vastaa kyselyyn: Tuetko työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen mie­len­il­mauk­sia ja lak­ko­ja?

Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Jääkiekko: Miksei Saku Mäen­alas­ta pääs­tet­ty NHL-lei­ril­le?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Viinivaara
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­huol­lon stra­te­gi­set hank­keet tur­vat­ta­va Oulussa – po­si­tii­vis­ta on, että ve­si­lai­tok­sen laa­jen­nuk­sen tar­peel­le vai­kut­tai­si olevan yleinen hy­väk­syn­tä

06.01.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun va­ra­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen on ollut pitkä ja kivinen taival

02.01.2022 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kolmas ve­den­puh­dis­ta­mo Oululle vält­tä­mä­tön, Vii­ni­vaa­ral­le löytyy vaih­to­eh­to­ja

30.12.2021 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­lon­seu­dun poh­ja­ve­si- ja Kuopion sel­lu­teh­das­han­ke kaa­tui­vat sa­moi­hin lain­sää­dän­nön py­kä­liin, joihin Vii­ni­vaa­ran ve­si­han­ke tullee myös kaa­tu­maan

23.03.2021 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vii­ni­vaa­ras­ta ve­den­otos­ta haa­veil­laan yhä – tämä siitä huo­li­mat­ta, että alueel­lam­me on run­saas­ti mui­ta­kin poh­ja­ve­si­va­ro­ja

17.03.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vii­ni­vaa­ra ei ole ainoa vaih­to­eh­to – vettä voidaan uu­sio­käyt­tää eri­lai­sin tek­ni­sin rat­kai­suin ja mie­lel­lä­ni näkisin Oulun tällä tiellä

08.02.2021 09:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vii­ni­vaa­ran tarina

02.12.2020 05:30 1
Tilaajille