HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Oulun Vesi
Vesijohtoverkoston huuhtelua tehostettu Haukiputaalla

Ve­si­joh­to­ver­kos­ton huuh­te­lua te­hos­tet­tu Hau­ki­pu­taal­la

12.08.2021 15:45 6
Kysyimme, missä kunnossa Oulun vesijohdot ovat – "Vuotomäärät ovat olleet laskevia koko ajan"

Ky­syim­me, missä kun­nos­sa Oulun ve­si­joh­dot ovat – "Vuo­to­mää­rät ovat olleet las­ke­via koko ajan"

22.03.2021 20:00 1
Tilaajille
Oulun Vesi: Kaijonharjun ja Linnanmaan vedenjakelu varmistettiin tilapäisellä korjauksella, asukkaiden kannattaa silti varata käyttövettä

Oulun Vesi: Kai­jon­har­jun ja Lin­nan­maan ve­den­ja­ke­lu var­mis­tet­tiin ti­la­päi­sel­lä kor­jauk­sel­la, asuk­kai­den kan­nat­taa silti varata käyt­tö­vet­tä

21.03.2021 21:57 5
Laaja putkirikko katkaisi vedet tuntikausiksi Linnanmaalla ja Kaijonharjussa – vedenjakelukatkos päättyi iltakuudelta, vesi voi olla tilapäisesti tavallista huonolaatuisempaa

Laaja put­ki­rik­ko kat­kai­si vedet tun­ti­kau­sik­si Lin­nan­maal­la ja Kai­jon­har­jus­sa – ve­den­ja­ke­lu­kat­kos päättyi il­ta­kuu­del­ta, vesi voi olla ti­la­päi­ses­ti ta­val­lis­ta huo­no­laa­tui­sem­paa

20.03.2021 18:27 15
Oululaisessa Koskisen perheessä mittarit pyörivät korona-aikana – perheen poika suihkuttelee huolettomasti kirjaideoita miettien

Ou­lu­lai­ses­sa Kos­ki­sen per­hees­sä mit­ta­rit pyö­ri­vät ko­ro­na-ai­ka­na – perheen poika suih­kut­te­lee huo­let­to­mas­ti kir­jai­deoi­ta miet­tien

17.03.2021 06:00 9
Tilaajille
Hintan vesilaitoksen laajennus on nielaisemassa rantatontit – "Rantakiinteistöjä ei ole mahdollista kaavoittaa nykyisentyyppiseen käyttöön"

Hintan ve­si­lai­tok­sen laa­jen­nus on nie­lai­se­mas­sa ran­ta­ton­tit – "Ran­ta­kiin­teis­tö­jä ei ole mah­dol­lis­ta kaa­voit­taa ny­kyi­sen­tyyp­pi­seen käyt­töön"

12.01.2021 19:02 19
Tilaajille
Hintan vesilaitoksen laajennuksesta päätetään tiistaina – suunnitelmassa laajennus sijoittuu nykyisen laitoksen ja rannan väliin

Hintan ve­si­lai­tok­sen laa­jen­nuk­ses­ta pää­te­tään tiis­tai­na – suun­ni­tel­mas­sa laa­jen­nus si­joit­tuu ny­kyi­sen lai­tok­sen ja rannan väliin

11.01.2021 10:16 2
Oulun Vesi korottaa maksujaan vuoden vaihteessa – omakotitalossa asuvan perheen lasku kasvaa keskimäärin 2,5 euroa

Oulun Vesi ko­rot­taa mak­su­jaan vuoden vaih­tees­sa – oma­ko­ti­ta­los­sa asuvan perheen lasku kasvaa kes­ki­mää­rin 2,5 euroa

17.12.2020 13:21 6
Limingan Vesihuolto kehottaa harkittuun vedenkäyttöön: Älä kastele nurmikoita, älä pese autoa vesijohtovedellä – Oulussa pohjavesitilanne on vielä vakaa

Li­min­gan Ve­si­huol­to ke­hot­taa har­kit­tuun ve­den­käyt­töön: Älä kastele nur­mi­koi­ta, älä pese autoa ve­si­joh­to­ve­del­lä – Oulussa poh­ja­ve­si­ti­lan­ne on vielä vakaa

22.06.2020 17:51 9