Pääkirjoitus: Oulukin tar­vit­see mo­ni­toi­mia­ree­nan, mutta liial­li­nen vil­kui­lu Tam­pe­reen suun­taan voi johtaa yli­mi­toi­tet­tuun rat­kai­suun

Jääkiekko: Tors­tai­na Veini Veh­vi­läi­nen haluaa sy­ven­tää Kärp­pien ah­din­koa tor­ju­mal­la kaikki lau­kauk­set

Mielipiteet: Älä riko leik­ki­puis­to­ja, ra­hoil­la saisi keinuja ja tram­po­lii­ne­ja, toivoo 5. luok­ka­lai­set

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

virpiniemi
Näkökulma: Virpiniemi kärkkyy miljoonainvestointeja – visioissa siintää kunnon matkailutäky Oululle ja virkistyspaikka kaupunkilaisille

Nä­kö­kul­ma: Vir­pi­nie­mi kärkkyy mil­joo­nain­ves­toin­te­ja – vi­siois­sa siintää kunnon mat­kai­lu­tä­ky Oululle ja vir­kis­tys­paik­ka kau­pun­ki­lai­sil­le

25.11.2022 06:00 12
Tilaajille

Maas­to­ma­ra­ton sulkee Vir­pi­nie­men fris­bee­golf­ra­dat lauan­tai­na

27.09.2022 14:23 1
Virpiniemestä halutaan luontoliikunnan, huippu-urheilun ja matkailun keskus – Oulun kaupunki kertoo alueen suunnitelmista

Vir­pi­nie­mes­tä ha­lu­taan luon­to­lii­kun­nan, huip­pu-ur­hei­lun ja mat­kai­lun keskus – Oulun kau­pun­ki kertoo alueen suun­ni­tel­mis­ta

13.09.2022 08:12 27
Tilaajille
Oululainen toimitusjohtaja Jari Hyrynkangas siistii tienvarsia kesälomallaan, tämän kesän roskasaalis on jo 500 litraa – ”Kukaan ei tee asialle mitään”

Ou­lu­lai­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Hy­ryn­kan­gas siistii tien­var­sia ke­sä­lo­mal­laan, tämän kesän ros­ka­saa­lis on jo 500 litraa – ”Kukaan ei tee asialle mitään”

27.06.2022 07:00 42
Tilaajille
Merivartiosto järjestää Virpiniemen edustalla useita päiviä kestävän harjoituksen, jossa torjutaan ympäristövahinkoa

Me­ri­var­tios­to jär­jes­tää Vir­pi­nie­men edus­tal­la useita päiviä kes­tä­vän har­joi­tuk­sen, jossa tor­ju­taan ym­pä­ris­tö­va­hin­koa

16.05.2022 18:09
Virpiniemen mäkihyppytornit uinuvat talviuntaan, mutta kokonaan laji ei ole Haukiputaalta kuollut – "Pohjakosketus on otettu ja suunta on ylöspäin"

Vir­pi­nie­men mä­ki­hyp­py­tor­nit uinuvat tal­viun­taan, mutta ko­ko­naan laji ei ole Hau­ki­pu­taal­ta kuollut – "Poh­ja­kos­ke­tus on otettu ja suunta on ylös­päin"

11.03.2022 06:20 2
Vapaalla pääsee jo pitkälle, perinteisen hiihtäjät joutuvat vielä odottelemaan – isoilla koneilla ei Oulussa vielä latua päästä tekemään

Va­paal­la pääsee jo pit­käl­le, pe­rin­tei­sen hiih­tä­jät jou­tu­vat vielä odot­te­le­maa­n – i­soil­la ko­neil­la ei Oulussa vielä latua päästä te­ke­mään

16.12.2021 10:30 2
Tilaajille
Lautakunta nuijimassa Virpiniemen kaavakuluja rajusti alemmas – loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi maksaa 350 euroa, aiempi hinta liki kymmenkertainen

Lau­ta­kun­ta nui­ji­mas­sa Vir­pi­nie­men kaa­va­ku­lu­ja rajusti alemmas – lo­ma-asun­non muut­ta­mi­nen va­ki­tui­sek­si maksaa 350 euroa, aiempi hinta liki kym­men­ker­tai­nen

