Kiiminkijoki
Viimeisin tunti
Kiiminkijoen ylittävä väliaikainen silta saadaan viimein käyttöön

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vä vä­li­ai­kai­nen silta saadaan viimein käyt­töön

21:38 0
Kuukausi
Kiiminkijoesta on kerätty kasapäin tulvan siltatyömaalta tuomaa puutavaraa – Puuta kerännyt kalastaja: "Veneen allehan tarvitaan aina kalikoita"

Kii­min­ki­joes­ta on kerätty ka­sa­päin tulvan sil­ta­työ­maal­ta tuomaa puu­ta­va­raa – Puuta ke­rän­nyt ka­las­ta­ja: "Veneen allehan tar­vi­taan aina ka­li­koi­ta"

18.11.2020 17:00 3
Tilaajille
Kiiminkijoen ylittävä väliaikainen silta saadaan  käyttöön viikolla 48 – liikenteen palauttaminen nelostielle viivästynyt jo useita kertoja

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vä vä­li­ai­kai­nen silta saadaan käyt­töön vii­kol­la 48 – lii­ken­teen pa­laut­ta­mi­nen ne­los­tiel­le vii­väs­ty­nyt jo useita kertoja

13.11.2020 11:47 14
Kiiminkijoen ylittävä väliaikainen silta käytössä tämän viikon lopulla tai ensi viikon alussa – "Toivotaan, että luonto ei tee taas ongelmia"

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vä vä­li­ai­kai­nen silta käy­tös­sä tämän viikon lopulla tai ensi viikon alussa – "Toi­vo­taan, että luonto ei tee taas on­gel­mia"

09.11.2020 09:59 13
Tilaajille
Kiiminkijoen kova virta vienyt Nelostien siltatyömaan rakennustelineitä mukanaan – Destia kertoo keräävänsä joessa ajelehtivaa puutavaraa

Kii­min­ki­joen kova virta vienyt Ne­los­tien sil­ta­työ­maan ra­ken­nus­te­li­nei­tä mu­ka­naan – Destia kertoo ke­rää­vän­sä joessa aje­leh­ti­vaa puu­ta­va­raa

29.10.2020 14:16 24
Tilaajille
Merivartiosto varoittaa veneilijöitä: Kiiminkijoen siltatyömaalta irronneita lankkuja ajelehtii virran mukana merelle saakka

Me­ri­var­tios­to va­roit­taa ve­nei­li­jöi­tä: Kii­min­ki­joen sil­ta­työ­maal­ta ir­ron­nei­ta lank­ku­ja aje­leh­tii virran mukana merelle saakka

28.10.2020 15:43 3
Kiiminkijoen siltatyömaa syystulvan kourissa, väliaikaista siltaa ei ehkä voida nostaa paikalleen aikataulussa – "Veden pitäisi laskea radikaalisti"

Kii­min­ki­joen sil­ta­työ­maa syys­tul­van kou­ris­sa, vä­li­ai­kais­ta siltaa ei ehkä voida nostaa pai­kal­leen ai­ka­tau­lus­sa – "Veden pitäisi laskea ra­di­kaa­lis­ti"

28.10.2020 10:07 10
Tilaajille
Vanhemmat
Kiiminkijoen pinnalle notkahtanut väliaikainen silta käytössä parin viikon päästä – varsinaisen sillan valutyöt päätökseen tiistaina

Kii­min­ki­joen pin­nal­le not­kah­ta­nut vä­li­ai­kai­nen silta käy­tös­sä parin viikon päästä – var­si­nai­sen sillan va­lu­työt pää­tök­seen tiis­tai­na

21.10.2020 10:01 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mika Seppänen

Ve­sien­suo­je­lu Oulun pu­nai­sek­si lan­gak­si – ha­luam­me­ko jättää lap­sil­lem­me po­re­am­meet to­rin­ran­taan vai elävän meren?

