Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Vapaa-aika
Oululainen Iida Rantaniemi, 26, on töissä aamuviiteen ja jatkaa samoilla silmillä luennolle – Hän tekee kahta työtä, koska lainanotto veisi vapauden

Ou­lu­lai­nen Iida Ran­ta­nie­mi, 26, on töissä aa­mu­vii­teen ja jatkaa sa­moil­la sil­mil­lä luen­nol­le – Hän tekee kahta työtä, koska lai­nan­ot­to veisi va­pau­den

12.02.2024 17:00 28
Tilaajille
Shibari on saavuttanut monet oululaiset – myös Tuula Vesala löysi oman heimonsa köysiharrastuksen kautta

Shibari on saa­vut­ta­nut monet ou­lu­lai­set – myös Tuula Vesala löysi oman hei­mon­sa köy­si­har­ras­tuk­sen kautta

02.11.2023 07:00
Kimmo Anttonen tarvitsi rohkaisua Onnelan baaritiskiltä ennen kuin uskalsi lähestyä nykyistä vaimoaan – Kalevan lukijat muistelevat Oulun yökerhoja, joissa tanssittiin pöydillä Tinakenkätyttöä

Kimmo Ant­to­nen tar­vit­si roh­kai­sua Onnelan baa­ri­tis­kil­tä ennen kuin uskalsi lä­hes­tyä ny­kyis­tä vai­moaan – Kalevan lukijat muis­te­le­vat Oulun yö­ker­ho­ja, joissa tans­sit­tiin pöy­dil­lä Ti­na­ken­kä­tyt­töä

14.10.2023 17:00 7
Tilaajille
Oululainen Mika Alanko vinkkaa 4 taitoa, joilla maastopyöräily sujuu keneltä tahansa – Katso videot

Ou­lu­lai­nen Mika Alanko vinkkaa 4 taitoa, joilla maas­to­pyö­räi­ly sujuu keneltä tahansa – Katso videot

19.08.2023 18:00 9
Tilaajille
Kun Ouluun perustettiin Suomen ensimmäistä tiedekeskusta, siitä piti tulla ”Tietokonemaa” – Tornissa yritettiin järjestää cocktail-tilaisuuksia, mutta se päättyi huonosti

Kun Ouluun pe­rus­tet­tiin Suomen en­sim­mäis­tä tie­de­kes­kus­ta, siitä piti tulla ”Tie­to­ko­ne­maa” – Tor­nis­sa yri­tet­tiin jär­jes­tää cock­tail-ti­lai­suuk­sia, mutta se päättyi huo­nos­ti

05.08.2023 06:00 8
Tilaajille
Oululaispariskunta rakentaa hirsimökkiä Hietasaaren uuteen siirtolapuutarhaan – 28 palstasta työt ovat käynnissä noin kymmenellä

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta ra­ken­taa hir­si­mök­kiä Hie­ta­saa­ren uuteen siir­to­la­puu­tar­haan – 28 pals­tas­ta työt ovat käyn­nis­sä noin kym­me­nel­lä

03.08.2023 06:10 11
Oulun tietomaa oli viimeistä päivää auki maanantaina – Tiedekeskus on seuraavan kerran auki vuonna 2026

Oulun tie­to­maa oli vii­meis­tä päivää auki maa­nan­tai­na – Tie­de­kes­kus on seu­raa­van kerran auki vuonna 2026

01.08.2023 09:32 19
Tilaajille
Kalle Jurvelinin kuukausien työ valui hukkaan, kun juoni paljastui viime hetkellä – Porukat kertovat halvoista Oulu-polttareista ja överijuhlista ulkomailla

Kalle Jur­ve­li­nin kuu­kau­sien työ valui huk­kaan, kun juoni pal­jas­tui viime het­kel­lä – Porukat ker­to­vat hal­vois­ta Ou­lu-polt­ta­reis­ta ja öve­ri­juh­lis­ta ul­ko­mail­la

28.07.2023 07:00 4
Tilaajille
Mistä Qstock-lipun hinta koostuu? Kaleva selvitti, mitä näkymätöntä työtä on festarin järjestämisessä, mutta euroista toimitusjohtaja ei suostu puhumaan

Mistä Qstock-li­pun hinta koos­tuu? Kaleva sel­vit­ti, mitä nä­ky­mä­tön­tä työtä on fes­ta­rin jär­jes­tä­mi­ses­sä, mutta eu­rois­ta toi­mi­tus­joh­ta­ja ei suostu pu­hu­maan

16.07.2023 14:00 46
Tilaajille
Kolmekymppiset rantapojat pakkaavat pakun täyteen sup-lautoja, kanootin ja pelejä, ja lähtevät kiertämään Iin uimarantoja – Tässä ovat heidän vinkkinsä uimaretken kohteeksi

