Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vladimir Putin
Suuren ydinasevallan yksinvaltias on sisimmältään päähän potkittu pikkupoika, ja siksi hän on niin  pelokas ja vainoharhainen – ja siksi hänellä on myös pohjaton tarve kostaa koko maailmalle
Essee

Suuren ydin­ase­val­lan yk­sin­val­tias on si­sim­mäl­tään päähän pot­kit­tu pik­ku­poi­ka, ja siksi hän on niin pelokas ja vai­no­har­hai­nen – ja siksi hänellä on myös poh­ja­ton tarve kostaa koko maail­mal­le

15.09.2023 15:30 19
Tilaajille
Putinin putoaminen on nurkan takana tai sitten ei – lännen toiveet ja sympatia eivät pelasta Ukrainaa
Pääkirjoitus

Putinin pu­toa­mi­nen on nurkan takana tai sitten ei – lännen toiveet ja sym­pa­tia eivät pelasta Uk­rai­naa

12.09.2023 20:00 10
Tilaajille
Dmitri Medvedev solvaa somessa EU-maita, vähemmistöjä ja suomalaista Mattia – Mihin katosi Venäjän yhden kauden presidentti, joka oli mukavampi kuin Putin?

Dmitri Med­ve­dev solvaa somessa EU-mai­ta, vä­hem­mis­tö­jä ja suo­ma­lais­ta Mattia – Mihin katosi Venäjän yhden kauden pre­si­dent­ti, joka oli mu­ka­vam­pi kuin Putin?

10.09.2023 12:00 15
Tilaajille
Prigozhinin surma ei vielä vakauta Putinin asemaa, mutta Venäjän sodanjohto voi hetken hengittää vapaammin
Pääkirjoitus

Pri­go­zhi­nin surma ei vielä vakauta Putinin asemaa, mutta Venäjän so­dan­joh­to voi hetken hen­git­tää va­paam­min

24.08.2023 16:40 14
Tilaajille
Tutkijan mukaan Prigozhinin kuolema oli väistämätön, mutta Putinin ongelmia se ei kokonaan poista

Tut­ki­jan mukaan Pri­go­zhi­nin kuolema oli väis­tä­mä­tön, mutta Putinin on­gel­mia se ei ko­ko­naan poista

24.08.2023 12:02 4
ISW: Putin lähes varmasti määräsi ampumaan alas Prigozhinin lentokoneen

ISW: Putin lähes var­mas­ti määräsi am­pu­maan alas Pri­go­zhi­nin len­to­ko­neen

24.08.2023 10:59 11
Putin kaalimaan vartijana
Lukijalta Kolumni

Putin kaa­li­maan var­ti­ja­na

18.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Jo ennestään vangittuna oleva Aleksei Navalnyi sai 19 vuoden tuomion

Jo en­nes­tään van­git­tu­na oleva Aleksei Na­val­nyi sai 19 vuoden tuomion

04.08.2023 19:11 8
Venäjän laivastovoima kalpenee uuden Naton rinnalla – Moni yksityiskohta paljastaa, että Putinin puhe 30 uuden sota-aluksen mahdista oli uhoa

Venäjän lai­vas­to­voi­ma kal­pe­nee uuden Naton rin­nal­la – Moni yk­si­tyis­koh­ta pal­jas­taa, että Putinin puhe 30 uuden so­ta-aluk­sen mah­dis­ta oli uhoa

01.08.2023 17:00 7
Tilaajille
Näkökulma: Biden myy äänestäjilleen Naton vahvuutta – Putin hyödyntää liittokunnan pulmia, jotka näkyvät Erdoganin ailahduksissa ja Ukrainan ohjaamisessa odotusaulaan

Nä­kö­kul­ma: Biden myy ää­nes­tä­jil­leen Naton vah­vuut­ta – Putin hyö­dyn­tää liit­to­kun­nan pulmia, jotka näkyvät Er­do­ga­nin ai­lah­duk­sis­sa ja Uk­rai­nan oh­jaa­mi­ses­sa odo­tus­au­laan

13.07.2023 11:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Naii­viu­den vaa­ral­li­suus – miksi Putinin po­li­tiik­kaa ei ole ym­mär­ret­ty?