09.10.2020 06:15 0
Tilaajille
Nosturi on kohonnut Kiiminkijoella liki 75 metriin, tulvaveden kouriin jääneen sillan kohtalo on vielä auki – katso video

Nosturi on ko­hon­nut Kii­min­ki­joel­la liki 75 met­riin, tul­va­ve­den kouriin jääneen sillan kohtalo on vielä auki – katso video

08.10.2020 17:00 10
Tilaajille
Tulvan notkahduttama silta odottaa nosturin kokoamista Haukiputaalla – "Se on massiivinen laite"

Tulvan not­kah­dut­ta­ma silta odottaa nos­tu­rin ko­koa­mis­ta Hau­ki­pu­taal­la – "Se on mas­sii­vi­nen laite"

05.10.2020 14:12 8
Tilaajille
Nelostien kiertotiejärjestelyt Kiiminkijoen sillan vuoksi jatkuvat ainakin ensi viikon ajan

Ne­los­tien kier­to­tie­jär­jes­te­lyt Kii­min­ki­joen sillan vuoksi jat­ku­vat ainakin ensi viikon ajan

22.09.2020 15:31 3
Pelastuslaitos etsi rannalle vaatteet jättänyttä ihmistä Kiiminkijoella Haukiputaalla – tarina sai onnellisen lopun

Pe­las­tus­lai­tos etsi ran­nal­le vaat­teet jät­tä­nyt­tä ihmistä Kii­min­ki­joel­la Hau­ki­pu­taal­la – tarina sai on­nel­li­sen lopun

27.07.2020 15:58 0
Kiiminkijoki virtaa villinä ja vapaana – Sen varrelta löytyy Alavuoton kylä, koskia ja tinkimätöntä tekemisen meininkiä

Kii­min­ki­jo­ki virtaa villinä ja vapaana – Sen var­rel­ta löytyy Ala­vuo­ton kylä, koskia ja tin­ki­mä­tön­tä te­ke­mi­sen mei­nin­kiä

25.07.2020 17:00 5
Tilaajille
Kiiminkijoen ylittävä Allikon uusittu silta on tarkoitus saada rakennettua ennen seuraavaa talvea – tältä työmaa näyttää ilmasta
Lukijalta

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vä Allikon uusittu silta on tar­koi­tus saada ra­ken­net­tua ennen seu­raa­vaa talvea – tältä työmaa näyttää ilmasta

22.07.2020 06:00 0
Lukija kuvasi erikoisen luonnonilmiön Kiiminkijoella – Onko tämä sääskien itsemurhapallo?

Lukija kuvasi eri­koi­sen luon­non­il­miön Kii­min­ki­joel­la – Onko tämä sääs­kien it­se­mur­ha­pal­lo?

06.07.2020 15:50 0
Tilaajille
Haukiputaan Jokikylän silta uusitaan – nykyisen sillan paikalle rakennetaan uusi

Hau­ki­pu­taan Jo­ki­ky­län silta uu­si­taan – ny­kyi­sen sillan pai­kal­le ra­ken­ne­taan uusi

25.06.2020 12:10 0
Lukijalta Mielipide Eeva-Maria Parkkinen, Pentti Marttila-Tornio

Olisiko aika miettiä uusiksi voi­ma­yh­tiöi­den yk­sin­val­taa vir­taa­viin vesiin, joita nyt pi­de­tään vain voi­ma­lai­tos­ve­si­nä

17.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Iijoki tulvii, mutta tulvahuippu vasta tulossa – kevät jopa kolmisen viikkoa myöhässä

Iijoki tulvii, mutta tul­va­huip­pu vasta tulossa – kevät jopa kol­mi­sen viikkoa myö­häs­sä

20.05.2020 17:30 2
Tilaajille
Koitelinkosken alueella retkeilee tänäkin keväänä tuhansittain ihmisiä, suosio on vain kasvanut korona-aikaan – katso ja kuuntele, kuinka koski kohisee

Koi­te­lin­kos­ken alueel­la ret­kei­lee tänäkin keväänä tu­han­sit­tain ih­mi­siä, suosio on vain kas­va­nut ko­ro­na-ai­kaan – katso ja kuun­te­le, kuinka koski kohisee

14.05.2020 18:00 2
Tilaajille