Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Vesihuolto
Oulun kaupunki nostaa vesimaksuja – korotuksen vaikutus kuluttajalle noin viisi prosenttia

Oulun kau­pun­ki nostaa ve­si­mak­su­ja – ko­ro­tuk­sen vai­ku­tus ku­lut­ta­jal­le noin viisi pro­sent­tia

30.11.2023 09:19 29
Oulunsalon lauttarannasta loppui vesi, ja vessat olivat pois käytöstä Bättre Folkiin matkaajien parveillessa rannalla – tilanne harmittaa kahvilayrittäjää

Ou­lun­sa­lon laut­ta­ran­nas­ta loppui vesi, ja vessat olivat pois käy­tös­tä Bättre Folkiin mat­kaa­jien par­veil­les­sa ran­nal­la – tilanne har­mit­taa kah­vi­la­yrit­tä­jää

14.07.2023 16:51 27
Tilaajille
Kaupunki ostaa Törmälän tilan Hintan vesilaitoksen laajennusta varten

Kau­pun­ki ostaa Tör­mä­län tilan Hintan ve­si­lai­tok­sen laa­jen­nus­ta varten

18.01.2022 18:07 21
Tilaajille
Veden saanti jos mikä on perustarve, ja siksi Oulun vesihuolto pitää hoitaa takuuvarmaan kuntoon
Pääkirjoitus

Veden saanti jos mikä on pe­rus­tar­ve, ja siksi Oulun ve­si­huol­to pitää hoitaa ta­kuu­var­maan kuntoon

28.12.2021 20:00 13
Tilaajille
Vesijohtoverkosto rapistuu kaikkialla – lisää rahaa tarvitaan vesihuollon varmistamiseen

Ve­si­joh­to­ver­kos­to ra­pis­tuu kaik­kial­la – lisää rahaa tar­vi­taan ve­si­huol­lon var­mis­ta­mi­seen

29.11.2021 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­ves­toin­nit ve­si­huol­toon pitäisi kak­sin­ker­tais­taa, jotta kor­jaus­vel­ka saa­tai­siin haltuun – put­ki­ri­kois­ta joh­tu­vat ve­si­vä­lit­tei­set epi­de­miat ovat yleis­ty­neet mer­kit­tä­väs­ti 2000-lu­vul­la

18.11.2021 06:00 2
Tilaajille
Kempeleen Vesihuollolla on edessä isot investoinnit – ne eivät ole nostamassa käyttöveden hintaa, mutta jäteveden osalta korotuspainetta on

Kem­pe­leen Ve­si­huol­lol­la on edessä isot in­ves­toin­nit – ne eivät ole nos­ta­mas­sa käyt­tö­ve­den hintaa, mutta jä­te­ve­den osalta ko­ro­tus­pai­net­ta on

10.11.2021 14:16
Tilaajille
Puheenaihe: Olisiko vesihuollon yksityistäminen vain riski – kenen Suomessa pitää omistaa vedenjakelu ja jätevesien käsittely?

Pu­hee­nai­he: Olisiko ve­si­huol­lon yk­si­tyis­tä­mi­nen vain riski – kenen Suo­mes­sa pitää omistaa ve­den­ja­ke­lu ja jä­te­ve­sien kä­sit­te­ly?

19.09.2021 08:00 11
Tilaajille
Oululaisisä Olli Kohonen kirjoitti vesihuollon yksityistämistä vastustavan aloitteen Pikku Kakkosen aikana – ja niin vesilaitosten yksityistämiselle tuli stoppi

Ou­lu­lai­si­sä Olli Kohonen kir­joit­ti ve­si­huol­lon yk­si­tyis­tä­mis­tä vas­tus­ta­van aloit­teen Pikku Kak­ko­sen aikana – ja niin ve­si­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sel­le tuli stoppi

16.09.2021 06:00 36
Tilaajille
Vesi on meidän -kansalaisaloite hyväksyttiin eduskunnassa

Vesi on meidän -kan­sa­lais­aloi­te hy­väk­syt­tiin edus­kun­nas­sa

08.09.2021 19:20 1
Tilaajille
Vesihuoltoaloite etenee eduskunnassa – aloitteen allekirjoitti liki 90 000 kansalaista

Ve­si­huol­to­aloi­te etenee edus­kun­nas­sa – aloit­teen al­le­kir­joit­ti liki 90 000 kan­sa­lais­ta

10.06.2021 21:42 3