Pyhäjoki
Lukijalta Mielipide Jaakko Jukkola

Lapsen paras hoito- ja kas­vu­paik­ka on koti – miten on mah­dol­lis­ta, ettei paras ole edes vaih­to­eh­to­na muille kuin alle kol­me­vuo­tiail­le?

04.01.2021 04:30 1
Tilaajille
Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa neljä koronatartuntaa Pyhäjoella – Kaksi todettu karanteenissa olleilla ulkomaalaisilla majoituskylässä, altistuneita kymmenkunta

Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­sa neljä ko­ro­na­tar­tun­taa Py­hä­joel­la – Kaksi todettu ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la ul­ko­maa­lai­sil­la ma­joi­tus­ky­läs­sä, al­tis­tu­nei­ta kym­men­kun­ta

30.12.2020 06:00 5
Tilaajille
Fennovoiman rakentamisluvan kannalta tärkeä turvallisuusseloste halutaan saada valmiiksi kevään aikana – Titan-2 jatkaa ehdollisena pääurakoitsijana

Fen­no­voi­man ra­ken­ta­mis­lu­van kan­nal­ta tärkeä tur­val­li­suus­se­los­te ha­lu­taan saada val­miik­si kevään aikana – Titan-2 jatkaa eh­dol­li­se­na pää­ura­koit­si­ja­na

21.12.2020 12:28
Hyyde aiheuttanut ongelmia vesivoimaloille Pohjois-Pohjanmaalla, muun muassa Uljualla – ongelman taustalla lämmin ja sateinen syksy

Hyyde ai­heut­ta­nut on­gel­mia ve­si­voi­ma­loil­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la, muun muassa Ul­jual­la – on­gel­man taus­tal­la lämmin ja sa­tei­nen syksy

17.12.2020 12:40 5
STUK International myy Säteilyturvakeskuksen osaamista Saudi-Arabiaan – Toimitusjohtaja: Politiikka ei kuulu meille, toimimme Suomen valtion linjan mukaisesti

STUK In­ter­na­tio­nal myy Sä­tei­ly­tur­va­kes­kuk­sen osaa­mis­ta Sau­di-Ara­biaan – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: Po­li­tiik­ka ei kuulu meille, toi­mim­me Suomen valtion linjan mu­kai­ses­ti

13.12.2020 06:00 3
Tilaajille
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän viestintäpäälliköksi Siikajokilaakson päätoimittaja Juha Honkala

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män vies­tin­tä­pääl­li­kök­si Sii­ka­jo­ki­laak­son pää­toi­mit­ta­ja Juha Honkala

17.11.2020 13:25
Fennovoima aikoo pärjätä tuulivoimalle: Ydinvoimalan koko tuotanto kuluisi Raahen vähäpäästöiseksi uudistuvassa terästehtaassa

Fen­no­voi­ma aikoo pärjätä tuu­li­voi­mal­le: Ydin­voi­ma­lan koko tuo­tan­to kuluisi Raahen vä­hä­pääs­töi­sek­si uu­dis­tu­vas­sa te­räs­teh­taas­sa

15.11.2020 06:00 6
Tilaajille
Fennovoima: Ydinvoimalan aikataulusta pidetään kiinni, vaikka osa paperisodasta on sujunut odotettua hitaammin

Fen­no­voi­ma: Ydin­voi­ma­lan ai­ka­tau­lus­ta pi­de­tään kiinni, vaikka osa pa­pe­ri­so­das­ta on sujunut odo­tet­tua hi­taam­min

09.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Kotiseutumuseon pihapiiriin valmistuu harvinaisuus Pyhäjoella: Aikaa kestävä perinnekatto vaatii 816 tuohiarkkia ja noin 400 malkaa

Ko­ti­seu­tu­mu­seon pi­ha­pii­riin val­mis­tuu har­vi­nai­suus Py­hä­joel­la: Aikaa kestävä pe­rin­ne­kat­to vaatii 816 tuo­hi­ark­kia ja noin 400 malkaa

01.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Puurakennus vaurioitui pahoin tulipalossa Pyhäjoen Yppärissä – tuli eteni rajusti sisätiloissa

Puu­ra­ken­nus vau­rioi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Py­hä­joen Yp­pä­ris­sä – tuli eteni rajusti si­sä­ti­lois­sa

