Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Ihmisiä luonnossa
Viimeisin 24 tuntia
Eetu Kemppanen, 30, vaeltaa retkikuntineen Haltille yllään sarkatakki ja -housut – "Ompelin makuupusseja kaikkiaan 150 tuntia"

Eetu Kemp­pa­nen, 30, vaeltaa ret­ki­kun­ti­neen Hal­til­le yllään sar­ka­tak­ki ja -housut – "Om­pe­lin ma­kuu­pus­se­ja kaik­kiaan 150 tuntia"

24.02.2024 14:00 9
Tilaajille
Kuukausi
Michelle Suni turhautui olemaan muiden armoilla ja opiskeli tunturioppaaksi – Hyvä kouluttaja saa asiakkaan rentoutumaan vaikka kallion kielekkeellä

Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­riop­paak­si – Hyvä kou­lut­ta­ja saa asiak­kaan ren­tou­tu­maan vaikka kallion kie­lek­keel­lä

22.02.2024 06:00
Tilaajille
Saana Askolan hyväntuulinen some-päivitys seuranhausta poiki Ouluun sinkkuhiihtotapahtuman

Saana Askolan hy­vän­tuu­li­nen so­me-päi­vi­tys seu­ran­haus­ta poiki Ouluun sink­ku­hiih­to­ta­pah­tu­man

08.02.2024 06:00 7
Tilaajille
Miili Ahola täytti 10 ja alkoi nukkua teltassa – Kovilla pakkasilla hyvän unen takaa tuplamakuupussi ja paksu pipo

Miili Ahola täytti 10 ja alkoi nukkua tel­tas­sa – Kovilla pak­ka­sil­la hyvän unen takaa tup­la­ma­kuu­pus­si ja paksu pipo

31.01.2024 09:26 8
Tilaajille
Kylmäuinti rauhoittaa Alisa Ajomaan, 27, kun mieli menee tuhatta ja sataa – Suomalaistutkimus: hyinen vesi herättää ahdistuneenkin tuntemaan

Kyl­mäuin­ti rau­hoit­taa Alisa Ajo­maan, 27, kun mieli menee tuhatta ja sataa – Suo­ma­lais­tut­ki­mus: hyinen vesi he­rät­tää ah­dis­tu­neen­kin tun­te­maan

30.01.2024 06:00 4
Tilaajille
Vanhemmat
Hiihdonopettaja Heljä Rahikkalan 10 vinkillä jokainen pääsee alkuun vapaalaskussa

Hiih­do­no­pet­ta­ja Heljä Ra­hik­ka­lan 10 vin­kil­lä jo­kai­nen pääsee alkuun va­paa­las­kus­sa

25.01.2024 06:00 1
Tilaajille
Hän on Ruotsin pohjoisin asukas – Tällaista on elämä Keinovuopion kylässä, johon kuljetaan jään yli Suomen kautta

Hän on Ruotsin poh­joi­sin asukas – Täl­lais­ta on elämä Kei­no­vuo­pion ky­läs­sä, johon kul­je­taan jään yli Suomen kautta

20.01.2024 06:00 17
Tilaajille
Miksi hupussa pitää olla karvareunus? Oululainen Juho Niemelä näyttää, miten pukeutuu 30 asteen pakkasella

Miksi hupussa pitää olla kar­va­reu­nus? Ou­lu­lai­nen Juho Niemelä näyt­tää, miten pu­keu­tuu 30 asteen pak­ka­sel­la

18.01.2024 06:00
Tilaajille
Kun lämpötila putosi 30 pakkasasteeseen, oululainen Juho Niemelä lähti telttailemaan merelle – Jäänmurtaja aiheutti äkillisen yöherätyksen

Kun läm­pö­ti­la putosi 30 pak­ka­sas­tee­seen, ou­lu­lai­nen Juho Niemelä lähti telt­tai­le­maan merelle – Jään­mur­ta­ja ai­heut­ti äkil­li­sen yö­he­rä­tyk­sen

18.01.2024 06:00 35
Tilaajille
Testasimme, miten pimeä retki onnistuu kolmessa Oulun lähikohteessa – Ilman valoa malttaa liikkua hitaammin

Tes­ta­sim­me, miten pimeä retki on­nis­tuu kol­mes­sa Oulun lä­hi­koh­tees­sa – Ilman valoa malttaa liikkua hi­taam­min

11.01.2024 06:00 8
Tilaajille
Yhtäkkiä suot alkoivat vetää retkeilijöitä puoleensa – Liminkalainen Mika Honkalinna kertoo, miksi palaa Peurakaaroille yhä uudestaan