15.11.2021 07:09 47
Tilaajille
Keskustan valtuustoaloite: Virpiniemeä kehitettävä matkailun ja liikunnan keskuksena

Kes­kus­tan val­tuus­toa­loi­te: Vir­pi­nie­meä ke­hi­tet­tä­vä mat­kai­lun ja lii­kun­nan kes­kuk­se­na

24.05.2021 12:27 11
Latujen kunnostuksessa kokemus on valttia

Latujen kun­nos­tuk­ses­sa kokemus on valttia

11.04.2021 20:05
Tilaajille
Yhdyskuntalautakunta päätti: Virpiniemestä voi tulla myös vakituisen asumisen alue

Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päätti: Vir­pi­nie­mes­tä voi tulla myös va­ki­tui­sen asu­mi­sen alue

30.03.2021 20:21 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­pi­nie­men kaa­voi­tuk­seen mallia Ka­la­joen Hiek­ka­sär­kil­tä

26.03.2021 05:30
Tilaajille
Kysyimme: Voiko Virpiniemen loma-asunnot muuttaa vakituisiksi asunnoiksi? "Osoitteettomuus on kiistatta ongelma"

Ky­syim­me: Voiko Vir­pi­nie­men lo­ma-asun­not muuttaa va­ki­tui­sik­si asun­noik­si? "O­soit­teet­to­muus on kiis­tat­ta on­gel­ma"

23.12.2020 06:04 12
Tilaajille
Suomalaisen mäkihypyn pudotus huipulta on ollut raju, mutta peli ei ole menetetty – Myös Virpiniemestä ponnistaa nuoria poikia

Suo­ma­lai­sen mä­ki­hy­pyn pudotus hui­pul­ta on ollut raju, mutta peli ei ole me­ne­tet­ty – Myös Vir­pi­nie­mes­tä pon­nis­taa nuoria poikia

14.12.2020 07:00
Tilaajille
Virpiniemessä uponnut öljyntorjuntavene ehti olla uppeluksissa yli viikon, nyt alus on saatu ylös – "Kaikki elektroniikka on varmasti mennyttä"

Vir­pi­nie­mes­sä uponnut öl­jyn­tor­jun­ta­ve­ne ehti olla up­pe­luk­sis­sa yli viikon, nyt alus on saatu ylös – "Kaikki elekt­ro­niik­ka on var­mas­ti men­nyt­tä"

10.11.2020 15:46 8
Tilaajille
Oulun retkeilykohteissa kävijöitä on ollut ennätysmäärä, polut ja pitkospuut kovilla – asiantuntijan mukaan luonto kestää kuorman

Oulun ret­kei­ly­koh­teis­sa kä­vi­jöi­tä on ollut en­nä­tys­mää­rä, polut ja pit­kos­puut kovilla – asian­tun­ti­jan mukaan luonto kestää kuorman

02.11.2020 06:00 8
Tilaajille
18 yhdistystä vaatii kuntalaisaloitteessa Oulun kaupunkia kehittämään Virpiniemeä

18 yh­dis­tys­tä vaatii kun­ta­lais­aloit­tees­sa Oulun kau­pun­kia ke­hit­tä­mään Vir­pi­nie­meä

16.07.2020 14:05 2
Haukiputaan pojat tähtäävät yhdistetyn huipulle – vastoinkäymiset on tehty voitettaviksi

Hau­ki­pu­taan pojat täh­tää­vät yh­dis­te­tyn hui­pul­le – vas­toin­käy­mi­set on tehty voi­tet­ta­vik­si

14.06.2020 20:30 1
Tilaajille
Sankivaaran ja Virpiniemen golfkentät avautuvat loppuviikosta – Oulujokilaakson kentälle pääsee jo pelaamaan

San­ki­vaa­ran ja Vir­pi­nie­men golf­ken­tät avau­tu­vat lop­pu­vii­kos­ta – Ou­lu­jo­ki­laak­son ken­täl­le pääsee jo pe­laa­maan

07.05.2020 09:00 11

Lu­men­puu­te perui Hau­ki­pu­taan hiihdot – Hiih­to­pii­reis­sä toi­vo­taan säi­lö­lu­mi­la­tua myös Vir­pi­nie­meen

08.01.2020 09:57 4