04.10.2020 09:02
Tulipalo Yppärissä
Lukijalta

Tu­li­pa­lo Yp­pä­ris­sä

04.10.2020 09:00
Nosturiauton ulosajo ja nosto sulki Pyhäjoen ja Vihannin välisen tien useiksi tunneiksi – 60 tonnin painoinen auto saatiin pois ojasta yöllä

Nos­tu­ri­au­ton ulosajo ja nosto sulki Py­hä­joen ja Vi­han­nin välisen tien useiksi tun­neik­si – 60 tonnin pai­noi­nen auto saatiin pois ojasta yöllä

26.08.2020 17:44 1
Pyhäjokinen itseoppinut valokuvaaja Vesa Koskela löytää mieluisimmat kohteensa linnuista ja metsäneläimistä, myös maisemakuvaus houkuttelee

Py­hä­jo­ki­nen it­se­op­pi­nut va­lo­ku­vaa­ja Vesa Koskela löytää mie­lui­sim­mat koh­teen­sa lin­nuis­ta ja met­sä­ne­läi­mis­tä, myös mai­se­ma­ku­vaus hou­kut­te­lee

19.08.2020 19:00
Tilaajille
Varastokäytössä ollut rakennus paloi pahoin omakotitalon pihassa Pyhäjoella – tuli ei päässyt leviämään taloon

Va­ras­to­käy­tös­sä ollut ra­ken­nus paloi pahoin oma­ko­ti­ta­lon pihassa Py­hä­joel­la – tuli ei päässyt le­viä­mään taloon

18.08.2020 09:55
Pyhäjokiset ovat ylpeitä Kaliforniastaan, vaikkei se ole yhtä suuri kuin amerikkalaiskaimansa – "Kaikki täällä asuvat mieltävät itsensä kalifornialaisiksi"

Py­hä­jo­ki­set ovat ylpeitä Ka­li­for­nias­taan, vaikkei se ole yhtä suuri kuin ame­rik­ka­lais­kai­man­sa – "Kaikki täällä asuvat miel­tä­vät itsensä ka­li­for­nia­lai­sik­si"

10.08.2020 07:00
Tilaajille
Markkinaehtoisia tuulivoimaloita nousee Pohjois-Pohjanmaalle kuin sieniä sateella – Kunnat ovat itse aktiivisia, koska tuulivoima tuo merkittävät kiinteistötuloverot tyhjiin kassoihin

Mark­ki­na­eh­toi­sia tuu­li­voi­ma­loi­ta nousee Poh­jois-Poh­jan­maal­le kuin sieniä sa­teel­la – Kunnat ovat itse ak­tii­vi­sia, koska tuu­li­voi­ma tuo mer­kit­tä­vät kiin­teis­tö­tu­lo­ve­rot tyhjiin kas­soi­hin

04.08.2020 20:00 6
Tilaajille
Poliisi: Pyhäjoella kolarissa olleesta karhusta ei ole tullut havaintoja – eläin voi kuitenkin olla vaarallinen

Po­lii­si: Py­hä­joel­la ko­la­ris­sa ol­lees­ta kar­hus­ta ei ole tullut ha­vain­to­ja – eläin voi kui­ten­kin olla vaa­ral­li­nen

20.07.2020 15:08
Henkilöauto törmäsi karhuun Pyhäjoen Oulaistentiellä, poliisi varoitti mahdollisesti loukkaantuneesta eläimestä – etsinnät lopetettiin

Hen­ki­lö­au­to törmäsi karhuun Py­hä­joen Ou­lais­ten­tiel­lä, poliisi va­roit­ti mah­dol­li­ses­ti louk­kaan­tu­nees­ta eläi­mes­tä – et­sin­nät lo­pe­tet­tiin

16.07.2020 10:24 2
Tanssikeskus Citydancen kasvatti Silja Tuovinen hyvästeli Berliinin-kotinsa ja toteutti haaveensa Pyhäjoella – "Kun kerran tulin Pyhäjoelle, haluan tarjota kyläyhteisölle omaa osaamistani"

Tans­si­kes­kus Ci­ty­dan­cen kas­vat­ti Silja Tuo­vi­nen hy­väs­te­li Ber­lii­nin-ko­tin­sa ja to­teut­ti haa­veen­sa Py­hä­joel­la – "Kun kerran tulin Py­hä­joel­le, haluan tarjota ky­lä­yh­tei­söl­le omaa osaa­mis­ta­ni"

23.06.2020 19:00
Tilaajille