Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kiiminkijoki
Kuivuudesta palannut perhe löysi Kiiminkijoelta kodin veden ääreltä – Nyt katse lepää upeassa jokimaisemassa, ja sisällä sen vangitsee taide

Kui­vuu­des­ta pa­lan­nut perhe löysi Kii­min­ki­joel­ta kodin veden ääreltä – Nyt katse lepää upeassa jo­ki­mai­se­mas­sa, ja sisällä sen van­git­see taide

11.11.2023 05:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­ri­mä­tie­to on oh­jan­nut ra­ken­ta­mis­ta Kii­min­ki­joel­la

08.11.2023 05:00 3
Niko Vihelän taistelu rantatontin puolesta jakaa Oulun kuntapäättäjiä: Sai sittenkin luvan rakentaa Alakylään tulvavaarasta huolimatta

Niko Vihelän tais­te­lu ran­ta­ton­tin puo­les­ta jakaa Oulun kun­ta­päät­tä­jiä: Sai sit­ten­kin luvan ra­ken­taa Ala­ky­lään tul­va­vaa­ras­ta huo­li­mat­ta

07.11.2023 05:00 156
Tilaajille
Palkittu kalamies arvostelee kovin sanoin Oulujoen kalaistutuksia: ”Voimayhtiöiden kilven kiillotusta ja nollatulos”

Pal­kit­tu ka­la­mies ar­vos­te­lee kovin sanoin Ou­lu­joen ka­lais­tu­tuk­sia: ”Voi­mayh­tiöi­den kilven kiil­lo­tus­ta ja nol­la­tu­los”

29.08.2023 05:00 57
Tilaajille
Vanhaa ristikkosiltaa korjataan Kiimingin keskustassa – autoliikenne on katkaistu mutta kevyt liikenne kulkee sillalla koko remontin ajan

Vanhaa ris­tik­ko­sil­taa kor­ja­taan Kii­min­gin kes­kus­tas­sa – au­to­lii­ken­ne on kat­kais­tu mutta kevyt lii­ken­ne kulkee sil­lal­la koko re­mon­tin ajan

31.05.2023 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kii­min­ki­joel­le tar­vi­taan va­lu­ma-alue­koor­di­naat­to­ri

30.05.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kii­min­ki­jo­ki pa­lau­tet­ta­va lo­hi­joek­si

25.05.2023 05:00 5
Tilaajille
Kiiminkijokimelonta järjestetään kesäkuun toisena lauantaina Ylikiimingissä

Kii­min­ki­jo­ki­me­lon­ta jär­jes­te­tään ke­sä­kuun toisena lauan­tai­na Yli­kii­min­gis­sä

23.05.2023 12:26 1
Kiiminki Koitelinkoski.  9.5.2023.  Tulvahuippu vielä edessäpäin.
Lukijalta

Kii­min­ki Koi­te­lin­kos­ki. 9.5.2023. Tul­va­huip­pu vielä edes­sä­päin.

09.05.2023 14:24
Kurimonkosken silta Utajärvellä on suljettu romahdusvaaran vuoksi – alueelle kuljetaan nyt kiertoreittiä

Ku­ri­mon­kos­ken silta Uta­jär­vel­lä on sul­jet­tu ro­mah­dus­vaa­ran vuoksi – alueel­le kul­je­taan nyt kier­to­reit­tiä

25.04.2023 09:52 1
Tulvahuippujen ajankohta muuttuu Pohjois-Pohjanmaalla – onko Koitelinkoskella komeat pärskeet jo vappuna?

Tul­va­huip­pu­jen ajan­koh­ta muuttuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la – onko Koi­te­lin­kos­kel­la komeat pärs­keet jo vap­pu­na?

18.04.2023 15:02 3
Tilaajille
Jäähyväiset metsille – vai onko mahdollista päästä vastavuoroiseen rinnakkaiseloon?
Kolumni

Jää­hy­väi­set met­sil­le – vai onko mah­dol­lis­ta päästä vas­ta­vuo­roi­seen rin­nak­kai­se­loon?

24.03.2023 06:00 21
Tilaajille
Kiiminkijokisuun verkkokalastuskielto jatkuu ensi kesänäkin – Kiellolla pyritään turvaamaan lohikalojen nousua Kiiminkijokeen

Kii­min­ki­jo­ki­suun verk­ko­ka­las­tus­kiel­to jatkuu ensi ke­sä­nä­kin – Kiel­lol­la py­ri­tään tur­vaa­maan lo­hi­ka­lo­jen nousua Kii­min­ki­jo­keen

23.03.2023 12:52 2
Tilaajille
Tuhannet jäälyhdyt loistivat lauantaina Kiimingin kylillä Anna valosi loistaa -tapahtumassa

Tu­han­net jää­lyh­dyt lois­ti­vat lauan­tai­na Kii­min­gin kylillä Anna valosi loistaa -ta­pah­tu­mas­sa

17.12.2022 20:05 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan virtavedet ovat karmeassa kunnossa, ja se on saanut arvostetun jalokalan lähes katoamaan – Selvitimme, miksi taimen on lähes kadonnut Pohjois-Pohjanmaalta

Poh­jois-Poh­jan­maan vir­ta­ve­det ovat kar­meas­sa kun­nos­sa, ja se on saanut ar­vos­te­tun ja­lo­ka­lan lähes ka­toa­maan – Sel­vi­tim­me, miksi taimen on lähes ka­don­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­ta

19.01.2023 08:53 22
Tilaajille
Kiiminkijokivarren osayleiskaavasta järjestetään keskustelutilaisuus kesäkuussa

Kii­min­ki­jo­ki­var­ren osay­leis­kaa­vas­ta jär­jes­te­tään kes­kus­te­lu­ti­lai­suus ke­sä­kuus­sa

24.05.2022 12:17 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kauanko saamme per­hee­ni kanssa tiskata jo­ki­ve­del­lä?

21.05.2022 05:00 3
Tilaajille
Kiiminkijokimelonta päättyy tänä vuonna Koiteliin, uskaliaammat voivat laskea matkan lopuksi Koitelinkosken

Kii­min­ki­jo­ki­me­lon­ta päättyy tänä vuonna Koi­te­liin, us­ka­liaam­mat voivat laskea matkan lopuksi Koi­te­lin­kos­ken

04.05.2022 12:16
Tilanne on vakaa Alakylän jääpadolla – katso lukijan komea video Kiiminkijoen jäiden purkautumisesta

Tilanne on vakaa Ala­ky­län jää­pa­dol­la – katso lukijan komea video Kii­min­ki­joen jäiden pur­kau­tu­mi­ses­ta

27.04.2022 09:49 2
Tilaajille
Jääpato nostaa vettä Alakylässä Kiiminkijoella – jääsuman purku aloitettu kaivinkoneella

Jääpato nostaa vettä Ala­ky­läs­sä Kii­min­ki­joel­la – jää­su­man purku aloi­tet­tu kai­vin­ko­neel­la

26.04.2022 14:32 3
Tilaajille