Krematorio: Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin koko kesän ajan

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Luitko jo tämän: Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

virpiniemi
Oulun uudelle ensilumenladulle etsitään paikkaa Virpiniemestä – Jostain pitäisi löytää ison jalkapallokentän kokoinen tontti lumikasalle

Oulun uudelle en­si­lu­men­la­dul­le et­si­tään paikkaa Vir­pi­nie­mes­tä – Jostain pitäisi löytää ison jal­ka­pal­lo­ken­tän ko­koi­nen tontti lu­mi­ka­sal­le

03.05.2023 08:13 22
Kritiikkiä saanut Virpiniementie imaisi ojaan roska-auton ja koulubussin – "Noin siinä käy"

Kri­tiik­kiä saanut Vir­pi­nie­men­tie imaisi ojaan ros­ka-au­ton ja kou­lu­bus­sin – "Noin siinä käy"

23.03.2023 12:06 49
Tilaajille
Drooni kuvaa, kun oululainen hurjapää Tero Savolainen kirittää jäänmurtajaa merellä läskipyörän selässä – katso video

Drooni kuvaa, kun ou­lu­lai­nen hur­ja­pää Tero Sa­vo­lai­nen ki­rit­tää jään­mur­ta­jaa merellä läs­ki­pyö­rän selässä – katso video

20.03.2023 17:53 10
Tilaajille
Kaleva sai turistikierroksen "vaarallisen kapealla" Virpiniementiellä – erityisesti talvikelit aiheuttaneet päänvaivaa: "Miten kukaan ei ole kuollut"

Kaleva sai tu­ris­ti­kier­rok­sen "vaa­ral­li­sen ka­peal­la" Vir­pi­nie­men­tiel­lä – eri­tyi­ses­ti tal­vi­ke­lit ai­heut­ta­neet pään­vai­vaa: "Miten kukaan ei ole kuol­lut"

20.03.2023 05:00 48
Tilaajille
Maajussille morsian -sarjasta tuttu Teija Särkelä sanoo upottaneensa hevosiin mielettömän määrän rahaa, mutta nauttineensa koko summan edestä – "Oli pakko laittaa tili säppiin, kun homma karkasi käsistä"

Maa­jus­sil­le morsian -sar­jas­ta tuttu Teija Särkelä sanoo upot­ta­neen­sa he­vo­siin mie­let­tö­män määrän rahaa, mutta naut­ti­neen­sa koko summan edestä – "Oli pakko laittaa tili säp­piin, kun homma karkasi kä­sis­tä"

30.01.2023 18:08 5
Tilaajille
Virpiniemessä voi kohta asua vakituisesti ihan luvan kanssa – asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Vir­pi­nie­mes­sä voi kohta asua va­ki­tui­ses­ti ihan luvan kanssa – ase­ma­kaa­van muu­tos­luon­nos näh­tä­vil­le

25.01.2023 06:00 26
Tilaajille
Virpiniemen liikuntaopiston toiminta jatkuu Oulussa – OSAO haluaa eroon myös muista turhista rakennuksistaan

Vir­pi­nie­men lii­kun­ta­opis­ton toi­min­ta jatkuu Oulussa – OSAO haluaa eroon myös muista tur­his­ta ra­ken­nuk­sis­taan

18.01.2023 05:00 20
Tilaajille
Näkökulma: Virpiniemi kärkkyy miljoonainvestointeja – visioissa siintää kunnon matkailutäky Oululle ja virkistyspaikka kaupunkilaisille

Nä­kö­kul­ma: Vir­pi­nie­mi kärkkyy mil­joo­nain­ves­toin­te­ja – vi­siois­sa siintää kunnon mat­kai­lu­tä­ky Oululle ja vir­kis­tys­paik­ka kau­pun­ki­lai­sil­le

25.11.2022 06:00 13
Tilaajille

Maas­to­ma­ra­ton sulkee Vir­pi­nie­men fris­bee­golf­ra­dat lauan­tai­na

27.09.2022 14:23 1
Virpiniemestä halutaan luontoliikunnan, huippu-urheilun ja matkailun keskus – Oulun kaupunki kertoo alueen suunnitelmista