Kol­me­kymp­pi­set ran­ta­po­jat pak­kaa­vat pakun täyteen sup-lau­to­ja, ka­noo­tin ja pelejä, ja läh­te­vät kier­tä­mään Iin ui­ma­ran­to­ja – Tässä ovat heidän vink­kin­sä ui­ma­ret­ken koh­teek­si

16.07.2023 07:00
Tilaajille
Tutustuimme Oulun pyöräteiden jyrkimpiin ylämäkiin – pahin nousu löytyi puutaloalueen keskeltä

Tu­tus­tuim­me Oulun pyö­rä­tei­den jyr­kim­piin ylä­mä­kiin – pahin nousu löytyi puu­ta­lo­alueen kes­kel­tä

08.07.2023 06:00 35
Tilaajille
Seelari hamuaa Oulun Hangoksi: "Jos tuntuu siltä, että tanssituttaa, tanssia voi siinä  kohti kun haluaa"

Seelari hamuaa Oulun Han­gok­si: "Jos tuntuu siltä, että tans­si­tut­taa, tanssia voi siinä kohti kun haluaa"

30.06.2023 06:05 9
Tuleeko seuraava Suomen valloittava jäätelömerkki Muhokselta? Jäätelön valmistus on kovaa työtä, jossa pitää koko ajan keksiä uusia ideoita

Tuleeko seu­raa­va Suomen val­loit­ta­va jää­te­lö­merk­ki Mu­hok­sel­ta? Jää­te­lön val­mis­tus on kovaa työtä, jossa pitää koko ajan keksiä uusia ideoita

24.06.2023 06:00 14
Tilaajille
Lisää uikkarisaunoja leirintäalueille – miksi viimeinen saunavuoro on aina miesten?
Kolumni

Lisää uik­ka­ri­sau­no­ja lei­rin­tä­alueil­le – miksi vii­mei­nen sau­na­vuo­ro on aina mies­ten?

19.06.2023 06:00 6
Tilaajille
Laitoimme Oulun seudun 8 parasta rantaa kartalle – Oletko jo käynyt näissä kaikissa?

Lai­toim­me Oulun seudun 8 parasta rantaa kar­tal­le – Oletko jo käynyt näissä kai­kis­sa?

15.06.2023 18:00 21
Tilaajille
Armoton puhuri puhalsi popcornit taivaan tuuliin ennen Sirkus Finlandian näytöstä Kaukovainiolla – Oulun alueen huvipuistot avaavat ovensa lauantaina

Armoton puhuri puhalsi pop­cor­nit taivaan tuuliin ennen Sirkus Fin­lan­dian näy­tös­tä Kau­ko­vai­niol­la – Oulun alueen hu­vi­puis­tot avaavat ovensa lauan­tai­na

26.05.2023 19:14 2
Tilaajille
Auranmajan vetonauloja ovat lasten pulkkamäki, hyvät ladut ja tuoreet munkit – "Missään muualla ei ole näin hyviä munkkeja"

Au­ran­ma­jan ve­to­nau­lo­ja ovat lasten pulk­ka­mä­ki, hyvät ladut ja tuoreet munkit – "Mis­sään muualla ei ole näin hyviä munk­ke­ja"

18.02.2023 06:00 28
Tilaajille
OuluZone ottamassa ison kehitysloikan – yrityksille ja harrastustoiminnalle suunnitteilla kauan kaivattuja toimitiloja

Ou­lu­Zo­ne ot­ta­mas­sa ison ke­hi­tys­loi­kan – yri­tyk­sil­le ja har­ras­tus­toi­min­nal­le suun­nit­teil­la kauan kai­vat­tu­ja toi­mi­ti­lo­ja

24.01.2023 07:00 8
Tilaajille
Pohde aikoo myydä sairaanhoitopiiriltä siirtyvät vapaa-ajan kiinteistöt – Lomamökkejä vuokrataan henkilöstölle näillä näkymin enää puolen vuoden ajan

Pohde aikoo myydä sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä siir­ty­vät va­paa-ajan kiin­teis­töt – Lo­ma­mök­ke­jä vuok­ra­taan hen­ki­lös­töl­le näillä näkymin enää puolen vuoden ajan

20.12.2022 18:00 62
Tilaajille
Lapset harrastavat enemmän liikuntaa kuin aikuiset – kysyimme, mitä neuvoja he antaisivat liian vähän liikkuville

Lapset har­ras­ta­vat enemmän lii­kun­taa kuin ai­kui­set – ky­syim­me, mitä neuvoja he an­tai­si­vat liian vähän liik­ku­vil­le

03.12.2022 17:00
Tilaajille