Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Hiihtoladut
Kun tämä latukone hajoaa, puolet Oulun laduista jää ajamatta – Urheiluseura miettii, miten kaupungin urakka jatkuu

Kun tämä la­tu­ko­ne hajoaa, puolet Oulun la­duis­ta jää aja­mat­ta – Ur­hei­lu­seu­ra miet­tii, miten kau­pun­gin urakka jatkuu

19.02.2024 17:30 16
Tilaajille
Oululainen Jarmo Lumpus kyllästyi arvuutteluun ja kehitti Latuhaukan, joka kertoo hiihtolatujen kunnon yhdellä silmäyksellä

Ou­lu­lai­nen Jarmo Lumpus kyl­läs­tyi ar­vuut­te­luun ja kehitti La­tu­hau­kan, joka kertoo hiih­to­la­tu­jen kunnon yhdellä sil­mäyk­sel­lä

30.12.2023 06:00 11
Tilaajille
Oulun hiihtolatuja on pystytty ajamaan vasta vähän, eikä pakkaslumesta ole apua – kaupungin isännöitsijä toivoo hiihtäjiltä malttia

Oulun hiih­to­la­tu­ja on pys­tyt­ty ajamaan vasta vähän, eikä pak­kas­lu­mes­ta ole apua – kau­pun­gin isän­nöit­si­jä toivoo hiih­tä­jil­tä malttia

11.12.2023 15:00 19
Tilaajille
Ensilumen latu houkutti hiihtäjiä Oulun Sankivaarassa – latupohja oli paikoin vielä pehmeä, mutta se ei hiihtäjiä haitannut

En­si­lu­men latu hou­kut­ti hiih­tä­jiä Oulun San­ki­vaa­ras­sa – la­tu­poh­ja oli paikoin vielä pehmeä, mutta se ei hiih­tä­jiä hai­tan­nut

11.11.2023 15:15 9
Tilaajille
Oulun ja Kempeleen latujen pohjatyöt on aloitettu, ja jatko riippuu lumesta – Kysyimme myös Sankivaaran ensilumenladusta

Oulun ja Kem­pe­leen latujen poh­ja­työt on aloi­tet­tu, ja jatko riippuu lumesta – Ky­syim­me myös San­ki­vaa­ran en­si­lu­men­la­dus­ta

03.11.2023 13:57 10
Tilaajille
Oulun uudelle ensilumenladulle etsitään paikkaa Virpiniemestä – Jostain pitäisi löytää ison jalkapallokentän kokoinen tontti lumikasalle

Oulun uudelle en­si­lu­men­la­dul­le et­si­tään paikkaa Vir­pi­nie­mes­tä – Jostain pitäisi löytää ison jal­ka­pal­lo­ken­tän ko­koi­nen tontti lu­mi­ka­sal­le

03.05.2023 08:13 22
Oulun hiihtolatujen kunnostus on pääosin lopetettu tältä talvelta

Oulun hiih­to­la­tu­jen kun­nos­tus on pääosin lo­pe­tet­tu tältä tal­vel­ta

19.04.2023 14:23 4
Vihiluoto-Oritkarin jääreitin sekä Kempeleenlahden hiihtolatujen ylläpito lopetetaan

Vi­hi­luo­to-Orit­ka­rin jää­rei­tin sekä Kem­pe­leen­lah­den hiih­to­la­tu­jen yl­lä­pi­to lo­pe­te­taan

10.04.2023 16:40 4
Hiihtolatu sotkettiin tuhkalla kesken kuumimman hiihtosesongin – Pyhätunturilla tehty ilkivalta aiheutti lisätöitä huollolle ja ilmoituksen poliisille

Hiih­to­la­tu sot­ket­tiin tuh­kal­la kesken kuu­mim­man hiih­to­se­son­gin – Py­hä­tun­tu­ril­la tehty il­ki­val­ta ai­heut­ti li­sä­töi­tä huol­lol­le ja il­moi­tuk­sen po­lii­sil­le

06.04.2023 17:56 6
Tilaajille
Houkutteleeko erähiihto, mutta ei varusteiden kuskaaminen? Esittelyssä kuusi pohjoisen hiihtovaellusta, joilla pääsee retkeilemään täysihoidolla

