Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Ydinvoima
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Han­hi­ki­ven­nie­mel­lä val­lit­see hä­vi­tyk­sen kau­his­tus

25.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Voimakkaat räjähdykset järisyttivät Zaporizhzhjan ydinvoimala-aluetta Etelä-Ukrainassa – Venäjä ja Ukraina syyttelevät toisiaan

Voi­mak­kaat rä­jäh­dyk­set jä­ri­syt­ti­vät Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­la-aluet­ta Ete­lä-Uk­rai­nas­sa – Venäjä ja Ukraina syyt­te­le­vät toi­siaan

20.11.2022 19:07 23
Fennovoiman luonne puhututti, Nord Stream -maininta poistui ja Uniper-kauppa sai kehuja – kokousmuistiinpanot viiden vuoden takaa avaavat virkamiesten sekalaista suhtautumista Venäjään

Fen­no­voi­man luonne pu­hu­tut­ti, Nord Stream -mai­nin­ta poistui ja Uni­per-kaup­pa sai kehuja – ko­kous­muis­tiin­pa­not viiden vuoden takaa avaavat vir­ka­mies­ten se­ka­lais­ta suh­tau­tu­mis­ta Ve­nä­jään

30.10.2022 10:45 2
Tilaajille
Olkiluodon kolmosreaktorin turbiinilaitoksen vaurioita selvitetään yhä – havaituilla säröillä ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen

Ol­ki­luo­don kol­mos­reak­to­rin tur­bii­ni­lai­tok­sen vau­rioi­ta sel­vi­te­tään yhä – ha­vai­tuil­la sä­röil­lä ei ole vai­ku­tus­ta ydin­tur­val­li­suu­teen

28.10.2022 17:53 5
Ydinvoima suometti ja sai valehtelemaan itselle
Kolumni

Ydin­voi­ma suo­met­ti ja sai va­leh­te­le­maan itselle

24.10.2022 06:00 6
Tilaajille
Olkiluodon kolmosreaktorin turbiinilaitoksessa havaittu vaurioita, vaikuttanee säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen

Ol­ki­luo­don kol­mos­reak­to­rin tur­bii­ni­lai­tok­ses­sa ha­vait­tu vau­rioi­ta, vai­kut­ta­nee sään­nöl­li­sen säh­kön­tuo­tan­non aloit­ta­mi­seen

19.10.2022 06:28 16
Pienydinvoimalat tulevat, ja ne voisivat olla osa myös Pyhäjoen Hanhikiven tulevaisuutta
Pääkirjoitus

Pien­ydin­voi­ma­lat tu­le­vat, ja ne voi­si­vat olla osa myös Py­hä­joen Han­hi­ki­ven tu­le­vai­suut­ta

17.10.2022 20:00 16
Tilaajille
Fortum kertoo käynnistävänsä selvityksen edellytyksistä ydinvoiman lisäämiseen Suomessa ja Ruotsissa

Fortum kertoo käyn­nis­tä­vän­sä sel­vi­tyk­sen edel­ly­tyk­sis­tä ydin­voi­man li­sää­mi­seen Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa

17.10.2022 10:05 32
Olkiluoto 3 käy ensimmäistä kertaa täydellä teholla – Euroopan suurimman sähköntuotantolaitoksen käytön alkamiseen kohdistuvat suuret odotukset

Ol­ki­luo­to 3 käy en­sim­mäis­tä kertaa täy­del­lä teholla – Eu­roo­pan suu­rim­man säh­kön­tuo­tan­to­lai­tok­sen käytön al­ka­mi­seen koh­dis­tu­vat suuret odo­tuk­set

30.09.2022 12:38 26
Energiankulutus väheni kymmenen prosenttia alkuvuonna, sähkön kulutus laski viisi prosenttia – päästöt vähenivät

