Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Vetovoima
Puheenaihe: Meneekö Ruotsi Suomesta pohjoisessa ohitse?

Pu­hee­nai­he: Meneekö Ruotsi Suo­mes­ta poh­joi­ses­sa ohitse?

28.11.2021 08:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­kun­nan ran­nik­ko­seu­dul­la on mah­dol­li­suu­ten­sa – Raahe, Py­hä­jo­ki ja Ka­la­jo­ki muo­dos­tai­si­vat asuk­kai­den ja yri­tys­ten nä­kö­kul­mas­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vän ve­to­voi­mai­sen yhtälön

28.11.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tus­myön­tei­syys lisää var­hais­kas­va­tuk­sen ja kunnan ve­to­voi­maa

04.12.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muut­to­pu­heet hei­ken­tä­vät Oulun yli­opis­ton ve­to­voi­maa

01.09.2020 07:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton ve­to­voi­ma on monen tekijän summa

12.08.2020 06:30 20
Tilaajille