Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Ve­si­mak­sut nou­se­vat Oulussa tam­mi­kuus­sa – syynä on kus­tan­nus­ten nousu ja in­ves­toin­nit

Vesimaksut nousevat ensi vuoden alusta alkaen Oulussa, kerrotaan Oulun Veden tiedotteessa. Uudet taksat pitää vielä vahvistaa Oulun kaupunginvaltuustossa.

Oulun Vesi korottaa mittarikoon mukaisia perusmaksuja ja liittymismaksuja niin, että korotusten vaikutus kuluttajalle on keskimäärin 3,5 prosenttia.

Maksujen korotusta perustellaan sillä, että Oulun Veden kulut ovat kasvaneet energian ja sen hintaan kytkeytyvien muiden hintojen noustessa. Lisäksi tulevaisuudessa on merkittäviä investointitarpeita, jotka kohdistuvat vedenhankinnan ja vedentuotannon turvaamiseen, jäteveden- ja lietteenkäsittelyn kehittämiseen sekä verkostojen saneerausvelan pienentämiseen.

Uusien taksojen myötä veden käyttömaksu nousee 4 prosenttia, jäteveden käyttömaksu 2 prosenttia ja mittarikohtaiset perusmaksut 7–18 prosenttia. Myös palveluhinnaston mukaisia palvelumaksuja korotetaan keskimäärin 3,5 prosenttia.

Korotusten yhteisvaikutus esimerkiksi nelihenkisen omakotitalossa asuvan perheen maksuihin on noin 2,5 euroa kuukaudessa.

Oulun Veden mukaan vesihuoltomaksujen taso on korotuksen jälkeen yhä noin 30 prosenttia alle maan keskitason.