Vir­pi­nie­mes­tä ha­lu­taan luon­to­lii­kun­nan, huip­pu-ur­hei­lun ja mat­kai­lun keskus – Oulun kau­pun­ki kertoo alueen suun­ni­tel­mis­ta

13.09.2022 08:12 28
Tilaajille
Oululainen toimitusjohtaja Jari Hyrynkangas siistii tienvarsia kesälomallaan, tämän kesän roskasaalis on jo 500 litraa – ”Kukaan ei tee asialle mitään”

Ou­lu­lai­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Hy­ryn­kan­gas siistii tien­var­sia ke­sä­lo­mal­laan, tämän kesän ros­ka­saa­lis on jo 500 litraa – ”Kukaan ei tee asialle mitään”

27.06.2022 07:00 42
Tilaajille
Merivartiosto järjestää Virpiniemen edustalla useita päiviä kestävän harjoituksen, jossa torjutaan ympäristövahinkoa

Me­ri­var­tios­to jär­jes­tää Vir­pi­nie­men edus­tal­la useita päiviä kes­tä­vän har­joi­tuk­sen, jossa tor­ju­taan ym­pä­ris­tö­va­hin­koa

16.05.2022 18:09
Virpiniemen mäkihyppytornit uinuvat talviuntaan, mutta kokonaan laji ei ole Haukiputaalta kuollut – "Pohjakosketus on otettu ja suunta on ylöspäin"

Vir­pi­nie­men mä­ki­hyp­py­tor­nit uinuvat tal­viun­taan, mutta ko­ko­naan laji ei ole Hau­ki­pu­taal­ta kuollut – "Poh­ja­kos­ke­tus on otettu ja suunta on ylös­päin"

11.03.2022 06:20 2
Vapaalla pääsee jo pitkälle, perinteisen hiihtäjät joutuvat vielä odottelemaan – isoilla koneilla ei Oulussa vielä latua päästä tekemään

Va­paal­la pääsee jo pit­käl­le, pe­rin­tei­sen hiih­tä­jät jou­tu­vat vielä odot­te­le­maa­n – i­soil­la ko­neil­la ei Oulussa vielä latua päästä te­ke­mään

16.12.2021 10:30 2
Tilaajille
Lautakunta nuijimassa Virpiniemen kaavakuluja rajusti alemmas – loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi maksaa 350 euroa, aiempi hinta liki kymmenkertainen

Lau­ta­kun­ta nui­ji­mas­sa Vir­pi­nie­men kaa­va­ku­lu­ja rajusti alemmas – lo­ma-asun­non muut­ta­mi­nen va­ki­tui­sek­si maksaa 350 euroa, aiempi hinta liki kym­men­ker­tai­nen

15.11.2021 07:09 47
Tilaajille
Keskustan valtuustoaloite: Virpiniemeä kehitettävä matkailun ja liikunnan keskuksena

Kes­kus­tan val­tuus­toa­loi­te: Vir­pi­nie­meä ke­hi­tet­tä­vä mat­kai­lun ja lii­kun­nan kes­kuk­se­na

24.05.2021 12:27 11
Latujen kunnostuksessa kokemus on valttia

Latujen kun­nos­tuk­ses­sa kokemus on valttia

11.04.2021 20:05
Tilaajille
Yhdyskuntalautakunta päätti: Virpiniemestä voi tulla myös vakituisen asumisen alue

Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päätti: Vir­pi­nie­mes­tä voi tulla myös va­ki­tui­sen asu­mi­sen alue

30.03.2021 20:21 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­pi­nie­men kaa­voi­tuk­seen mallia Ka­la­joen Hiek­ka­sär­kil­tä

26.03.2021 05:30
Tilaajille
Kysyimme: Voiko Virpiniemen loma-asunnot muuttaa vakituisiksi asunnoiksi? "Osoitteettomuus on kiistatta ongelma"

Ky­syim­me: Voiko Vir­pi­nie­men lo­ma-asun­not muuttaa va­ki­tui­sik­si asun­noik­si? "O­soit­teet­to­muus on kiis­tat­ta on­gel­ma"

23.12.2020 06:04 12
Tilaajille