Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Kulttuuri: Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut

Ydinvoimalat
Zelenskyi vaatii lisäpakotteita Venäjälle ydinvoimalan tulittamisen vuoksi

Ze­lens­kyi vaatii li­sä­pa­kot­tei­ta Ve­nä­jäl­le ydin­voi­ma­lan tu­lit­ta­mi­sen vuoksi

07.08.2022 11:25 16
Euroopan suurin ydinvoimala Ukrainassa on vaurioitunut pahasti tulituksessa, kertoo voimalayhtiö – Vakava riski vuodosta

Eu­roo­pan suurin ydin­voi­ma­la Uk­rai­nas­sa on vau­rioi­tu­nut pahasti tu­li­tuk­ses­sa, kertoo voi­ma­la­yh­tiö – Vakava riski vuo­dos­ta

06.08.2022 16:59 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­voi­mas­ta ener­gian­tuo­tan­non sel­kä­ran­ka

16.07.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Isojen ydin­voi­ma­loi­den aika on ohi, mo­du­laa­ri­nen pien­reak­to­ri olisi kus­tan­nus­te­ho­kas tapa tuottaa ener­giaa

28.06.2022 05:30 2
Tilaajille
Uutissuomalaisen kysely: Enemmistö suomalaisista kannattaa uuden ydinvoimalan rakentamista

Uu­tis­suo­ma­lai­sen kysely: Enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta kan­nat­taa uuden ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­ta

07.06.2022 05:00 9
STUK teki uudet laskelmat kuvitelluista ydinvoimalaonnettomuuksista – aseellisten konfliktien vaikutusta raportissa ei arvioida

STUK teki uudet las­kel­mat ku­vi­tel­luis­ta ydin­voi­ma­la­on­net­to­muuk­sis­ta – aseel­lis­ten konf­lik­tien vai­ku­tus­ta ra­por­tis­sa ei ar­vioi­da

12.05.2022 18:39 1
Tilaajille
Fennovoima aloittaa yt-lain mukaiset muutosneuvottelut – Hallintorakennus rakennetaan kaikesta huolimatta loppuun

Fen­no­voi­ma aloit­taa yt-lain mu­kai­set muu­tos­neu­vot­te­lut – Hal­lin­to­ra­ken­nus ra­ken­ne­taan kai­kes­ta huo­li­mat­ta loppuun

04.05.2022 15:04 11
Tilaajille
Kauppakamariosaston Raimo Seikkala: "Ydinvoimalahanke on tuonut hyvinvointia tälle alueelle 15 kultakaivoksen verran"

Kaup­pa­ka­ma­ri­osas­ton Raimo Seik­ka­la: "Y­din­voi­ma­la­han­ke on tuonut hy­vin­voin­tia tälle alueel­le 15 kul­ta­kai­vok­sen verran"

03.05.2022 14:44 4
Tilaajille
Olkiluoto 3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittaminen siirtyy syyskuulle

Ol­ki­luo­to 3:n sään­nöl­li­sen säh­kön­tuo­tan­non aloit­ta­mi­nen siirtyy syys­kuul­le

29.04.2022 09:19 3
"Historiallinen päivä" – Olkiluoto 3 kytkettiin onnistuneesti kantaverkkoon

"His­to­rial­li­nen päivä" – Ol­ki­luo­to 3 kyt­ket­tiin on­nis­tu­nees­ti kan­ta­verk­koon

12.03.2022 13:40 17
Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamisluvan politisoimiselle on painavat syyt – työkaluksi on valikoitunut geopoliittinen riskianalyysi
Kolumni

Fen­no­voi­man Py­hä­joen ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­lu­van po­li­ti­soi­mi­sel­le on pai­na­vat syyt – työ­ka­luk­si on va­li­koi­tu­nut geo­po­liit­ti­nen ris­ki­ana­lyy­si

11.03.2022 06:00 3
Tilaajille
"Jos ydinvoimala halutaan Pyhäjoelle, pitää aloittaa aivan alusta", sanoo kauppaoikeuden professori Soili Nystén-Haarala

