.07.2023 09:21 3
Rotuaarin pallon mystinen vika jatkuu Oulussa – jo viime kesänä taisteltiin saman ongelman kanssa

Ro­tuaa­rin pallon mys­ti­nen vika jatkuu Oulussa – jo viime kesänä tais­tel­tiin saman on­gel­man kanssa

29.05.2023 10:32 42
Tilaajille
Sujuvan asioinnin kokeilussa kiiteltiin Talavikatua ja pyöräpysäköintikatosta – Oululaiset toivovat katujen elävöittämistä jatkossakin

Sujuvan asioin­nin ko­kei­lus­sa kii­tel­tiin Ta­la­vi­ka­tua ja pyö­rä­py­sä­köin­ti­ka­tos­ta – Ou­lu­lai­set toi­vo­vat katujen elä­vöit­tä­mis­tä jat­kos­sa­kin

22.05.2023 14:21 2
Tilaajille