12.07.2023 06:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi ve­nä­läi­set vai­ke­ne­vat?

06.07.2023 06:00 9
Tilaajille
Moscow Times: Venäläiskenraali Sergei Surovikin pidätetty – epäillään valinneen Wagner-pomon puolen kapinan aikana

Moscow Times: Ve­nä­läis­ken­raa­li Sergei Su­ro­vi­kin pi­dä­tet­ty – epäil­lään va­lin­neen Wag­ner-po­mon puolen kapinan aikana

29.06.2023 20:27 19
Analyysi: Putinin tv-puhe tarjosi ummentuneen tuulahduksen valeplaneetalta, muttei nimennyt Prigozhinia – "Koko yhteiskunta torjui päättäväisesti heidän toimensa"

Ana­lyy­si: Putinin tv-puhe tarjosi um­men­tu­neen tuu­lah­duk­sen va­lep­la­nee­tal­ta, muttei ni­men­nyt Pri­go­zhi­nia – "Koko yh­teis­kun­ta torjui päät­tä­väi­ses­ti heidän toi­men­sa"

27.06.2023 12:51 3
Tilaajille
Presidentti Putin: Wagnerin taistelijat voivat liittyä armeijaan tai lähteä Valko-Venäjälle

Pre­si­dent­ti Putin: Wag­ne­rin tais­te­li­jat voivat liittyä ar­mei­jaan tai lähteä Val­ko-Ve­nä­jäl­le

26.06.2023 23:23 13
Prigozhin-farssin loppunäytös vielä näkemättä, mutta Putin ei entistä mahtiaan saa enää takaisin
Pääkirjoitus

Pri­go­zhin-fars­sin lop­pu­näy­tös vielä nä­ke­mät­tä, mutta Putin ei entistä mah­tiaan saa enää ta­kai­sin

25.06.2023 20:55 6
Tilaajille
Prigozhinin luotsaama kapina heikensi Putinin asemaa ja saattoi olla vasta alkusoittoa, arvioivat suomalaisasiantuntijat

Pri­go­zhi­nin luot­saa­ma kapina hei­ken­si Putinin asemaa ja saattoi olla vasta al­ku­soit­toa, ar­vioi­vat suo­ma­lais­asian­tun­ti­jat

25.06.2023 19:15 11
Moskovassa erikoisturvatoimet jatkuvat Wagner-kapinan päättymisestä huolimatta

Mos­ko­vas­sa eri­kois­tur­va­toi­met jat­ku­vat Wag­ner-ka­pi­nan päät­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta

25.06.2023 22:14 4
Näkökulma:  Prigozhin kaappasi sotilaspiirin ja eteni kohti Moskovaa, mutta keskeytti äkisti – Käsittämätön draama osoittaa, että Putinin Venäjä on sisältä heikko

Nä­kö­kul­ma: Pri­go­zhin kaap­pa­si so­ti­las­pii­rin ja eteni kohti Mos­ko­vaa, mutta kes­keyt­ti äkisti – Kä­sit­tä­mä­tön draama osoit­taa, että Putinin Venäjä on sisältä heikko

25.06.2023 20:16 11
Tilaajille
Sekava ja vaarallinen valtataistelu alkoi Venäjällä – Putin antoi pitkään villin kortin Jevgeni Prigozhinille, joka nyt uhkaa pomoaan sisällissodalla

Sekava ja vaa­ral­li­nen val­ta­tais­te­lu alkoi Ve­nä­jäl­lä – Putin antoi pitkään villin kortin Jevgeni Pri­go­zhi­nil­le, joka nyt uhkaa pomoaan si­säl­lis­so­dal­la

24.06.2023 10:20 21
Tilaajille