Hou­kut­te­lee­ko erä­hiih­to, mutta ei va­rus­tei­den kus­kaa­mi­nen? Esit­te­lys­sä kuusi poh­joi­sen hiih­to­vael­lus­ta, joilla pääsee ret­kei­le­mään täy­si­hoi­dol­la

11.03.2023 16:31 1
Tilaajille
Oulun hiihtoladuilla lumetetaan alikulkuja – latupohjat ovat osittain jäisiä ja roskaisia

Oulun hiih­to­la­duil­la lu­me­te­taan ali­kul­ku­ja – la­tu­poh­jat ovat osit­tain jäisiä ja ros­kai­sia

14.02.2023 13:37 1
Oulun hiihtoladut kaipaavat lisää lunta – "Latukoneilla ajoja on jouduttu monin paikoin rajoittamaan"

Oulun hiih­to­la­dut kai­paa­vat lisää lunta – "La­tu­ko­neil­la ajoja on jou­dut­tu monin paikoin ra­joit­ta­maan"

11.01.2023 06:10 15
Kaakkurin maanläjitysalue laajenee – joitakin Kaakkurin liikuntamaan latuja joudutaan lähivuosina siirtämään

Kaak­ku­rin maan­lä­ji­tys­alue laa­je­nee – joi­ta­kin Kaak­ku­rin lii­kun­ta­maan latuja jou­du­taan lä­hi­vuo­si­na siir­tä­mään

07.10.2022 06:00 7
Tilaajille
Oulun latukoneet kesälomalle – hiihtolatujen kunnostus päättyy lämpimän sään vuoksi

Oulun la­tu­ko­neet ke­sä­lo­mal­le – ­hiih­to­la­tu­jen kun­nos­tus päättyy läm­pi­män sään vuoksi

19.04.2022 08:32 10
Paikoille, valmiina, HEP! – Oulun latuverkosto on tiheä ja tarjoaa hyvät puitteet

Pai­koil­le, val­mii­na, HEP! – Oulun la­tu­ver­kos­to on tiheä ja tarjoaa hyvät puit­teet

11.03.2022 07:00 9
Tilaajille
Oulun ladut hiihtokunnossa mutta lisää lunta kaivataan – "Sitä pitäisi sataa kymmenen tai kaksikymmentä senttiä, että se auttaisi"

Oulun ladut hiih­to­kun­nos­sa mutta lisää lunta kai­va­taan – "Sitä pitäisi sataa kym­me­nen tai kak­si­kym­men­tä sent­tiä, että se aut­tai­si"

29.12.2021 06:00 14
Tilaajille
Vapaalla pääsee jo pitkälle, perinteisen hiihtäjät joutuvat vielä odottelemaan – isoilla koneilla ei Oulussa vielä latua päästä tekemään

Va­paal­la pääsee jo pit­käl­le, pe­rin­tei­sen hiih­tä­jät jou­tu­vat vielä odot­te­le­maa­n – i­soil­la ko­neil­la ei Oulussa vielä latua päästä te­ke­mään

16.12.2021 10:30 2
Tilaajille
Vapaaehtoisvoimin toimiville latuyhdistyksille Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla 10 000 euron lahjoitus

Va­paa­eh­tois­voi­min toi­mi­vil­le la­tu­yh­dis­tyk­sil­le Poh­jois- ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la 10 000 euron lah­joi­tus

27.10.2021 20:43 4
Latujen kunnossapito loppuu Oulussa tältä keväältä

Latujen kun­nos­sa­pi­to loppuu Oulussa tältä ke­vääl­tä

19.04.2021 11:24 12
Näkövammainen Tuomas Kojo on hiihtänyt isänsä kanssa jo 1 300 kilometriä Oulussa –  "Koetapa itse hiihtää silmät kiinni"

Nä­kö­vam­mai­nen Tuomas Kojo on hiih­tä­nyt isänsä kanssa jo 1 300 ki­lo­met­riä Oulussa – "Koe­ta­pa itse hiihtää silmät kiinni"

12.04.2021 22:58 10
Tilaajille