Ener­gian­ku­lu­tus väheni kym­me­nen pro­sent­tia al­ku­vuon­na, sähkön kulutus laski viisi pro­sent­tia – päästöt vä­he­ni­vät

30.09.2022 08:39 11
Yle: Olkiluoto 3 putosi pois sähköntuotannosta häiriön takia

Yle: Ol­ki­luo­to 3 putosi pois säh­kön­tuo­tan­nos­ta häiriön takia

25.09.2022 09:00 21
Menimme ydinvoimalaan, joka ratkaisee sähköpulan ankaruuden talvella – Vuosikymmenien polttoainekapselit mahtuisivat kaksioon ja ne haudataan yli 400 metriä maan alle

Menimme ydin­voi­ma­laan, joka rat­kai­see säh­kö­pu­lan an­ka­ruu­den tal­vel­la – Vuo­si­kym­me­nien polt­to­ai­ne­kap­se­lit mah­tui­si­vat kak­sioon ja ne hau­da­taan yli 400 metriä maan alle

10.09.2022 14:00 7
Tilaajille
Olkiluoto 3:n koekäyttöohjelma tähtää joulukuuhun, mutta takapakkeja se ei kestä – elintärkeä vaihe alkoi

Ol­ki­luo­to 3:n koe­käyt­tö­oh­jel­ma tähtää jou­lu­kuu­hun, mutta ta­ka­pak­ke­ja se ei kestä – elin­tär­keä vaihe alkoi

06.09.2022 14:53 12
Tilaajille
Säteilyturvakeskus myönsi luvan Olkiluodon kolmosreaktorin tehon nostolle

Sä­tei­ly­tur­va­kes­kus myönsi luvan Ol­ki­luo­don kol­mos­reak­to­rin tehon nos­tol­le

06.09.2022 13:27 2
Venäjä teki ydinvoimalasta sota-aseen, joka perustuu pelottelun ohella aitoihin uhkiin
Pääkirjoitus

Venäjä teki ydin­voi­ma­las­ta so­ta-aseen, joka pe­rus­tuu pe­lot­te­lun ohella ai­toi­hin uhkiin

29.08.2022 20:00 6
Tilaajille
YK:n pääsihteerin mukaan Zaporizhzhjan ydinvoimalan sähkö on ukrainalaista – Macron ja Putin kannattavat tarkkailijoiden lähettämistä voimalaan

YK:n pää­sih­tee­rin mukaan Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan sähkö on uk­rai­na­lais­ta – Macron ja Putin kan­nat­ta­vat tark­kai­li­joi­den lä­het­tä­mis­tä voi­ma­laan

19.08.2022 20:16 2
IAEA varoittaa venäläisten Ukrainassa valtaaman ydinvoimalan tilanteen olevan uhkaava

IAEA va­roit­taa ve­nä­läis­ten Uk­rai­nas­sa val­taa­man ydin­voi­ma­lan ti­lan­teen olevan uhkaava

03.08.2022 06:35 1
Olkiluodon ydinvoimalan ykkösreaktori toimii seisokin jälkeen – reaktorin polttoainelatausta oli muutettava.

Ol­ki­luo­don ydin­voi­ma­lan yk­kös­reak­to­ri toimii sei­so­kin jälkeen – reak­to­rin polt­to­ai­ne­la­taus­ta oli muu­tet­ta­va.

18.07.2022 14:27
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­voi­mas­ta ener­gian­tuo­tan­non sel­kä­ran­ka

16.07.2022 05:30 1
Tilaajille
Fennovoiman entiset johtajat ryhtyvät yhteistyöhön ruotsalaisfirman kanssa – "Monia projekteja on jo  valmisteluvaiheessa"

Fen­no­voi­man entiset joh­ta­jat ryh­ty­vät yh­teis­työ­hön ruot­sa­lais­fir­man kanssa – "Monia pro­jek­te­ja on jo val­mis­te­lu­vai­hees­sa"

30.06.2022 16:04