"Jos ydin­voi­ma­la ha­lu­taan Py­hä­joel­le, pitää aloit­taa aivan alus­ta", sanoo kaup­pa­oi­keu­den pro­fes­so­ri Soili Nystén-Haa­ra­la

10.03.2022 15:00 69
Tilaajille
STUK rauhoittelee Ukrainan ydinvoimalahyökkäyksestä huolestuneita – "Minkäänlaista onnettomuutta ei ole tapahtunut"

STUK rau­hoit­te­lee Uk­rai­nan ydin­voi­ma­la­hyök­käyk­ses­tä huo­les­tu­nei­ta – "Min­kään­lais­ta on­net­to­muut­ta ei ole ta­pah­tu­nut"

04.03.2022 13:52 1
Tilaajille
Ydinvoimalan piha Ukrainassa täyttyi taivaalta laskeutuvista "magnesiumsoihduista"

Ydin­voi­ma­lan piha Uk­rai­nas­sa täyttyi tai­vaal­ta las­keu­tu­vis­ta "mag­ne­sium­soih­duis­ta"

04.03.2022 11:49
Analyysi: Venäjä kohdistaa sotansa nyt naapurimaan ydinvoimaloihin, Euroopan suurin ydinvoimala oli tulessa valtauksen jälkeen – presidentti Zelenskyi: "Ydinterroria"

Ana­lyy­si: Venäjä koh­dis­taa sotansa nyt naa­pu­ri­maan ydin­voi­ma­loi­hin, Eu­roo­pan suurin ydin­voi­ma­la oli tulessa val­tauk­sen jälkeen – pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi: "Y­din­ter­ro­ria"

04.03.2022 11:52 5
Tilaajille
Stuk: Raskaat ajoneuvot nostavat ilmaan radioaktiivisuutta sisältävää pölyä – Suomessa ei vaaraa Tšernobylin kohonneista säteilytasoista

Stuk: Raskaat ajo­neu­vot nos­ta­vat ilmaan ra­dio­ak­tii­vi­suut­ta si­säl­tä­vää pölyä – Suo­mes­sa ei vaaraa Tšer­no­by­lin ko­hon­neis­ta sä­tei­ly­ta­sois­ta

25.02.2022 15:01 1
Stuk Iltalehdelle: Tšernobylin valtauksesta ei säteilyvaaraa Suomeen

Stuk Il­ta­leh­del­le: Tšer­no­by­lin val­tauk­ses­ta ei sä­tei­ly­vaa­raa Suomeen

25.02.2022 10:06 2
Fennovoima: Erilaisia riskejä kannattaa aina analysoida – "tuemme riskianalyysin tekemistä, jos meiltä apua pyydetään"

Fen­no­voi­ma: Eri­lai­sia riskejä kan­nat­taa aina ana­ly­soi­da – "tuemme ris­ki­ana­lyy­sin te­ke­mis­tä, jos meiltä apua pyy­de­tään"

23.02.2022 11:45 34
Tilaajille
Yle: Venäjän ja Ukrainen tilanne sekä epävarmuus rakentamisluvasta arveluttavat Pyhäjoen ydinvoimalaprojektiin sitoutuneita osakkaita

Yle: Venäjän ja Uk­rai­nen tilanne sekä epä­var­muus ra­ken­ta­mis­lu­vas­ta ar­ve­lut­ta­vat Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­pro­jek­tiin si­tou­tu­nei­ta osak­kai­ta

10.02.2022 09:22 21
Tilaajille
STUK aloittelee Hanhikiven turvallisuusarviota – arvio on rakentamisluvan suurin asiakirjakokonaisuus

STUK aloit­te­lee Han­hi­ki­ven tur­val­li­suus­ar­vio­ta – arvio on ra­ken­ta­mis­lu­van suurin asia­kir­ja­ko­ko­nai­suus

03.02.2022 15:00 9
Tilaajille