Mielipiteet: Kumpi tietää enemmän sek­suaa­li­suu­des­ta, sinä vai lap­se­si?

Oulu: Nal­li­ka­ris­sa edessä kym­me­nien mil­joo­nien in­ves­toin­ti­buu­mi

Viinivaara
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­lon­seu­dun poh­ja­ve­si- ja Kuopion sel­lu­teh­das­han­ke kaa­tui­vat sa­moi­hin lain­sää­dän­nön py­kä­liin, joihin Vii­ni­vaa­ran ve­si­han­ke tullee myös kaa­tu­maan

23.03.2021 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vii­ni­vaa­ras­ta ve­den­otos­ta haa­veil­laan yhä – tämä siitä huo­li­mat­ta, että alueel­lam­me on run­saas­ti mui­ta­kin poh­ja­ve­si­va­ro­ja

17.03.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vii­ni­vaa­ra ei ole ainoa vaih­to­eh­to – vettä voidaan uu­sio­käyt­tää eri­lai­sin tek­ni­sin rat­kai­suin ja mie­lel­lä­ni näkisin Oulun tällä tiellä

08.02.2021 09:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vii­ni­vaa­ran tarina

02.12.2020 05:30 1
Tilaajille