Yh­täk­kiä suot al­koi­vat vetää ret­kei­li­jöi­tä puo­leen­sa – Li­min­ka­lai­nen Mika Hon­ka­lin­na kertoo, miksi palaa Peu­ra­kaa­roil­le yhä uu­des­taan

06.01.2024 18:00 6
Tilaajille
Kaamos ja hiljaisuus tekivät juhlan, kun Antti Luoranen vietti joulua Syötteen erämaatuvalla perheensä kanssa – Todellista luksusta on joulusauna luonnon keskellä

Kaamos ja hil­jai­suus tekivät juhlan, kun Antti Luo­ra­nen vietti joulua Syöt­teen erä­maa­tu­val­la per­heen­sä kanssa – To­del­lis­ta luk­sus­ta on jou­lu­sau­na luonnon kes­kel­lä

24.12.2023 06:00 23
Tilaajille
Mihin luonnossa eläneet suomalaiset ovat tarvinneet tonttuja? Yliluonnollisia tarinoita on kerrottu hyvästä syystä

Mihin luon­nos­sa eläneet suo­ma­lai­set ovat tar­vin­neet tont­tu­ja? Yli­luon­nol­li­sia ta­ri­noi­ta on ker­rot­tu hyvästä syystä

23.12.2023 14:00 1
Tilaajille
Liminkalaisen Mika Honkalinnan Suo siellä on vuoden luontokirja

Li­min­ka­lai­sen Mika Hon­ka­lin­nan Suo siellä on vuoden luon­to­kir­ja

16.12.2023 10:00 1
Kun oululaislähtöinen Henna Linné liikkuu yksin erämaassa, häntä luullaan eräoppaaksi – Hänestä yksinvaellus ei vaadi naiselta sen enempää kuin mieheltäkään

Kun ou­lu­lais­läh­töi­nen Henna Linné liikkuu yksin erä­maas­sa, häntä luul­laan eräop­paak­si – Hänestä yk­sin­vael­lus ei vaadi nai­sel­ta sen enempää kuin mie­hel­tä­kään

10.12.2023 06:00 7
Tilaajille
Saako metsässä huutaa tai milloin viimeisenä saapunut pääsee sisään autiotupaan? Selvitimme vastaukset 15 kiperään retkipulmaan

Saako met­säs­sä huutaa tai milloin vii­mei­se­nä saa­pu­nut pääsee sisään au­tio­tu­paan? Sel­vi­tim­me vas­tauk­set 15 ki­pe­rään ret­ki­pul­maan

03.12.2023 17:00 2
Tilaajille
Retkiruokabloggaaja Saara Atula kertoo, millainen eväs on talvella parhaimmillaan – Tämä yllättävä herkku toimii myös kovalla pakkasella

Ret­ki­ruo­kab­log­gaa­ja Saara Atula kertoo, mil­lai­nen eväs on tal­vel­la par­haim­mil­laan – Tämä yl­lät­tä­vä herkku toimii myös kovalla pak­ka­sel­la

26.11.2023 14:00 2
Tilaajille
Kun päiväretkistä siirtyy vaelluksiin, ensimmäisenä kannattaa luopua suorittamisesta – Harri Ahonen listaa 7 helppoa ja 2 vaativaa kohdetta, joista on hyvä aloittaa

Kun päi­vä­ret­kis­tä siirtyy vael­luk­siin, en­sim­mäi­se­nä kan­nat­taa luopua suo­rit­ta­mi­ses­ta – Harri Ahonen listaa 7 helppoa ja 2 vaa­ti­vaa koh­det­ta, joista on hyvä aloit­taa

19.11.2023 08:00 1
Tilaajille
Oululainen Jemina Pirnes, 35, ottaa lapset mukaan hiihtolenkille, jotta voi hiihtää milloin itse haluaa

Ou­lu­lai­nen Jemina Pirnes, 35, ottaa lapset mukaan hiih­to­len­kil­le, jotta voi hiihtää milloin itse haluaa

16.11.2023 16:45 8
Tilaajille
Retkiluistelu levittäytyy pohjoisen jäille – Nämä varusteet pitää löytyä jokaiselta luonnonjäillä luistelevalta

Ret­ki­luis­te­lu le­vit­täy­tyy poh­joi­sen jäille – Nämä va­rus­teet pitää löytyä jo­kai­sel­ta luon­non­jäil­lä luis­te­le­val­ta

12.11.2023 16:00
Tilaajille