Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Hiihtoladut
Kaakkurin maanläjitysalue laajenee – joitakin Kaakkurin liikuntamaan latuja joudutaan lähivuosina siirtämään

Kaak­ku­rin maan­lä­ji­tys­alue laa­je­nee – joi­ta­kin Kaak­ku­rin lii­kun­ta­maan latuja jou­du­taan lä­hi­vuo­si­na siir­tä­mään

07.10.2022 06:00 7
Tilaajille
Oulun latukoneet kesälomalle – hiihtolatujen kunnostus päättyy lämpimän sään vuoksi

Oulun la­tu­ko­neet ke­sä­lo­mal­le – ­hiih­to­la­tu­jen kun­nos­tus päättyy läm­pi­män sään vuoksi

19.04.2022 08:32 9
Paikoille, valmiina, HEP! – Oulun latuverkosto on tiheä ja tarjoaa hyvät puitteet

Pai­koil­le, val­mii­na, HEP! – Oulun la­tu­ver­kos­to on tiheä ja tarjoaa hyvät puit­teet

11.03.2022 07:00 9
Tilaajille
Oulun ladut hiihtokunnossa mutta lisää lunta kaivataan – "Sitä pitäisi sataa kymmenen tai kaksikymmentä senttiä, että se auttaisi"

Oulun ladut hiih­to­kun­nos­sa mutta lisää lunta kai­va­taan – "Sitä pitäisi sataa kym­me­nen tai kak­si­kym­men­tä sent­tiä, että se aut­tai­si"

29.12.2021 06:00 14
Tilaajille
Vapaalla pääsee jo pitkälle, perinteisen hiihtäjät joutuvat vielä odottelemaan – isoilla koneilla ei Oulussa vielä latua päästä tekemään

Va­paal­la pääsee jo pit­käl­le, pe­rin­tei­sen hiih­tä­jät jou­tu­vat vielä odot­te­le­maa­n – i­soil­la ko­neil­la ei Oulussa vielä latua päästä te­ke­mään

16.12.2021 10:30 2
Tilaajille
Vapaaehtoisvoimin toimiville latuyhdistyksille Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla 10 000 euron lahjoitus

Va­paa­eh­tois­voi­min toi­mi­vil­le la­tu­yh­dis­tyk­sil­le Poh­jois- ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la 10 000 euron lah­joi­tus

27.10.2021 20:43 4
Latujen kunnossapito loppuu Oulussa tältä keväältä

Latujen kun­nos­sa­pi­to loppuu Oulussa tältä ke­vääl­tä

19.04.2021 11:24 12
Näkövammainen Tuomas Kojo on hiihtänyt isänsä kanssa jo 1 300 kilometriä Oulussa –  "Koetapa itse hiihtää silmät kiinni"

Nä­kö­vam­mai­nen Tuomas Kojo on hiih­tä­nyt isänsä kanssa jo 1 300 ki­lo­met­riä Oulussa – "Koe­ta­pa itse hiihtää silmät kiinni"

12.04.2021 22:58 10
Tilaajille
Nämä miehet tekevät työnsä Virpiniemessä usein yön hiljaisina tunteina – silloin, kun hiihtäjät vielä nukkuvat

Nämä miehet tekevät työnsä Vir­pi­nie­mes­sä usein yön hil­jai­si­na tun­tei­na – sil­loin, kun hiih­tä­jät vielä nuk­ku­vat

06.05.2021 10:36 13
Tilaajille
Kysyimme: Kunnostetaanko Oulun latuja vielä pääsiäisenä?

Ky­syim­me: Kun­nos­te­taan­ko Oulun latuja vielä pää­siäi­se­nä?

01.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Petri Virpille sataa peukkuja latujen vetämisestä Pateniemen edustalle – "Iloisia naamoja tulee vastaan peukku pystyssä"

Petri Vir­pil­le sataa peuk­ku­ja latujen ve­tä­mi­ses­tä Pa­te­nie­men edus­tal­le – "I­loi­sia naamoja tulee vastaan peukku pys­tys­sä"

10.02.2021 07:00 21
Tilaajille
Heinäpäässä kävellään hiihtoladulla vastoin ohjeita – "Valitettava ilmiö lähiladuilla ja asutuskeskusten kuntoradoilla"

Hei­nä­pääs­sä kä­vel­lään hiih­to­la­dul­la vastoin ohjeita – "Va­li­tet­ta­va ilmiö lä­hi­la­duil­la ja asu­tus­kes­kus­ten kun­to­ra­doil­la"

29.01.2021 18:18 52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulusta puut­tu­vat te­ko­jää­ra­dat – ou­lu­lai­sen kiekon taito on jää­pal­lon pe­rin­tee­nä aina pe­rus­tu­nut hyvään luis­te­luun

14.12.2020 05:30
Tilaajille
Luistelutyyli sujuu jo useimmilla Oulun kaupungin hallinnoimilla laduilla – hiihtäminen omalla vastuulla, jos latua ei ole merkitty avatuksi

Luis­te­lu­tyy­li sujuu jo useim­mil­la Oulun kau­pun­gin hal­lin­noi­mil­la la­duil­la – hiih­tä­mi­nen omalla vas­tuul­la, jos latua ei ole mer­kit­ty ava­tuk­si

02.12.2020 11:17 3
Sankivaaran ensilumenlatu avattiin perjantaina, mutta suksimaan pääsee jo muuallakin – "Tällä hetkellä hiihtäjät jakautuvat Oulussa koko latuverkoston alueelle"

San­ki­vaa­ran en­si­lu­men­la­tu avat­tiin per­jan­tai­na, mutta suk­si­maan pääsee jo muual­la­kin – "Tällä het­kel­lä hiih­tä­jät ja­kau­tu­vat Oulussa koko la­tu­ver­kos­ton alueel­le"

01.12.2020 17:00 1
Tilaajille
Iso-Syöte avaa ensimmäisen rinteen lauantaina – Pikku-Syötteellä rinteet auki vasta helmikuussa

Iso-Syö­te avaa en­sim­mäi­sen rinteen lauan­tai­na – Pik­ku-Syöt­teel­lä rinteet auki vasta hel­mi­kuus­sa

27.11.2020 09:04 2
Tilaajille
Sateen musta päivä – latujen tekeminen sulaan maahan on jo hölmöintä hommaa
Kolumni

Sateen musta päivä – latujen te­ke­mi­nen sulaan maahan on jo höl­möin­tä hommaa

19.11.2020 21:53 1
Tilaajille
Hiihtokausi on avattu monin paikoin ensilumenladuilla ja luonnonlumilla – Pyhä-Luostolla on jo yhteensä 23 kilometriä hiihtolatua

Hiih­to­kau­si on avattu monin paikoin en­si­lu­men­la­duil­la ja luon­non­lu­mil­la – Py­hä-Luos­tol­la on jo yh­teen­sä 23 ki­lo­met­riä hiih­to­la­tua

24.10.2020 18:18
Tilaajille
Kaijonrannan asukkaat pelkäävät suunnitellun ladun tulevan liian lähelle koteja – kirkkaampi järvivesi sai puolestaan 
kannatusta asukkailta

Kai­jon­ran­nan asuk­kaat pel­kää­vät suun­ni­tel­lun ladun tulevan liian lähelle koteja – kirk­kaam­pi jär­vi­ve­si sai puo­les­taan kan­na­tus­ta asuk­kail­ta

21.08.2020 07:00 1
Tilaajille